Beth ydy'r Blwch Derbyn?

Mae'r Blwch Derbyn yn adnodd negeseuon a ddefnyddir i gyfathrebu â chwrs, grŵp, myfyriwr unigol neu grŵp o fyfyrwyr. Gallwch ddefnyddio'r Blwch Derbyn i gyfathrebu â phobl eraill yn eich cwrs.

Nodiadau:

  • Bydd defnyddwyr yn ymddangos yn y Blwch Derbyn ar ôl iddyn nhw ymrestru ar y cwrs, ac ni all defnyddwyr ymuno â chwrs oni bai ei fod wedi'i gyhoeddi.
  • Ar ôl i gwrs ddod i ben a bod ei ddyddiad tymor wedi mynd heibio, ni fyddwch yn gallu anfon negeseuon at fyfyrwyr ar y cwrs hwnnw mwyach.

Pryd fyddwn i'n defnyddio'r Blwch Derbyn?

Mae modd defnyddio’r Blwch Derbyn i wneud y canlynol:

  • Anfon neges at rywun yn eich cwrs neu eich grŵp
  • Anfon neges atoch chi eich hun (bydd yn ymddangos yn eich ffolder Wedi Anfon)
  • Ateb negeseuon gan bobl eraill yn eich cwrs
  • Hidlo sgyrsiau yn ôl cwrs neu fath
  • Gweld ac ateb sylwadau ar aseiniadau sydd wedi eu cyflwyno

Gallwch addasu eich gosodiadau hysbysiadau i gael negeseuon gan ddefnyddio sianeli allanol.