บทบาท ผู้สังเกตการณ์ (Observer) คืออะไร

จาก Canvas บทบาทผู้สังเกตการณ์ (Observer) จะอาจถูกนำมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ปกครอง พี่เลี้ยงและแขกที่ต้องการเข้าร่วมในบทเรียนใน Canvas แต่ไม่ต้องการได้หน่วยกิตของบทเรียน ผู้สังเกตการณ์มีสิทธิ์อนุญาตจำกัดในการดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบทเรียนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสื่อสารปกติของบทเรียนในแต่ละวัน เช่นเดียวกับผู้เรียน ผู้สังเกตการณ์จะไม่สามารถดูบทเรียนได้จนกว่าจะมีการเผยแพร่และบทเรียนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทผู้สังเกตการณ์ โปรดดูวิดีโอ การลงทะเบียนของพ่อแม่ผู้ปกครองและการสังเกตการณ์ผู้เรียน

ผู้สังเกตการณ์สามารถดูภารกิจ กิจกรรมในบทเรียน และเกรดของผู้เรียนได้ในแอพ Canvas Parent ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตระดับบทเรียนได้จากเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียนใน Canvas

การใช้บทบาทผู้สังเกตการณ์

ผู้สังเกตการณ์สามารถดูข้อมูลในบทเรียนได้ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในเนื้อหาทั้งหมดของ Canvas ได้ ผู้สังเกตการณ์อาจถูกเพิ่มเข้าไปในบทเรียนเพื่อสังเกตการณ์ข้อมูลในบทเรียน ตัวอย่างเช่น บางครั้งผู้สอนอาจเชิญให้แขกเข้าร่วมในบทเรียนของตน เช่นในการประชุมทางเว็บ การลงทะเบียนให้แขก (guest) ด้วยบทบาทผู้สังเกตการณ์จะช่วยให้สามารถสืบค้นบทเรียนได้โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลหรือการเข้าร่วมในบทเรียนใด ๆ

การใช้งานบทบาทผู้สังเกตการณ์หลัก ๆ คือเพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้กับผู้เรียน ผู้สังเกตการณ์อาจถูกเชื่อมเข้ากับผู้เรียนหนึ่งรายหรือหลายรายและสามารถดูข้อมูลของผู้เรียนในบทเรียนได้ พ่อแม่ผู้ปกครองมักได้รับการขึ้นทะเบียนให้ในฐานะผู้สังเกตการณ์และเชื่อมโยงเข้ากับผู้เรียน โดยเฉพาะในหลักสูตร K12 ผู้สังเกตการณ์ไม่สามารถส่งงานในนามของผู้เรียนที่ตนสังเกตการณ์ได้ แต่สามารถดูเกรด ภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ และการปฏิสัมพันธ์ในบทเรียนของผู้เรียนได้

ผู้สังเกตการณ์อาจมีระดับสิทธิ์การสืบค้นแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาบัน ผู้สังเกตการณ์อาจถูกเชื่อมโยงเข้ากับผู้เรียนรายเดียวหรือหลายรายได้ ลิงค์เหล่านี้อาจอยู่ที่ระดับบัญชีผู้ใช้หรือบทเรียนก็ได้

 • ลิงค์ระดับบัญชีผู้ใช้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้สังเกตการณ์ถูกเชื่อมโยงเข้ากับผู้เรียนแล้ว โดยจะมีการลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ในบทเรียนในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของผู้เรียนแต่ละรายโดยอัตโนมัติ
 • ลิงค์ระดับบทเรียนคือลิงค์ระหว่างการลงทะเบียนของผู้สังเกตการณ์ในบทเรียนและการลงทะเบียนของผู้เรียนในบทเรียนเดียวกันนั้น ลิงค์เหล่านี้จะต้องจัดทำขึ้นทุกครั้งที่ผู้เรียนและผู้สังเกตการณ์ลงทะเบียนในบทเรียน

การสืบค้นของผู้สังเกตการณ์ใน Canvas

หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้สังเกตการณ์ โปรดดูที่ เอกสารข้อมูลการแสดงผลสำหรับผู้สังเกตการณ์และการมีส่วนร่วม

ผู้สังเกตการณ์สามารถ

 • ดูและอ่านประกาศ
 • ดูหน้าดัชนีภารกิจ
 • ดูปฏิทิน
 • เข้าร่วมการประชุม หากได้รับเชิญ
 • เข้าร่วมส่วนความร่วมมือ หากได้รับเชิญ
 • ดูกล่องจดหมายส่วนตัว
 • ส่งข้อความสนทนาถึงผู้สอนและผู้เรียนที่ตนกำลังสังเกตการณ์อยู่
 • ดูแผงข้อมูล
 • ดูและอ่านข้อมูลการพูดคุย
 • ดูไฟล์ข้อมูลที่ไม่ถูกล็อคไว้
 • ดูเกรด ดูวันครบกำหนดสำหรับภารกิจและความเห็น และพิมพ์เกรด
 • ดูหน่วยการเรียนและดูวันครบกำหนดและค่าคะแนน
 • ดูเพจต่าง ๆ และมีส่วนร่วมหากผู้สอนเปิดใช้งานค่า ทุกคนสามารถแก้ไขได้ (Anyone can edit it) ไว้
 • ดูภาพโพรไฟล์ หากมี
 • ดูหลักสูตร
 • ดูผลลัพธ์
 • ดูเพจดัชนีแบบทดสอบ

 

ผู้สังเกตการณ์ไม่สามารถ

 • แสดงความเห็นในประกาศหรือการพูดคุย
 • ส่งภารกิจหรือแบบทดสอบ
 • ดูบัญชีบทเรียน
 • ส่งข้อความสนทนาถึงผู้เรียนในบทเรียนที่ตนไม่ได้สังเกตการณ์อยู่
 • ดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ถูกล็อคไว้
 • เข้าร่วมกลุ่ม
 • ดูบทเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่
 • ใช้งานเครื่องมือแชท
 • สำรองช่วงเวลานัดหมายในระบบนัดหมาย (Scheduler)
 • ดูเส้นทางการตรวจสอบเกรด

ข้อจำกัดของผู้สังเกตการณ์

 • ผู้สังเกตการณ์สามารถดูเนื้อหาเดียวกันกับผู้เรียนที่ตนกำลังสังเกตการณ์อยู่ได้ ยกเว้นสำหรับเนื้อหาที่ไม่มีการเผยแพร่หรือมีวันที่ล็อคกำหนดไว้
 • ผู้สังเกตการณ์สามารถดูเนื้อหาในหน่วยการเรียนที่ถูกล็อคไว้ภายใต้เงื่อนไขเบื้องต้นหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเนื่องจากสถานะในหน่วยการเรียนจะไม่มีการติดตามไว้สำหรับผู้สังเกตการณ์
 • ผู้สังเกตการณ์สามารถดูภารกิจได้แม้ว่าผู้เรียนที่กำลังสังเกตการณ์อยู่จะยังทำภารกิจไม่เสร็จ ยกเว้นหากภารกิจถูกล็อคไว้
 • ผู้สอนแต่ละรายสามารถปรับแต่งลิงค์ในการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนและจำกัดจำนวนคุณสมบัติการใช้งานที่ผู้เรียนและผู้สังเกตการณ์สามารถมองเห็นได้ ผู้สังเกตการณ์จึงอาจเห็นหรือไม่เห็นลิงค์ไปยังคุณสมบัติการใช้งานบางอย่าง
 • บทเรียนที่จำกัดตามวันที่สำหรับเทอมจะสามารถสืบค้นได้โดยผู้สังเกตการณ์ระหว่างระยะเวลาของเทอม วันที่สืบค้นเนื้อหาของผู้เรียนไม่มีผลกับผู้สังเกตการณ์