cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Beth yw e-Bortffolios?

Beth yw e-Bortffolios?

Oherwydd bod e-Bortffolios yn gysylltiedig â Phroffiliau Defnyddwyr ac nid â chwrs penodol, gall defnyddwyr greu nifer diderfyn o e-Bortffolios er mwyn casglu a dogfennu eu cyflwyniadau, eu profiadau a’u prosiectau addysgol, ac unrhyw waith arall. Gall defnyddwyr gadw e-Bortffolios yn breifat neu eu rhannu â myfyrwyr eraill, addysgwyr a/neu ddarpar gyflogwyr.

Yn Canvas, bydd e-Bortffolios yn aros yn weithredol cyhyd â bod y defnyddiwr yn System Gwybodaeth Myfyrwyr (SIS) y sefydliad a bod ganddo fanylion mewngofnodi ysgol. Mae Canvas hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr allgludo e-Bortffolios i ffeil zip. Mae modd i e-Bortffolios (ePortfolios) fod yn rhai preifat neu'n rhai cyhoeddus.

Pryd fyddwn i’n defnyddio e-Bortffolios?

Pryd fyddwn i’n defnyddio e-Bortffolios?

Mae modd defnyddio e-Bortffolios i wneud y canlynol:

  • Creu nodiadau addysgol ar-lein ar gyfer myfyrio
  • Creu safle ar-lein y gellir ei gyflwyno fel Asesiad ar-lein
  • Dangos meistrolaeth o Ddeilliannau cwrs
  • Rhannu eich gwaith gorau o fwy nag un cwrs
  • Arddangos gwaith o safon proffesiynol ar gyfer darpar gyflogwyr


If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback