Beth yw Trafodaethau?

Mae Canvas yn darparu system integredig ar gyfer trafodaethau dosbarth, gan ganiatáu i addysgwyr a myfyrwyr ddechrau cynifer o bynciau trafod ag y dymunir a chyfrannu atynt. Mae trafodaethau'n caniatáu cyfathrebu rhyngweithiol rhwng dau neu ragor o bobl; gall defnyddwyr gymryd rhan mewn sgwrs â dosbarth neu grŵp cyfan.

Hefyd, mae modd creu trafodaethau fel aseiniad at ddibenion graddio hefyd (a’u hintegreiddio’n rhwydd â Llyfr Graddau Canvas), neu gallant fod yn fforwm ar gyfer digwyddiadau amserol a chyfredol. Mae modd creu trafodaethau mewn grwpiau myfyrwyr hefyd.

Gall pynciau trafod gael eu trefnu fel trafodaethau penodol neu drafodaethau aml-drywydd. Mae trafodaethau â ffocws yn caniatáu dau lefel o nythu yn unig, y neges wreiddiol a’r ymatebion dilynol. Mae trafodaethau aml-drywydd yn caniatáu lefelau diderfyn o nythu. Mae trafodaethau penodol yn rhyngweithiadau gweddol fyr ac mae trafodaethau aml-drywydd yn caniatáu atebion o fewn atebion ac mae modd iddynt bara’n hirach.

Trafodaethau Penodol

Mae trafodaethau penodol yn rhyngweithiadau gweddol fyr sy'n tueddu i ddiflannu wrth i’r cwrs fynd rhagddo, fel fforwm wythnosol ar gyfer cwestiynau sy'n ymwneud â gweithgareddau’r wythnos honno.

Mae modd defnyddio trafodaeth benodol ar gyfer negeseuon unigol a sylwadau cysylltiedig. Fel arfer, mae un arweinydd trafodaeth yn postio neges ac mae mwy nag un dysgwr yn gwneud sylw ar y neges. Gall y cyfranogwyr adael sylw ochr ar gyfer ateb, ond nid oes modd datblygu’r sgwrs y tu hwnt i ddwy haen o nythu.

Mae modd defnyddio trafodaethau penodol i wneud y canlynol:

 • ateb cwestiwn unigol
 • rhannu adnoddau ymysg cyd-fyfyrwyr
 • casglu canlyniadau o weithgaredd ymchwil syml
 • rhannu datrysiadau i broblem unigol
 • cywiro camsyniadau
 • egluro polisïau cwrs
 • cael adborth ar waith sydd ar y gweill
 • rhannu syniadau am ddarlleniad unigol

Trafodaethau Aml-drywydd

Trafodaethau Aml-drywydd

Mae trafodaethau aml-drywydd yn cynnwys haenau diderfyn o nythu atebion, gan adael i sylwebwyr barhau i ymateb at un edefyn wedi'i nythu. Mae trafodaethau Aml-drywydd yn addas ar gyfer mireinio syniadau cymhleth. Mae modd gweld ymatebion a chwestiynau gwahanol yn gyflym oherwydd y strwythur hierarchaidd. Gall trafodaethau aml-drywydd fod yn llefydd hirsefydlog ar gyfer syniadau sy'n parhau drwy gwrs cyfan.

Mae modd defnyddio trafodaethau aml-drywydd ar gyfer mwy nag un neges a sylwadau cysylltiedig. Mae mwy nag un arweinydd trafodaeth yn postio neges ac mae mwy nag un dysgwr yn gwneud sylw arni gyda rhyddid i greu unrhyw nifer o bynciau trafod a sylwadau cysylltiedig.

Mae modd defnyddio Trafodaethau Aml-drywydd i wneud y canlynol:

 • postio ac ateb nifer o gwestiynau cysylltiedig neu rhai nad ydynt yn gysylltiedig
 • trefnu canlyniadau o weithgaredd ymchwil cymhleth
 • rhannu syniadau a thrafod syniadau sydd wedi’u rhannu gan bob myfyriwr yn y cwrs
 • trafod manteision ac anfanteision un broblem, neu fwy nag un broblem
 • gofyn sawl cwestiwn i un arweinydd trafodaeth
 • mireinio syniadau rhwng nifer o arweinwyr trafodaeth a nifer o ddysgwyr
 • hwyluso trafodaethau grŵp ynghylch nifer o bynciau
 • hwyluso trafodaethau ynghylch trafodaeth (trafodaethau powlen pysgodyn)
 • edrych yn fanwl ar ymarferoldeb atebion gwahanol i broblem gymhleth

Sut ydw i’n defnyddio Trafodaethau fel Addysgwr?

Yn y nodwedd Trafodaethau, gallwch wneud y canlynol:

 • Creu, golygu a dileu pynciau trafod. Gallwch hefyd olygu, dileu ac ateb negeseuon gan fyfyrwyr unigol mewn trafodaeth.
 • Creu trafodaethau aml-drywydd neu drafodaethau penodol yn eich cwrs. (Mae modd cychwyn trafodaethau preifat mewn grwpiau o fyfyrwyr ac ni fydd modd i bobl eraill y tu allan i'r grŵp hwnnw eu gweld.)
 • Creu trafodaethau sydd â dyddiadau erbyn amrywiol ar gyfer adrannau gwahanol yn eich cwrs.
 • Creu trafodaeth grŵp ar gyfer aseiniad.
 • Creu trafodaeth wedi’i graddio ar gyfer pawb, myfyrwyr unigol, adrannau o gwrs neu grwpiau mewn cwrs. Pan gaiff trafodaeth ei nodi fel aseiniad wedi’i raddio, mae SpeedGrader™ Canvas yn cadw sylwadau pob myfyriwr ar wahân i’r edefyn ac yn eu cyfuno mewn gwedd hawdd ei darllen er mwyn graddio.
 • Tanysgrifio i drafodaeth a chael gwybod am atebion.
 • Galluogi ffrydiau podlediad yn eich trafodaethau.
 • Plannu neu atodi ffeiliau, delweddau a fideos YouTube.
 • Ychwanegu cynnwys cwrs yn uniongyrchol o’ch cwrs.
 • Gohirio negeseuon mewn trafodaeth tan ddyddiad wedi’i ddiffinio.
 • Pinio edafedd rydych chi am i'ch myfyrwyr eu gweld ar frig y dudalen Trafodaethau.

Nodyn: Mae modd defnyddio bysellau hwylus i symud drwy edafedd trafodaeth unigol. I weld ffenestr gyda rhestr o fysellau crwydro hwylus, pwyswch Alt+F8 (ar fysell cyfrifiadur) neu Option+F8 (ar fysell Mac) ar yr un pryd ar eich bysell.

Pa Osodiadau y Gallaf eu Rheoli yn yr Adnodd Trafodaethau?

Gallwch reoli gosodiadau penodol yn yr adnodd Trafodaethau:

Sut ydw i’n defnyddio’r adnodd Trafodaethau fel Myfyriwr?

Yn y nodwedd Trafodaethau, gallwch wneud y canlynol:

 • Creu, golygu a dileu pynciau trafod. Gallwch hefyd ateb negeseuon gan fyfyrwyr unigol mewn trafodaeth.
 • Tanysgrifio i drafodaeth a chael gwybod am atebion.
 • Tanysgrifio i ffrydiau podlediad mewn trafodaethau.
 • Plannu neu atodi ffeiliau, delweddau a fideos YouTube.

Nodyn: Efallai bod eich addysgwr wedi analluogi’r opsiynau hyn yn eich cwrs.

Sut ydw i’n defnyddio Trafodaethau fel Arsyllwr?

Yn y nodwedd Trafodaethau, gallwch wneud y canlynol:

 • Gweld trafodaethau cwrs eich myfyriwr.
 • Hidlo trafodaethau cwrs eich myfyriwr.
 • Tanysgrifio i drafodaeth a chael gwybod am atebion.

Nodyn: Efallai bod athro eich myfyriwr wedi analluogi’r opsiynau hyn yng nghwrs eich myfyriwr.

Ailddylunio Trafodaethau

Os yw wedi’i alluogi gan eich sefydliad, mae Ailddylunio Trafodaethau yn darparu profiad gwell ar gyfer trafodaethau cwrs.

Mae trafodaeth sy’n cael ei dangos yn y rhyngwyneb Ailddylunio Trafodaethau yn cynnwys tair adran: bar offer y drafodaeth, pwnc y drafodaeth, ac atebion y drafodaeth.

Gallwch chi ddefnyddio’r bar offer i chwilio am atebion neu awduron penodol, hidlo yn ôl pob ateb neu atebion heb eu darllen, trefnu atebion o’r diweddaraf i’r hynaf, a dychwelyd i frig y drafodaeth.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No