cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan endrer jeg startsiden for emner?

Hvordan endrer jeg startsiden for emner?

Du kan endre startsiden for emner slik at den reflekterer ett av fem oppsettsalternativer: instrumentbordet for nylig aktivitet, forsiden for sider, emnemodulene, listen over oppgaver eller emneoversikten.

Merknad: Du må angi en forside før du velger forside-alternativet for sider . I tillegg kan bare publiserte sider settes som forsiden.

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du lenken Emner (Courses) [1], deretter klikker du på kursnavnet [2].

Velg hjemmeside

Velg hjemmeside

Klikk på « Velg hjemmeside » (Choose Home Page) -tasten i sidepanelet for hjemmesiden.

Velg hjemmesideoppsett

Velg hjemmesideoppsett

Klikk på radio-knappen ved siden av hjemmesideoppsettet du foretrekker.

Angi forside

Angi forside

Hvis du vil velge en sider-forside, men lenken er nedtonet, må du først angi en forside.

Merknad: Bare publiserte sider kan velges som forside. Kontroller at siden du vil angi som forside er publisert.

Lagre hjemmesideoppsett

Lagre hjemmesideoppsett

Klikk på Lagre (Save)-tast.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.