Beth yw Cyhoeddiadau?

Mae cyhoeddiadau’n caniatáu i addysgwyr gyfathrebu â myfyrwyr am weithgareddau cwrs yn ogystal â phostio am bynciau diddorol sy’n ymwneud â’r cwrs. Mae cyhoeddiadau wedi cael eu dylunio i ganiatáu i addysgwyr ddarlledu gwybodaeth i holl aelodau cwrs neu i holl aelodau adrannau mewn cwrs. Gall y myfyrwyr ateb i gyhoeddiadau, ond nid yw atebion yn cael eu hystyried yn sgyrsiau ac nid ydynt yn ymddangos yn y Blwch Derbyn.

Gwylio’r fideo Trosolwg o Gyhoeddiadau.

Gweld Cyhoeddiadau

Caiff cyhoeddiadau eu defnyddio i gyfathrebu â myfyrwyr am logisteg eich cwrs. Cyn gynted ag y byddwch chi wedi creu cyhoeddiad, Canvas fydd yn gyfrifol am roi gwybod i’r myfyrwyr yn unol â'u gosodiadau hysbysu.

Yn Canvas, mae gennych chi opsiwn o fwydo negeseuon o’ch blog neu ffynonellau gwybodaeth eraill yn uniongyrchol i’ch tudalen Cyhoeddiadau (Announcements) gan ddefnyddio RSS. Gellir hidlo crynodebau RSS yn ôl gair allweddol er mwyn atal cynnwys amherthnasol rhag cyrraedd y cwrs. Gall myfyrwyr sy'n defnyddio darllenwyr RSS danysgrifio i gyhoeddiadau cwrs y tu allan i Canvas.

Nodyn: Mae modd defnyddio bysellau hwylus i lywio cyhoeddiadau unigol. I weld ffenestr gyda rhestr o fysellau crwydro hwylus, pwyswch Alt+F8 (ar fysell cyfrifiadur) neu Option+F8 (ar fysell Mac) ar yr un pryd ar eich bysell.

Pryd fyddwn i’n defnyddio Cyhoeddiadau?

Pryd fyddwn i’n defnyddio Cyhoeddiadau?

Mae modd defnyddio Cyhoeddiadau i wneud y canlynol:

  • Atgoffa eich myfyrwyr o’r hyn sydd angen iddynt ei gyflawni er mwyn aros ar y trywydd iawn.
  • Cyfeirio myfyrwyr at adnoddau mewnol ac allanol a fydd yn eu helpu i gyflawni Deilliannau'r cwrs.
  • Gadael neges ar gyfer y dosbarth cyfan gyda sylwadau sain neu fideo.
  • Dathlu llwyddiannau myfyrwyr a digwyddiadau pwysig a all fod o ddiddordeb i’ch myfyrwyr.
  • Bwydo crynodeb RSS personol sy'n ymwneud â phwnc y cwrs i’ch myfyrwyr.
  • Rhannu blogiau sydd wedi’u hysgrifennu gan eich myfyrwyr yn awtomatig ar Wordpress, Blogger ac ati gyda chrynodebau RSS personol.

Ailddylunio Cyhoeddiadau

Os yw wedi’i alluogi gan eich sefydliad, mae Ailddylunio Cyhoeddiadau yn darparu profiad gwell ar gyfer trafodaethau cwrs.

Mae cyhoeddiad sy’n cael ei dangos yn y rhyngwyneb Ailddylunio Cyhoeddiadau’n cynnwys tair adran: bar offer y drafodaeth, pwnc y drafodaeth, ac atebion y drafodaeth.

Gallwch chi ddefnyddio’r bar offer i chwilio am atebion neu awduron penodol, hidlo yn ôl pob ateb neu atebion heb eu darllen, trefnu atebion o’r diweddaraf i’r hynaf, a dychwelyd i frig y cyhoeddiad.