ข้อมูลนำเข้า SIS คืออะไร

ข้อมูลนำเข้า SIS ใช้เพื่ออัพโหลดและผสานรวมข้อมูลจากระบบข้อมูลสำหรับผู้เรียน (SIS) ฐานข้อมูลที่ซับซ้อนและกระดาษคำนวณพื้นบาน เช่น ไฟล์แบบคั่นจุลภาค (CSV) ผู้ดูแลระบบสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อจัดทำผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้ บทเรียน การลงทะเบียน ข้อมูลล็อกอินและอีกมากมาย

เฉพาะผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์อนุญาตที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถนำเข้าและจัดการข้อมูล SIS ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารข้อมูลสิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้ Canvas

ดูวิดีโอเกี่ยวกับ ข้อมูลนำเข้า SIS

จะใช้ข้อมูลนำเข้า SIS เมื่อใด

คุณสามารถใช้ข้อมูลนำเข้า SIS เพื่อ:

 • นำเข้าข้อมูลที่มีไฟล์ CSV หรือนำเข้าอัตโนมัติผ่าน Canvas API
 • นำเข้าข้อมูล SIS กับไฟล์ IMS Enterprise Specification XML zip
 • นำเข้าข้อมูล SIS กับ Banner Grade Exchange Results XML
 • จัดทำการผสานรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติกับ Canvas

ประเภทการนำเข้า

ประเภทการนำเข้า

เพจข้อมูลนำเข้า SIS รองรับฟอร์แมตบางอย่างสำหรับการนำเข้าแบบมาตรฐานไปยัง Canvas: ไฟล์ CSV หรือไฟล์ CSV Zip ในรูปแบบของ Instructure, ไฟล์ IMS Enterprise Specification XML zip หรือไฟล์ Banner Grade Exchange Result XML

การนำเข้าแบบมาตรฐานจะมีการประมวลผลเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้โดยเฉพาะในไฟล์อัพโหลด และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการอัพโหลดระเบียนข้อมูลที่มีจำนวนไม่มาก เช่น หากการลงทะเบียนของผู้เรียนแสดงสถานะเป็นใช้งานในชุดข้อมูลนำเข้าก่อนหน้า แต่ไม่มีในการลงทะเบียนปัจจุบัน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นกับการลงทะเบียนสำหรับผู้เรียนดังกล่าว การลงทะเบียนจะยังคงมีสถานะใช้งานต่อไปจนกกว่าจะกำกับว่าถูกลบหรือเสร็จสิ้นแล้วในการนำเข้ามาตรฐาน (หรือกำกับว่าไม่มีในชุดข้อมูลอัพเดตแบบ เต็มชุด สำหรับเทอมที่แสดงรายการบทเรียนไว้) ระหว่างเริ่มเทอม การลงทะเบียนบทเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ การจัดส่งข้อมูลนำเข้าแบบมาตรฐานเป็นประจำจะช่วยให้ข้อมูลการลงทะเบียนในบัญชีผู้ใช้เป็นข้อมูลล่าสุด

ขณะอัพโหลดข้อมูล SIS ด้วยไฟล์ CSV คุณสามารถนำเข้าไฟล์ CSV แยกเฉพาะ หรือสามารถบีบอัดหลาย ๆ ไฟล์เป็นไฟล์ ZIP เดียวกันเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าแบบคละรวม หากคุณใช้ฟอร์แมตของ Instructure ในการนำเข้าไฟล์ข้อมูล ไฟล์ดังกล่าวควรมีลำดับดังต่อไปนี้ ผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้ เทอม บทเรียน กลุ่มย่อย การลงทะเบียนและการล็อกอิน

ข้อมูลอัพเดตเต็มชุด

ข้อมูลอัพเดตเต็มชุด

Canvas รองรับข้อมูลอัพเดตแบบเต็มชุดสำหรับประเภทการนำเข้าแต่ละแบบ ตัวเลือกนี้จะมีผลเฉพาะกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานใน SIS ก่อนหน้า ทั้งที่จัดทำโดยส่วนการนำเข้าก่อนหน้า หรือที่อ้างอิงโดยงานของ SIS หลังจากเพิ่ม SIS ID เข้าไปด้วยตัวเอง เช่น บทเรียนที่จัดทำด้วยตัวเองที่ไม่มี SIS ID จะไม่ถูกลบแม้ว่าจะไม่ปรากฏขึ้นในข้อมูลนำเข้า SIS ใหม่ก็ตาม

สำหรับการลงทะเบียน ตัวเลือกนี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ใช้ที่มีการเชื่อมโยงและบทเรียน/กลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้องจะต้องมี SIS ID บันทึกของ Canvas จะถูกลบทิ้งหากไม่มีอยู่ในไฟล์ข้อมูลนำเข้า ณ ปัจจุบัน

ตัวเลือกนี้สามารถลบชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือเตือนให้ยืนยัน และจะมีผลกับข้อมูลที่จัดทำไว้ในชุดข้อมูลนำเข้า SIS ก่อนหน้า

ข้อมูลอัพเดตเต็มชุดเป็นประโยชน์ในกรณีที่:

 • ซอฟต์แวร์ SIS ต้นทางของคุณไม่มีช่องทางในการส่งข้อมูลการลบบันทึกในชุดข้อมูลนำเข้า และคุณจะต้องลบบางส่วนของข้อมูลที่นำเข้าดังกล่าว
 • คุณจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลการลงทะเบียนในปัจจุบันและชุดข้อมูลของคุณสอดคล้องกับการลงทะเบียน SIS ของคุณและข้อมูลบทเรียน
 • SIS ของคุณไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะบทเรียนหรือการลงทะเบียนสำหรับผู้เรียนและ/หรือผู้สอน
 • คุณต้องการลบบทเรียนที่คุณโอนย้ายไปยัง Canvas จาก LMS อื่น

โหมดหลายเทอม

หากต้องการเรียกใช้การดำเนินการเป็นชุดกับทุกเทอมในข้อมูลนำเข้าเดียวกัน คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดหลายเทอมได้ โหมดนี้จะเปิดใช้งานเฉพาะใน API และจะต้องกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการแก้ไขตามที่ระบุในเอกสารกำกับรูปแบบข้อมูลนำเข้า SIS

การบอกล้าง UI

การบอกล้าง UI

Canvas รองรับการบอกล้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ผ่านชุดข้อมูลนำเข้า SIS เมื่อผู้ใช้ทำการแก้ไขฟิลด์ข้อมูลใดใน Canvas (เช่น ชื่อของผู้ใช้) การเปลี่ยนแปลงนี้จะ ”ค้างอยู่” และกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ การเลือกตัวเลือก บอกล้าง UI จะทำให้ Canvas สามารถเขียนทับข้อมูลที่ ”ค้างอยู่” ที่มีการอัพเดจใน UI ของ Canvas ไม่เช่นนั้น การนำเข้าใด ๆ ที่มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันจะถูกล้มเลิกและข้อมูลผู้ใช้ในปัจจุบันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดูรายการฟิลด์ข้อมูลที่ ”ค้างอยู่” ทั้งหมดได้จากเอกสารกำกับรูปแบบที่นำเข้าสำหรับ SIS

ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่:

 • คุณลืมจำกัดตัวเลือกผู้ใช้จากค่าปรับตั้งทางบัญชี เช่น การให้อนุญาตผู้ใช้ในการแก้ไขชื่อของตน ลบอีเมลแอดเดรสที่สถาบันจัดไว้ให้ เป็นต้น และคุณต้องการเรียกใช้ข้อมูลอัพเดตเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสอดคล้องกัน กระบวนการนี้ไม่ได้ส่งผลใด ๆ ต่อชื่อจัดแสดงสำหรับผู้ใช้หากมีการแก้ไข เฉพาะชื่อและนามสกุลและชื่อที่จัดเรียงได้เท่านั้นที่จะมีการแก้ไข
 • คุณให้อนุญาตบุคคลเหล่านี้ในการแก้ไขชื่อของตน (ตัวอย่างด้านบน) โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และต้องการให้มีการซิงค์ข้อมูลเป็นระยะ ๆ กับข้อมูลปัจจุบันของคุณ
 • คุณต้องการกำกับดูแลชื่อของผู้ใช้และบทเรียนต่าง ๆ หรือหากคุณทราบว่ามีการเปลี่ยนชื่อเกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้หรือบทเรียน
ตัวเลือกบอกล้าง UI

การแก้ไขจากการบอกล้าง UI ยังครอบคลุมสองตัวเลือกเพิ่มเติมได้แก่ ประมวลผลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง UI หรือ ล้างสถานะการแก้ไข UI

ประมวลผลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง UI ตัวเลือกนี้เป็นการบอกล้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ UI เป็นข้อมูลที่ ”ค้างอยู่” ข้อมูลทั้งหมดจะถูกพิจารณาเสมือนว่ามีการแก้ไขด้วยตัวเองเป็นข้อมูลอัพเดตใน UI

ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่:

 • คุณไม่ต้องการข้อมูลนำเข้าในภายหลังให้ไปเขียนทับข้อมูลที่คุณนำเข้าอยู่ในปัจจุบัน

 

ล้างสถานะการแก้ไข UI ตัวเลือกนี้เป็นการลบสถานะ ”ค้างอยู่” ในชุดข้อมูลนำเข้านี้ การนำเข้าข้อมูลนี้ในอนาคตจะไม่มีการระบุข้อมูลใด ๆ ใน UI ว่าเป็นข้อมูลที่ ”ค้างอยู่”

ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่:

 • คุณเลือกตัวเลือก ”ประมวลผลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง UI” โดยไม่ได้ตั้งใจ และคุณต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ
 • คุณลืมลบตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ในการเปลี่ยนชื่อตนเอง ชื่อบทเรียนหรือลบอีเมลสถาบัน และคุณต้องการล้างสถานะการค้างอยู่ของการเปลี่ยนแปลง UI ที่เกิดขึ้น