Beth yw Cwisiau?

Mae Cwisiau yn Canvas yn aseiniadau y mae modd eu defnyddio i herio dealltwriaeth myfyrwyr ac i asesu cynnwys deunyddiau cwrs. Caiff yr adnodd cwis ei ddefnyddio i greu ac i weinyddu cwisiau ac arolygon ar-lein. Mae modd defnyddio cwisiau hefyd i gynnal a safoni arholiadau ac asesiadau, rhai wedi’u graddio a rhai heb eu graddio.

Mae gan Canvas bedwar gwahanol fath o gwisiau:

 • Cwis wedi’i raddio yw'r math mwyaf cyffredin o gwis ac mae'n rhoi pwyntiau i fyfyrwyr ar sail eu hymatebion i’r cwis.
 • Mae cwis ymarfer yn adnodd dysgu sy'n edrych ar ddealltwriaeth defnyddwyr o ddeunydd cwrs heb roi gradd.
 • Mae arolwg wedi’i raddio yn rhoi pwyntiau i fyfyrwyr am gwblhau arolwg ond ni fydd yn cael ei raddio ar sail atebion cywir neu anghywir.
 • Mae arolwg heb ei raddio yn sicrhau safbwyntiau neu wybodaeth arall heb roi gradd.

Pa bryd fyddwn i’n defnyddio Cwisiau fel addysgwr?

Pa bryd fyddwn i’n defnyddio Cwisiau fel addysgwr?

Mae modd defnyddio Cwisiau i wneud y canlynol:

 • Creu cwisiau newydd gyda chwestiynau unigol a grwpiau o gwestiynau
 • Creu banciau cwestiynau
 • Mewngludo cwisiau allanol
 • Dangos un cwestiwn cwis ar y tro
 • Creu cwisiau ar gyfer yr holl fyfyrwyr, myfyrwyr unigol neu adrannau o gyrsiau

Pa bryd fyddwn i’n defnyddio Cwisiau fel myfyriwr?

Pa bryd fyddwn i’n defnyddio Cwisiau fel myfyriwr?

Mae modd defnyddio Cwisiau i wneud y canlynol:

 • Profi eich gwybodaeth am ddeunydd y cwrs
 • Gweld yr holl gwisiau sydd ar gael yn eich cwrs
 • Cyflwyno cwisiau yn eich cwrs
 • Gweld un cwestiwn cwis ar y tro neu weld yr holl gwestiynau ar unwaith (gan ddibynnu ar yr hyn mae eich addysgwr wedi’i ddewis)
 • Adolygu canlyniadau cwis