Beth yw Gosodiadau Proffil a Gosodiadau Defnyddiwr?

Mae Gosodiadau Proffil a Gosodiadau Defnyddiwr yn gadael i chi reoli eich gwybodaeth bersonol yn Canvas.

Os ydych chi am wylio fideo am osodiadau personol, gallwch wylio’r fideo Gosodiadau Defnyddiwr a Llun Proffil.

Nodyn: Gall eich sefydliad atal un fwy o opsiynau gosodiadau.

Pryd fyddwn i’n defnyddio fy ngosodiadau defnyddiwr a fy ngosodiadau proffil?

Gallwch ddefnyddio eich gosodiadau proffil a’ch gosodiadau defnyddiwr i wneud y canlynol:

 • Gweld a golygu eich gosodiadau defnyddiwr, fel enw arddangos, dewis iaith a pharth amser
 • Newid eich cyfeiriad e-bost diofyn neu ychwanegu cyfeiriad e-bost ychwanegol i gael hysbysiadau
 • Gweld neu ychwanegu llun proffil
 • Gosod Hysbysiadau ar gyfer eich hoff sianeli cyfathrebu
 • Llwytho Ffeiliau personol i fyny
 • Creu a rheoli e-Bortffolios o’ch gwaith cwrs
 • Rheoli nodweddion defnyddiwr newydd
 • Llwytho aseiniadau a gyflwynwyd gennych i lawr o gyrsiau presennol a blaenorol

Gall eich sefydliad ddewis galluogi Proffiliau.

Os yw eich sefydliad wedi galluogi’r nodwedd Proffiliau, gallwch wneud y canlynol o'r dudalen Manylion Defnyddiwr (User Details):

 • Ychwanegu gwybodaeth at y proffil, fel bywgraffiad a dolenni personol
 • Gweld manylion proffil ar gyfer defnyddwyr eraill
 • Gweld eich Ymrestriadau
 • Gweld Ymrestriadau rydych chi’n eu rhannu â defnyddwyr eraill

Os yw eich sefydliad wedi analluogi’r nodwedd Proffiliau, gallwch wneud y canlynol o'r dudalen Manylion Defnyddiwr (User Details):

 • Defnyddio’r botwm Anfon Neges (Send Message) i anfon neges at ddefnyddiwr yn Canvas
 • Gweld unrhyw Negeseuon Diweddar rydych chi wedi’u postio mewn trafodaethau
 • Gweld Manylion Defnyddiwr ar gyfer defnyddwyr eraill, fel enw, cyfeiriad e-bost a pharth amser (dim ond ar gael i Addysgwyr (Instructor) a Gweinyddwyr (Admin))
 • Gweld yr adran Negeseuon Diweddar (Recent Messages), sy’n dangos negeseuon diweddar mewn trafodaethau sydd wedi’u hysgrifennu gan y defnyddiwr (dim ond ar gael ar gyfer Addysgwyr (Instructor) a Gweinyddwy r(Admin))
0 Likes
Was this article helpful? Yes No