Beth yw’r rôl Dylunydd?

Yn Canvas, caiff y rôl Dylunydd ei defnyddio i ymrestru defnyddwyr sy'n gyfrifol am greu a rheoli cwrs. Yn gyffredinol, mae gan ddefnyddwyr sydd â rôl Dylunydd hawliau er mwyn iddyn nhw allu creu a dewis cynnwys cwrs a gweld data defnyddio’r cwrs. Fodd bynnag, gall yr hawliau hyn amrywio ymysg sefydliadau.

Mae gan Canvas rolau defnyddiwr lefel cwrs eraill sydd â mynediad lefel cwrs amrywiol. Gall Dylunwyr weithio gydag Athrawon (sy’n goruchwylio Cynorthwywyr Dysgu) a gyda’i gilydd maent yn rheoli cynnwys cwrs y mae Myfyrwyr ac Arsyllwyr yn ei ddefnyddio. I gael rhagor o wybodaeth am hawliau defnyddiwr ar lefel y cwrs, edrychwch ar y PDF ar Hawliau Cwrs Canvas.

Gall Dylunwyr hefyd ddefnyddio ap Canvas Teacher i weld rhywfaint o gynnwys cyrsiau gan gynnwys cyhoeddiadau, aseiniadau, trafodaethau, a Chwisiau Clasurol.

Gall gweinyddwr fynd ati’i hun i ymrestru dylunydd ar gwrs, neu gellir gwneud hynny'n awtomatig drwy broses fewngludo SIS.

Defnyddio Rôl Dylunydd

Gall Dylunwyr greu deunyddiau ar gyfer cyrsiau, gweld data am ddefnyddio cyrsiau yn ogystal â rheoli a chael mynediad at holl feysydd cyrsiau Canvas. Er enghraifft, gellir ychwanegu dylunydd at gwrs gyda rôl Dylunydd i greu cwrs ar ran yr athro.

Bydd rôl Dylunydd yn caniatáu i ddefnyddiwr wneud y canlynol:

 • Creu ac addasu cynnwys cyrsiau
 • Ychwanegu ymrestriadau myfyriwr yn y cwrs eich hun
 • Cyfathrebu â chyfranogwyr y cwrs
 • Cael mynediad at adroddiadau defnydd ar gyfer cwrs
 • Monitro a safoni cyfranogiad a rhyngweithiadau’r holl ddefnyddwyr sydd wedi ymrestru ar gwrs

Mynediad Dylunydd yn Canvas

Yn ddiofyn, bydd gan ddefnyddwyr sydd â rôl Dylunydd fynediad at holl feysydd cynnwys mewn cwrs Canvas. Fodd bynnag, gall yr hawliau hyn amrywio ymysg sefydliadau. I gael rhagor o wybodaeth am gyfranogiad Dylunydd yn Canvas, edrychwch y PDF ar Hawliau Cwrs Canvas.

Gall Dylunydd:

 • Ychwanegu a dileu rhaglenni allanol (LTI) ar gyfer cwrs
 • Ychwanegu, golygu a dileu aseiniadau, Cwisiau Clasurol, tudalennau a ffeiliau cyrsiau a phob cynnwys cwrs arall
 • Ychwanegu, golygu a dileu eitemau mewn calendr cwrs, gan gynnwys apwyntiadau'r Trefnydd
 • Ychwanegu, golygu neu ddileu deilliannau dysgu sy'n gysylltiedig â chynnwys cwrs
 • Creu, gweld a phostio cyhoeddiadau a thrafodaethau mewn cwrs
 • Creu a golygu cyfarwyddiadau sgorio
 • Creu cynadleddau a chydweithrediadau myfyrwyr
 • Creu, golygu a dileu adrannau a grwpiau o fyfyrwyr mewn cyrsiau
 • Dileu a chloi trafodaethau a golygu negeseuon pobl eraill mewn trafodaethau
 • Cyhoeddi, cwblhau a dileu cyrsiau
 • Anfon negeseuon at ddefnyddwyr cyrsiau eraill ac at holl aelodau cwrs
 • Gweld tudalennau pob grŵp o fyfyrwyr ar gyfer cwrs
 • Gweld cyflwyniadau myfyrwyr a gwneud sylw arnynt
 • Gweld a chysylltu â banciau cwestiynau
 • Gweld a rheoli ymrestriadau myfyriwr ar gyrsiau
 • Gweld adroddiadau defnyddio'r cwrs

Does dim modd i Ddylunydd:

 • Adeiladu Cwisiau Newydd
 • Greu cwrs Glasbrint
 • Newid tymor y cwrs cysylltiedig
 • Cynhyrchu cod paru arsyllwr ar gyfer myfyrwyr
 • Ffugio fel defnyddiwr arall mewn cwrs
 • Darllen data SIS
 • Creu dilysiad trydydd parti ar gyfer cwrs
 • Dad-ddirwyn cwrs
 • Llwytho ymrestriadau myfyrwyr i fyny drwy fewngludiadau SIS
 • Gweld a rheoli’r broses o ymrestru athrawon, dylunwyr cwrs eraill, a chynorthwywyr dysgu ar gwrs
 • Gweld dadansoddiadau cwrs
 • Gweld logiau newid cwrs
 • Gweld llwybr archwilio graddau
 • Gweld, safoni a golygu'r holl raddau

Cyfyngiadau ar y Rôl Dylunydd

 • Ni all Dylunwyr addasu argaeledd unrhyw rai o'r hawliau uchod. Dim ond gweinyddwyr all addasu'r swyddogaethau hyn.  
 • Mae Dylunwyr yn gallu creu, addasu a safoni cynnwys ar gyfer cyrsiau maent wedi ymrestru arnynt yn unig.
 • Dim ond defnyddwyr sydd â hawliau gweinyddol sy’n gallu mewngludo data SIS. Ni all Dylunwyr fewngludo data SIS.