ภารกิจคืออะไร

ภารกิจจะประกอบไปด้วยแบบทดสอบ การพูดคุยแบบให้เกรด และผลงานจัดส่งออนไลน์ (เช่น ไฟล์ ภาพ ข้อความ URL ฯลฯ) ภารกิจใน Canvas สามารถใช้เพื่อท้าทายความเข้าใจของผู้เรียนและช่วยในการประเมินขีดความสามารถโดยใช้สื่อแบบต่าง ๆ เพจ ภารกิจ จะแสดงภารกิจทั้งหมดที่คาดหวังให้แก่ผู้เรียนและคะแนนในแต่ละส่วน

สามารถกำหนดภารกิจให้แก่ทุกคนในบทเรียนหรือแยกตามกลุ่มย่อยหรือผู้ใช้

เพจ ภารกิจ รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูหน้าต่างที่มีรายการชอร์ตคัทแป้นพิมพ์สำหรับสืบค้นเนื้อหาโดยกดปุ่ม Shift+เครื่องหมายคำถามพร้อม ๆ กันที่แป้นพิมพ์

มุมมองผู้สอน

มุมมองผู้สอน

ภารกิจที่จัดทำและเผยแพร่ในเพจ ภารกิจ จะแสดงขึ้นอัตโนมัติใน เกรด ปฏิทิน และ หลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเปิดดูได้ นอกจากนี้ภารกิจที่จัดทำในปฏิทินจะแสดงขึ้นอัตโนมัติใน เกรด ภารกิจ และ หลักสูตร

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดโครงสร้างภารกิจได้แยกย่อยเป็นหน่วยการเรียน

จะใช้ภารกิจเมื่อใด

สามารถใช้ภารกิจเพื่อ:

  • ประเมินว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สำหรับบทเรียนมากแค่ไหน
  • เตรียมผลงานจัดส่งออนไลน์เพื่อให้สามารถให้เกรดได้อย่างรวดเร็วใน SpeedGrader
  • ให้เกรดออนไลน์และผลงานของผู้เรียนที่มีการจัดส่ง ”เป็นเอกสาร”
  • จัดทำภารกิจที่แตกต่างสำหรับกลุ่มย่อยต่าง ๆ
  • จัดทำความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
  • ให้เกรดส่วนการพูดคุยสำหรับชั้นเรียนทั้งหมดหรือสำหรับกลุ่มผู้เรียน
  • เปิดแบบทดสอบภายในเวลาที่กำหนด
  • บันทึกการเข้าเรียน
  • จัดทำกิจกรรมแบบไม่ให้เกรดที่สอดคล้องกับผลลัพธ์สำหรับบทเรียน
  • ประเมินผลงานจัดส่งพร้อมการให้เกรดแบบมีการปรับประสานและผู้พิจารณาหลาย ๆ ราย

มุมมองผู้เรียน

มุมมองผู้เรียน

ภารกิจที่จัดทำโดยผู้สอนในเพจ ภารกิจ จะแสดงขึ้นอัตโนมัติใน เกรด ปฏิทิน และ หลักสูตร

เข้าไปยังภารกิจโดยคลิกที่ชื่อภารกิจ