Beth yw Grwpiau?

Mae grwpiau yn fersiwn bach o gwrs ac maent yn cael eu defnyddio fel adnodd ar gyfer cydweithio lle gall myfyrwyr weithio gyda’i gilydd ar aseiniadau a phrosiectau grŵp.

Gwedd Addysgwr

Gwedd Addysgwr

Gall addysgwyr greu grwpiau o fyfyrwyr gydweithio ar dudalennau, cydweithrediadau, aseiniadau grŵp a mwy. Gall addysgwyr hefyd ganiatáu myfyrwyr i greu eu grwpiau eu hunain.

Dysgu mwy am Grwpiau: Creu a Rheoli Grwpiau ar gyfer Addysgwyr (Fideo)

Mewn Grwpiau, gall addysgwyr wneud y canlynol:

 • Gweld yr holl weithgareddau yn yr holl grwpiau yn eu cwrs, gan gynnwys grwpiau sydd wedi’u creu gan fyfyrwyr fel y nodir yn nhab Grwpiau Myfyrwyr (Student Groups) yr addysgwr (bydd myfyrwyr yn cael creu eu grwpiau eu hunain yn ddiofyn, fel y nodir yn y tab Manylion Cwrs (Course Details))
 • Gweld yr holl grwpiau sydd wedi’u creu yn y cwrs
 • Creu grwpiau mewn set grwpiau eich hun neu'n awtomatig
 • Neilltuo myfyrwyr i grwpiau mewn set grwpiau â llaw neu'n awtomatig
 • Neilltuo arweinydd grŵp ar gyfer pob grŵp
 • Caniatáu i fyfyrwyr gofrestru ar gyfer eu grwpiau eu hunain
 • Ehangu a chrebachu isgyfrifon
 • Symud myfyrwyr i isgyfrifon gwahanol
 • Creu cydweithrediadau grŵp

Pryd Ddylwn i Ddefnyddio Grwpiau fel Addysgwr?

Fel addysgwr, dylech greu grwpiau i wneud y canlynol:

 • Gosod ffurfweddiadau grŵp myfyrwyr ar lefel y cwrs ar gyfer aseiniadau a gwaith yn y dosbarth, wedi’u graddio a heb eu graddio.
 • Hwyluso prosiectau sy'n para semester fel bod myfyrwyr yn gallu cyfathrebu a thrafod dogfennau gyda’i gilydd.
 • Hwyluso datblygiad proffesiynol y staff a phwyllgorau neu weithgareddau sefydliadol.
 • Hwyluso grwpiau astudio sy’n cael eu rhedeg gan fyfyrwyr mewn cyrsiau neu ar lefel y cyfrif.

Gwedd Myfyriwr

Gwedd Myfyriwr

Gall myfyrwyr ddefnyddio grwpiau fel adnodd ar gyfer cydweithio er mwyn gweithio gyda chyd-fyfyrwyr ar aseiniadau a phrosiectau grŵp.

Dysgu mwy am Grwpiau: Creu Grwpiau a Rhyngweithio ar gyfer Myfyrwyr (Fideo)

Mewn grwpiau, gall myfyrwyr wneud y canlynol:

 • Gweld y rhestr grwpiau
 • Gweld y grwpiau y maent wedi ymrestru arnynt
 • Ymuno â grŵp myfyrwyr
 • Creu grŵp myfyrwyr
 • Cadw a rhannu Ffeiliau
 • Dechrau Trafodaeth
 • Anfon neges
 • Creu cydweithrediadau grŵp

Pryd Ddylwn i Ddefnyddio Grwpiau fel Myfyriwr?

Fel myfyriwr, dylech greu grwpiau i wneud y canlynol:

 • Creu grwpiau astudio
 • Cydweithio ar brosiectau ac aseiniadau