แบบทดสอบคืออะไร

แบบทดสอบใน Canvas คือภารกิจที่สามารถใช้เพื่อท้าทายความเข้าใจของผู้เรียนและประเมินความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน เครื่องมือสำหรับแบบทดสอบนี้ใช้เพื่อจัดทำและจัดการแบบทดสอบและแบบสำรวจออนไลน์ แบบทดสอบยังสามารถใช้เพื่อจัดการและควบคุมการทดสอบและการประเมินต่าง ๆ ทั้งแบบให้เกรดและไม่ให้เกรด

Canvas มีแบบทดสอบอยู่สี่ประเภท ได้แก่

 • แบบทดสอบแบบให้เกรดซึ่งเป็นแบบทดสอบระดับพื้นฐานที่ โดยจะมีการให้คะแนนผู้เรียนตามคำตอบในแบบทดสอบของตน
 • แบบทดสอบชนิดแบบฝึกหัดเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อดูว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดีแค่ไหนโดยไม่มีการให้เกรด
 • แบบสำรวจแบบให้เกรดเป็นการให้คะแนนผู้เรียนสำหรับการตอบแบบสำรวจ แต่การให้เกรดจะไม่ได้พิจารณาจากคำตอบว่าถูกหรือผิด
 • แบบสำรวจที่ไม่ได้ให้เกรดเป็นการสอบถามความเห็นหรือข้อมูลอื่น ๆ โดยไม่มีการให้เกรด

จะใช้แบบทดสอบในฐานะผู้สอนเมื่อใด

จะใช้แบบทดสอบในฐานะผู้สอนเมื่อใด

คุณสามารถใช้แบบทดสอบเพื่อ:

 • จัดทำแบบทดสอบใหม่พร้อมคำถามแยกเฉพาะหรือกลุ่มคำถาม
 • ตั้งค่าแถวคำถาม
 • นำเข้าแบบทดสอบจากภายนอก
 • แสดงคำถามแบบทดสอบทีละข้อ
 • จัดทำแบบทดสอบสำหรับผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนแยกเฉพาะหรือกลุ่มย่อยในบทเรียน

จะใช้แบบทดสอบในฐานะผู้เรียนเมื่อใด

จะใช้แบบทดสอบในฐานะผู้เรียนเมื่อใด

คุณสามารถใช้แบบทดสอบเพื่อ:

 • ทดสอบความรู้ของคุณเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน
 • ดูแบบทดสอบที่มีอยู่ทั้งหมดในบทเรียนของคุณ
 • ส่งแบบทดสอบในบทเรียนของคุณ
 • ดูคำถามสำหรับแบบทดสอบทีละข้อหรือพร้อมกัน (ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สอน)
 • พิจารณาผลแบบทดสอบ