Beth yw Cydweithrediadau?

Mae Canvas yn defnyddio technoleg gydweithredol i ganiatáu i fwy nag un defnyddiwr weithio gyda’i gilydd ar yr un ddogfen ar yr un pryd. Caiff dogfennau cydweithredol eu cadw mewn amser real, sy’n golygu y bydd unrhyw newid sy'n cael ei wneud gan unrhyw ddefnyddiwr yn ymddangos i bawb yn syth.

Pryd fyddwn i’n defnyddio Cydweithrediadau (Collaborations)?

Gallwch ddefnyddio'r nodwedd Cydweithrediadau i wneud y canlynol:

  • Copïo a gludo nodiadau y gall pawb eu gweld.
  • Rhannu rhestrau o bwyntiau bwled neu agendâu ar gyfer cyfarfodydd neu amser grŵp neu ddosbarth cydamserol.
  • Creu bwrdd gwyn yn seiliedig ar destun y gall pawb yn yr ystafell ddosbarth ei weld a chyfeirio ato yn ddiweddarach.
  • Neilltuo aseiniad cydweithredol fel aseiniad wedi’i raddio i grwpiau o fyfyrwyr (nodwedd i addysgwyr).

Gweld Cydweithrediadau Google Docs

Gweld Cydweithrediadau Google Docs

Mae holl gyrsiau Canvas yn delio â Google Docs fel yr adnodd cydweithrediadau diofyn. Mae cydweithrediadau sy'n defnyddio Google Docs ei gwneud yn ofynnol i’r holl ddysgwyr sy'n cymryd rhan greu cyfrif Google a’i gysylltu â’u Gosodiadau personol.

Mae Google Docs yn caniatáu i chi ychwanegu hyd at 50 defnyddiwr ym mhob cydweithrediad, a gall yr holl ddefnyddwyr weld a golygu dogfen ar yr un pryd. Fodd bynnag, mae gan gydweithrediadau Google gyfyngiad ar nifer y defnyddwyr all weld cydweithrediad ar yr un pryd.

Dysgwch sut mae creu cydweithrediad Google Docs fel addysgwr a chreu cydweithrediad Google Docs fel myfyriwr.

Gweld Cydweithrediadau Google Drive

Gweld Cydweithrediadau Google Drive

Mae’r nodwedd Cydweithrediadau hefyd yn delio ag LTI Google Apps, sy'n cael ei alluogi mewn cwrs fel ap allanol. Yn ogystal â chaniatáu i ddefnyddwyr greu Google Docs, mae cydweithrediadau Google Drive yn gallu creu Google Spreadsheets a Google Presentations.

I integreiddio Google Apps, mae’n rhaid galluogi’r rhagolwg nodwedd Adnodd Cydweithrediadau Allanol. Fodd bynnag, mae galluogi’r rhagolwg nodwedd hwn yn newid rhyngwyneb y Cydweithrediadau ac yn cael gwared ar unrhyw gydweithrediadau Google Docs.

Dysgwch sut mae creu cydweithrediad Google Drive fel addysgwr a chreu cydweithrediad Google Drive fel myfyriwr.

Gweld Cydweithrediadau Microsoft Office

Gweld Cydweithrediadau Microsoft Office

Hefyd, mae modd creu cydweithrediadau wrth alluogi LTI Microsoft Office 365 mewn cwrs fel ap allanol.

Dysgwch sut mae creu cydweithrediad Microsoft LTI fel addysgwr a chreu cydweithrediad Microsoft LTI fel myfyriwr.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No