Hvad er admin-rollen?

I Canvas kaldes administratorrollen Admin-rollen. Brugere med Admin-rollen overvåger og administrerer en institutions Canvas-konto eller en Canvas-underkonto i en institution. Admin-tilladelser giver brugerne mulighed for at administrere semestre, oprette fag, se og administrere tilmeldinger og indhold for alle fag i en konto, og se data om fag og konto. Admins kan desuden lede kommunikation inden for en konto og dens fag. Tilladelser på kontoniveau varierer for underkonti og fra institution til institution. For mere information om tilladelser på kontoniveau henvises der til ressourcedokumentet Canvas-kontotilladelser.

Kun Admins kan styre tilladelser på kontoniveau. Der findes andre Canvas-roller, der hver især har varierende niveauer for adgang til Canvas. Lærere administrerer Undervisningsassistenter, og sammen opretter de fagindhold som Studerende og Observatører bruger. For mere information om brugertilladelser på fagniveau henvises der til ressourcedokumentet Canvas fagtilladelser.

I øjeblikket har Canvas ikke en mobilapp specifikt til Admin-rollen. En administrator kan dog logge ind på enhver af Canvas’ mobilapps og fungere som enhver bruger i kontoen. Admins med rolle som Lærer eller Studerende kan også se fag gennem den relevante mobilapp.

Admin-rolle

Admin-rollen bruges hovedsageligt til at give en bruger mulighed for at oprette og moderere semestre, uploade og administrere SIS-data, administrere konto- og fagniveaufunktioner og administrere brugerniveauer og tilladelser på fagniveau. Afhængig af institutionen kan admins også få adgang til og administrere Canvas-fag med tilladelser svarende til lærerrollen.

Administratorer kan tilføjes til en konto eller en underkonto med specifikke tilladelser på kontoniveau, der er konfigureret til at passe bedst til deres roller. For eksempel kan en akademisk rådgiver tilføjes til en Canvas-underkonto med adgang til at se SIS-, konto- og fagdata og med begrænset adgang til fag og fagindhold.

Generelt afspejler administratorrettigheder og kontokonfigurationer en institutions struktur. Administrative brugerroller og tilladelser kan konfigureres til at opfylde en institutions administrative behov. En bruger kan kun tilføjes som administrator til en konto af en anden administrator.

Administratoradgang i Canvas

En institution kan ændre administratorrettigheder baseret på brugerroller. For at lære mere om admin-deltagelse i Canvas, kan du se Canvas’ administratorguide.

Admins kan:

 • Anvende anden brugeridentitet
 • Tilføje og fjerne andre andre administratorer for kontoen
 • Tilføje og fjerne fagdesignere, observatører, studerende, lærere og undervisningsassistenter til fag
 • Tilføje, redigere og slette begivenheder i fagkalenderen
 • Opret og administrer fagskabeloner
 • Oprette studerendes samarbejder og webkonferencer
 • Generere observatørparringskoder for studerende
 • Importere, administrere og læse SIS-data
 • Administrere indstillinger og funktioner på kontoniveau, udvikler-nøgler, tilladelser til eksterne applikationer (LTI'er), lagerkvoter og webhooks
 • Administrere fag (herunder Blueprint-fag), fagsektioner, globale beskeder og grupper med studerende
 • Administrere læringsudbytter og rubrikker og se og linke til spørgsmålsbanker
 • Redigere loginoplysninger for brugere
 • Sende beskeder til individuelle fagmedlemmer og til alle medlemmer i et fag
 • Se statistikker på konto- og fagniveau, konto- og faganalysesider og brugsrapporter for fag
 • Se og kommentere på opslag fra studerende og bedømme og slå opslag op til diskussioner
 • Se og administrere varslinger, opgaver, meddelelser, tests og alt andet fagindhold
 • Se logfiler for fag og ændring af karakter
 • Se listen over fag, ændre fagtilstand og nulstille fag
 • Se svarmatrixen i logfiler for tests
 • Se listen over brugere i et fag og se gruppesiderne for alle grupper af studerende
 • Se, administrere og redigere karakterer

Følgende tilladelser gælder aldrig for underkonti:

 • Anvende anden brugeridentitet
 • Administrere Blueprint-fag
 • Administrere udvikler-nøgler og SIS-data
 • Få adgang til fanebladet Se meddelelser i admin-værktøjet

Begrænsninger for admin-rollen

 • Nogle tilladelser på kontoniveau er som standard låst og kan ikke ændres af nogen. Andre tilladelser kan være låst af administratorer inden for en institution.
 • Administratorer, der får en hvilken som helst rolle på fagniveau, såsom studerende eller lærer i et fag, kan muligvis stadig se administratorfunktioner og -muligheder. For at undgå tilladelseskonflikter bør administratorer oprette en separat konto.