Beth yw aseiniadau?

Mae aseiniadau’n cynnwys Cwisiau, Trafodaethau wedi’u graddio a chyflwyniadau ar-lein (hy ffeiliau, delweddau, testun, URLs ac ati). Mae modd defnyddio aseiniadau yn Canvas i herio dealltwriaeth myfyrwyr ac i helpu i asesu cymhwysedd drwy ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau. Mae’r dudalen Aseiniadau yn dangos i fyfyrwyr yr holl Aseiniadau y bydd disgwyl iddynt eu gwneud a sawl pwynt yw gwerth pob un.

Gellir neilltuo aseiniadau i bawb yn y cwrs neu wahaniaethu aseiniadau yn ôl adrannau neu ddefnyddwyr.

Mae'r dudalen Aseiniadau yn delio â bysellau hwylus. I weld ffenestr gyda rhestr o fysellau hwylus, pwyswch y bysellau Shift+Marc Cwestiwn ar yr un pryd ar eich bysellfwrdd.

Gwedd Addysgwr

Gwedd Addysgwr

Bydd unrhyw aseiniad sydd wedi’i greu a'i gyhoeddi yn y dudalen Aseiniadau yn ymddangos yn awtomatig yn y nodwedd Graddau (Grades), y nodwedd Calendr (Calendar) a’r nodwedd Maes Llafur (Syllabus) fel bod modd i fyfyrwyr eu gweld. Yn ogystal, bydd unrhyw aseiniadau sydd wedi’u creu yn y Calendr yn ymddangos yn awtomatig yn y nodwedd Graddau, y nodwedd Aseiniadau a’r nodwedd Maes Llafur.

Mae modd trefnu aseiniadau yn y nodwedd Modiwlau hefyd.

Pryd fyddwn i’n defnyddio Aseiniadau?

Mae modd defnyddio Aseiniadau i wneud y canlynol:

  • Asesu pa mor dda y mae myfyrwyr yn cyflawni Deilliannau cwrs
  • Creu cyflwyniadau ar-lein y gellir eu graddio’n gyflym yn y SpeedGrader
  • Graddio ar-lein yn ogystal â gwaith myfyrwyr sydd wedi’i gyflwyno "ar bapur"
  • Creu aseiniadau wedi’u gwahaniaethu ar gyfer adrannau
  • Gosod adolygiadau gan gyd-fyfyrwyr
  • Graddio Trafodaethau, naill ai yn ôl y dosbarth cyfan neu yn ôl grwpiau o fyfyrwyr
  • Agor Cwisiau am gyfnod cyfyngedig
  • Cofnodi presenoldeb
  • Creu gweithgareddau heb eu graddio a fydd yn cyd-fynd â Deilliannau'r cwrs
  • Asesu cyflwyniadau gyda graddau wedi’u safoni a mwy nag un adolygydd

Gwedd Myfyriwr

Gwedd Myfyriwr

Bydd unrhyw aseiniad sydd wedi’i greu gan addysgwr yn y dudalen Aseiniadau yn ymddangos yn awtomatig yn y nodwedd Graddau, y nodwedd Calendr a'r nodwedd Maes Llafur.

I gael gweld aseiniad, cliciwch enw’r aseiniad.