cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvad er quizzer?

Hvad er quizzer?

Quizzer i Canvas er opgaver, der kan benyttes til at udfordre studerendes forståelse og evaluere forståelse af kursusmateriale. Quizværktøjet er benyttet til at oprette og administrere online quizzer og spørgeundersøgelser. Du kan også benytte quizzer til at foretage og moderere eksamener og opgaver, både bedømte og ubedømte.

Canvas har fire forskellige typer af quizzer:

 • En bedømt quiz er den mest brugte quiz, som giver points til de studerende baseret på deres svar.
 • En øvelsesquiz er et læringsværktøj for at se, hvor godt brugere forstår fagets materiale uden at give karakter.
 • En bedømt spørgeundersøgelse giver de studerende points for at afslutte en undersøgelse, men karaktergivning er ikke baseret på korrekte eller forkerte svar.
 • En ikke bedømt spørgeundersøgelse indeholder meninger eller anden information uden at give karakter.

Hvornår vil jeg bruge quizzer som instruktør?

Hvornår vil jeg bruge quizzer som instruktør?

Du kan bruge test til at:

 • Oprette nye quizzer med individuelle spørgsmål og spørgsmålsgrupper
 • Opsætte spørgsmålsbanker
 • Importere eksterne quizzer
 • Vise et quizspørgsmål ad gangen
 • Oprette quizzer for alle studerende, individuelle studerende eller kursussesktioner

Hvornår vil jeg bruge quizzer som studerende?

Hvornår vil jeg bruge quizzer som studerende?

Du kan bruge quizzer til at:

 • Teste din viden om faget
 • Se alle tilgængelige quizzer i dit fag
 • Sende quizzer til dit fag
 • Se quizspørgsmål et ad gangen eller alle på en gang (afhængig af instruktøren præferencer)
 • Forhåndsvisning af quizresultater
Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback