เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) คืออะไร

เกณฑ์การให้คะแนนเป็นวิธีการกำหนดเกณฑ์การประเมินสำหรับให้คะแนนแบบกำหนดเองหรืออิงตามผลลัพธ์

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) คือเครื่องมือประเมินสำหรับการสื่อสารสิ่งที่คาดหวังในเชิงคุณภาพ เกณฑ์การให้คะแนนมักจะประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ต่าง ๆ แถว (Rows) จะใช้เพื่อระบุเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประเมินภารกิจ คอลัมน์ (Columns) จะใช้เพื่อระบุระดับผลการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละเกณฑ์พิจารณา

สามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นเกณฑ์แบบไม่มีคะแนนระบุได้ ซึ่งจะทำให้สามารถคำนวณแบบอิงการประเมินและแบบอิงตามผลลัพธ์ไม่มีค่าคะแนน

ดูวิดีโอเกณฑ์การให้คะแนนระดับบัญชีผู้ใช้ หรือ ดูวิดีโอเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนระดับบทเรียน

เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับบัญชี

เกณฑ์การให้คะแนนระดับบัญชีคือเกณฑ์การให้คะแนนที่จัดทำขึ้นที่ระดับบัญชีผู้ใช้หรือบัญชีย่อย ทุกบทเรียนภายในบัญชีผู้ใช้หรือบัญชีย่อยนั้นจะสามารถนำเกณฑ์การให้คะแนนนี้ไปใช้กับภารกิจ การพูดคุย หรือแบบทดสอบ หากมีการใช้เกณฑ์การให้คะแนนระดับบัญชีใดมากกว่าหนึ่งจุด จะไม่สามารถแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวได้ แต่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

สามารถใช้เกณฑ์การให้คะแนนระดับบัญชีผู้ใช้เพื่อจัดทำคลังคำถามของสถาบันหรือสาขาวิชา วัตถุประสงค์ของเกณฑ์การให้คะแนนระดับบัญชีผู้ใช้คือเพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรให้แก่ผู้สอน ไม่ใช่เพื่อควบคุมเนื้อหา ตัวอย่างเช่น หากสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีหลายบทเรียนที่สอนไวยากรณ์พื้นฐานให้กับผู้เรียน สาขาวิชานั้นก็สามารถจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนระดับบัญชีย่อยได้ จากนั้นผู้สอนจะสามารถสืบค้นเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อนำเสนอมาตรฐานการประเมินเดียวกันนี้แก่ผู้เรียนในบทเรียนต่าง ๆ

เกณฑ์การให้คะแนนบทเรียน

เกณฑ์การให้คะแนนระดับบทเรียนจะได้รับการจัดทำขึ้นในระดับบทเรียนหรือคัดลอกมาจากระดับบัญชีผู้ใช้หรือบัญชีย่อย เมื่อใช้เกณฑ์การให้คะแนนใดประเมินผู้เรียนไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่จะสามารถทำซ้ำและนำไปใช้ในภารกิจอื่น ๆ ได้

ฉันจะใช้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) เมื่อใด

ใช้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) เพื่อ:

  • สื่อสารสิ่งที่คาดหวังในการประเมินให้ผู้ใช้ได้รับทราบ
  • ปรับประสานผลลัพธ์ (Outcomes) ด้านการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับภารกิจและการประเมินในบทเรียนของคุณ
  • ประเมินผลงานจัดส่งออนไลน์ใน SpeedGrader