ค่าปรับตั้งโพรไฟล์และผู้ใช้ (Profile and User Settings) คืออะไร

ค่าปรับตั้งโพรไฟล์และผู้ใช้ (Profile and User Settings) ช่วยให้คุณควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใน Canvas ได้

หากคุณต้องการดูวิดีโอเกี่ยวกับค่าปรับตั้งส่วนบุคคล คุณสามารถรับชมวิดีโอค่าปรับตั้งผู้ใช้และภาพโพรไฟล์

หมายเหตุ: สถาบันของคุณอาจจำกัดตัวเลือกสำหรับค่าปรับตั้งบางส่วนไว้

ฉันจะใช้ค่าปรับตั้งโพรไฟล์และผู้ใช้ของฉันเมื่อใด

คุณสามารถใช้ค่าปรับตั้งโพรไฟล์และผู้ใช้เพื่อ:

 • ดูและแก้ไขค่าปรับตั้งผู้ใช้ของคุณ เช่น ชื่อจัดแสดง ค่าปรับแต่งภาษา และเขตเวลา
 • แก้ไขอีเมลแอดเดรสเริ่มต้นของคุณหรือเพิ่มอีเมลแอดเดรสเพิ่มเติมสำหรับการแจ้งข้อมูล
 • ดูหรือเพิ่มภาพโพรไฟล์
 • ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลสำหรับช่องทางการสื่อสารที่คุณชื่นชอบ
 • อัพโหลดไฟล์ส่วนตัว
 • จัดทำและจัดการ ePortfolios สำหรับงานในบทเรียนของคุณ
 • จัดการคุณสมบัติการใช้งานใหม่ ๆ สำหรับผู้ใช้
 • ดาวน์โหลดผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจของคุณจากบทเรียนปัจจุบันและก่อนหน้า

สถาบันของคุณสามารถเลือกเปิดใช้งานโพรไฟล์ (Profiles) ได้

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติการใช้งาน โพรไฟล์ (Profiles) ไว้ คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้จากเพจ รายละเอียดผู้ใช้ (User Details):

 • เพิ่มข้อมูลโพรไฟล์ เช่น ประวัติส่วนตัวและลิงค์กำหนดเอง
 • ดูข้อมูลโพรไฟล์สำหรับผู้ใช้รายอื่น
 • ดูการลงทะเบียนของคุณ
 • ดูการลงทะเบียนที่คุณแชร์กับผู้ใช้รายอื่น ๆ

หากสถาบันของคุณปิดใช้งานคุณสมบัติการใช้งาน โพรไฟล์ (Profiles) ไว้ คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้จากเพจ รายละเอียดผู้ใช้ (User Details):

 • ใช้ปุ่มส่งข้อความ (Send Message) เพื่อส่งข้อความถึงผู้ใช้ภายใน Canvas
 • ดูข้อความล่าสุด (Recent Messages) ที่คุณโพสต์ในการพูดคุย
 • ดูรายละเอียดผู้ใช้ (User Details) ของผู้ใช้รายอื่น เช่น ชื่อ อีเมลแอดเดรส และเขตเวลา (ดูได้เฉพาะบทบาทผู้สอน (Instructure) และผู้ดูแลระบบ (Admin) เท่านั้น)
 • ดูหัวข้อ ข้อความล่าสุด (Recent Messages) ซึ่งจะแสดงโพสต์การพูดคุยล่าสุดที่เขียนโดยผู้ใช้ (ดูได้เฉพาะบทบาทผู้สอน (Instructure) และผู้ดูแล (Admin) ระบบเท่านั้น)