บทบาทผู้เรียนคืออะไร

จาก Canvas บทบาทผู้เรียนจะถูกใช้มากที่สุดเพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ที่จะเข้าร่วมในบทเรียนเพื่อรับหน่วยกิตสำหรับบทเรียน ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้เรียนจะสามารถดูเนื้อหาบทเรียนและเข้าร่วมในภารกิจสำหรับบทเรียนและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนจะไม่สามารถดูและเข้าร่วมบทเรียนได้จนกว่าจะมีการเผยแพร่และเริ่มบทเรียนแล้ว

อาจมีบทบาทผู้ใช้ระดับบทเรียนอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์ใช้งานระดับบทเรียนแตกต่างกันไปใน Canvas ผู้ออกแบบสามารถร่วมงานกับผู้สอน (ที่กำกับดูแลผู้ช่วยผู้สอน) และร่วมกันจัดทำเนื้อหาสำหรับบทเรียนที่ผู้เรียนและผู้สังเกตการณ์จะมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตระดับบทเรียนได้จากเอกสาร PDF เกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียนใน Canvas

ผู้เรียนยังสามารถใช้แอพ Canvas Student เพื่อดูและเข้าร่วมบทเรียน

การใช้บทบาทผู้สอน

ส่วนการใช้งานหลักสำหรับผู้สอนคือเพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้ Canvas เข้ากับบทเรียนเพื่อให้สามารถสืบค้นเนื้อหาบทเรียนและเพื่อรับหน่วยกิตสำหรับบทเรียน เช่น ผู้เรียนในบทเรียน Canvas มักจะต้องทำแบบทดสอบและการสอบต่าง ๆ และส่งภารกิจสำหรับให้เกรดบทเรียนของตน

ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมในส่วนเนื้อหาต่าง ๆ ของ Canvas ที่ผู้สอนของตนเองเปิดใช้งานไว้สำหรับบทเรียน ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับบทเรียนหนึ่งหรือหลาย ๆ บทเรียน และสามารถส่งงาน ดูเกรด ภารกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในบทเรียนอื่น ๆ

ผู้เรียนอาจมีสิทธิ์การใช้งานในบทเรียน Canvas แตกต่างกันไปตามแต่สถาบัน ผู้เรียนอาจสามารถสืบค้นเนื้อหาสำหรับบทเรียนในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต หรือผู้เรียนอาจถูกลงทะเบียนไว้กับบทเรียนใดเป็นการเฉพาะ ผู้เรียนอาจถูกลงทะเบียนในบทเรียนอัตโนมัติผ่านการนำเข้า SIS หรือโดยผู้สอนเองหรือโดยการลงทะเบียนด้วยตัวเอง

การใช้งานของผู้เรียนใน Canvas

ต่อไปนี้เป็นสิทธิ์อนุญาตเริ่มต้นสำหรับ Canvas สำหรับบทบาทผู้เรียน อย่างไรก็ตาม สถาบันอาจแก้ไขสิทธิ์อนุญาตบทบาทผู้เรียนได้ตามที่ต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้เรียนใน Canvas โดยเข้าไปที่คู่มือผู้เรียน Canvas

ผู้เรียนสามารถ:

 • ดูประกาศสำหรับบทเรียน
 • จัดส่งภารกิจ
 • ดูปฏิทินบทเรียน
 • ดูและโพสต์ไปยังการพูดคุยที่เปิดอยู่
 • ดูและเข้าร่วมในแชท
 • จัดทำการประชุมและความร่วมมือสำหรับผู้เรียน
 • อัพโหลดและจัดการไฟล์ข้อมูล
 • จัดทำ ePortfolio
 • จัดทำและจัดการเพจของกลุ่ม
 • ดูเกรดสำหรับบทเรียนของตน
 • ดูรายชื่อผู้ใช้ในบทเรียน
 • ส่งข้อความไปยังผู้ใช้อื่นในบทเรียน

ผู้เรียนไม่สามารถ:

 • เพิ่ม แก้ไขและลบรายการในปฏิทินบทเรียน
 • เพิ่มหรือลบบุคคลอื่น ๆ ในบทเรียน
 • เผยแพร่ สรุปและลบบทเรียน
 • ดูเกรดของผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ในบทเรียน
 • เพิ่มและลบแอพพลิเคชั่นจากภายนอก (LTI) สำหรับบทเรียน
 • เพิ่ม แก้ไขและลบเนื้อหาบทเรียน กลุ่มย่อย หรือกลุ่มผู้เรียน
 • จัดทำและแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน
 • เพิ่ม แก้ไข และลบผลการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไว้กับเนื้อหาในบทเรียน
 • ลบและล็อคการพูดคุยและแก้ไขโพสต์การพูดคุยอื่น ๆ
 • อ่านข้อมูล SIS
 • ดูข้อมูลวิเคราะห์บทเรียนและรายงานการใช้งานสำหรับบทเรียน
 • ดูและเชื่อมโยงกับแถวคำถาม
 • ดูเพจกลุ่มผู้เรียนทั้งหมดสำหรับบทเรียน
 • ดูเส้นทางการตรวจสอบเกรด

ข้อจำกัดสำหรับบทบาทผู้เรียน

 • ผู้เรียนสามารถดูเฉพาะเนื้อหาสำหรับบทเรียนที่ตนเองลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 • ผู้เรียนไม่สามารถดูข้อมูลบทเรียนที่ล็อคหรือเลิกเผยแพร่แล้ว
 • หากเปิดใช้งานในระดับบัญชีผู้ใช้ ผู้เรียนจะสามารถจัดทำ แก้ไขและลบนัดหมายของระบบกำหนดเวลาในปฏิทินบทเรียนที่แสดงไว้สำหรับสมาชิกในบทเรียนอื่น ๆ
 • ผู้เรียนอาจสามารถดูและแสดงความเห็นในผลงานจัดส่งของผู้เรียนอื่น ๆ หากผู้สอนเปิดใช้ตัวเลือกนี้ไว้สำหรับภารกิจ
 • ผู้สอนแต่ละรายสามารถกำหนดค่าลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนและจำกัดจำนวนคุณสมบัติที่ผู้เรียนและผู้สังเกตการณ์สามารถเปิดดูได้ ผู้เรียนอาจเห็นลิงค์ไปยังคุณสมบัติการทำงานบางอย่างหรือไม่ก็ได้