Beth yw’r Calendr?

Un o’r heriau sy’n wynebu myfyrwyr ac addysgwyr yw cadw golwg ar yr holl aseiniadau sydd wedi’u cynllunio drwy gydol y tymor. Mae addysgwyr yn addysgu mwy nag un cwrs ac mae'r myfyrwyr yn dysgu mewn mwy nag un cwrs. Mae gan bob cwrs ei linell amser ei hun ar gyfer cyflawni pethau. Mae’r Calendr yn helpu pawb i gadw at amserlenni ac i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Mae’r Calendr yn Canvas yn nodwedd gyffredinol, felly gall defnyddwyr weld holl aseiniadau a digwyddiadau cyrsiau mewn un lle. Mae modd hidlo calendrau drwy ddewis neu ddad-ddewis cyrsiau yn y bar ochr.

I helpu i reoli calendrau defnyddwyr, mae cyrsiau sydd wedi’u nodi fel hoff gyrsiau bob amser yn cael eu rhestru ar frig rhestr calendrau y defnyddiwr ym mar ochr y calendr. Yn ddiofyn, mae’r Calendr yn dangos uchafswm o 10 calendr cwrs. I gynyddu faint o galendrau cwrs y gellir eu dangos i ddefnyddwyr yn eich cyfrif Canvas, cysylltwch â’ch Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid.

Gwedd Addysgwr

Caiff y Calendr ei ddefnyddio i atgoffa myfyrwyr am Aseiniadau wedi’u graddio sydd â dyddiadau erbyn penodol. I roi disgrifiadau manwl i fyfyrwyr ynghylch defnyddio amser dosbarth cydamserol, gallwch ystyried defnyddio Tudalennau neu addasu Tudalen Hafan y Cwrs.

Mae’r Calendr yn cysoni’n awtomatig â nodweddion eraill yn Canvas, fel Aseiniadau, Maes llafur a Graddau. Felly, os ydych chi’n creu, yn newid neu'n dileu dyddiad erbyn Aseiniad ar y Calendr, bydd yn ymddangos yn y lleill, ac i’r gwrthwyneb. Mae modd newid dyddiadau drwy lusgo a gollwng aseiniadau o un dyddiad i’r llall.

Pryd fyddwn i’n defnyddio’r Calendr fel addysgwr?

Fel addysgwr, mae modd defnyddio’r Calendr i wneud y canlynol:

 • Gweld a chreu gweithgareddau yn eich cwrs yn ogystal â digwyddiadau a hysbysiadau personol; mae modd hidlo gwedd y calendr i weld calendrau penodol yn unig
 • Ychwanegu Aseiniadau yn gyflym i gwrs gwag. Llenwi manylion yr aseiniadau hynny yn ddiweddarach
 • Addasu dyddiadau Aseiniadau sydd wedi mewngludo o dymhorau blaenorol. Mae Canvas yn ei gwneud hi’n hawdd llusgo a gollwng digwyddiadau ar draws mwy nag un mis
 • Copïo'r ffrwd iCal ar gyfer eich holl gyrsiau a’i fewngludo i’ch hoff Galendr personol, fel Google neu Outlook
 • Trefnu apwyntiadau â myfyrwyr gan ddefnyddio’r Trefnydd (nodwedd ddewisol)
 • Tanysgrifio i Galendrau’r Cyfrif sydd wedi’u creu gan weinyddwyr (nodwedd ddewisol)

Gwedd Myfyriwr

Gall myfyrwyr ddefnyddio'r calendr i weld yr aseiniadau a’r digwyddiadau cwrs sydd ar y gweill. Mae modd iddynt greu digwyddiadau personol fel grwpiau astudio hefyd.

Pryd fyddwn i’n defnyddio’r Calendr fel myfyriwr?

Pryd fyddwn i’n defnyddio’r Calendr fel myfyriwr?

 • Gweld calendrau cwrs a chalendrau grŵp.
 • Creu negeseuon atgoffa mewn calendr personol.
 • Hidlo’r calendr i weld calendrau penodol yn unig.
 • Copïo'r ffrwd iCal ar gyfer eich holl gyrsiau a’i fewngludo i’ch hoff Galendr personol, fel Google neu Outlook.
 • Tanysgrifio i Galendrau’r Cyfrif sydd wedi’u creu gan weinyddwyr (nodwedd ddewisol)