การพูดคุยคืออะไร

Canvas มีระบบแบบบูรณาการสำหรับการพูดคุยในชั้นเรียน ซึ่งช่วยให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเริ่มและมีส่วนร่วมในหัวข้อการพูดคุยต่าง ๆ ได้มากเท่าที่ต้องการ การพูดคุย (Discussions) รองรับการสื่อสารแบบโต้ตอบระหว่างคนสองคนขึ้นไป โดยผู้ใช้สามารถเข้าร่วมในการพูดคุยกับทั้งชั้นเรียนหรือทั้งกลุ่มได้

นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำการพูดคุยเป็นภารกิจสำหรับให้เกรด (และผสานรวมเข้ากับสมุดบันทึกเกรดของ Canvas) หรือสามารถเลือกใช้เป็นกระดานกระทู้สำหรับหัวข้อเฉพาะหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำส่วนการพูดคุยขึ้นภายในกลุ่มผู้เรียนได้ด้วย

หัวข้อการพูดคุยสามารถจัดแบ่งเป็นการพูดคุยแบบเจาะจงหรือแบบต่อเนื่อง การพูดคุยแบบเจาะจง (Focused Discussion) รองรับการซ้อนเลเยอร์เป็นโพสต์ดั้งเดิมและข้อความตอบกลับต่อมา การพูดคุยแบบต่อเนื่อง (Threaded Discussion) รองรับการซ้อนเลเยอร์แบบไม่จำกัด การพูดคุยแบบเจาะจงจะเป็นการโต้ตอบชั่วคราวระยะสั้น ๆ ในขณะที่การพูดคุยแบบต่อเนื่องรองรับการตอบกลับภายในส่วนการตอบกลับซึ่งอาจครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน

การพูดคุยแบบเจาะจง

การพูดคุยแบบเจาะจงจะเป็นการโต้ตอบชั่วคราวระยะสั้น ๆ ซึ่งมักจะหายไปเมื่อบทเรียนดำเนินไป เช่น กระดานกระทู้แสดงความคิดเห็นรายสัปดาห์สำหรับคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของสัปดาห์

ใช้การพูดคุยแบบเจาะจงสำหรับโพสต์เดี่ยวและความเห็นที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไป ผู้นำในการพูดคุยหนึ่งคนจะโพสต์ข้อความและผู้เรียนหลายคนจะแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมอาจแสดงความเห็นข้างเคียงเพื่อตอบกลับ แต่ไม่สามารถสนทนาต่อให้ซ้อนในเกินสองชั้นได้

การพูดคุยแบบเจาะจงอาจยังถูกนำไปใช้เพื่อ:

 • ตอบคำถามหนึ่งข้อ
 • แชร์ข้อมูลระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม
 • รวบรวมผลลัพธ์จากกิจกรรมวิจัยง่าย ๆ
 • แชร์วิธีแก้ปัญหาใดโดยเฉพาะ
 • แก้ไขความเข้าใจผิด
 • ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับบทเรียน
 • รับฟังข้อเสนอแนะเห็นเกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินการ
 • แชร์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการอ่านใดโดยเฉพาะ

การพูดคุยแบบต่อเนื่อง

การพูดคุยแบบต่อเนื่อง

การพูดคุยแบบต่อเนื่องจะมีคำตอบซ้อนในอยู่หลายระดับไม่จำกัด ซึ่งช่วยให้ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถโต้ตอบกันต่อ ๆ ไปในชุดข้อความที่ซ้อนกันอยู่หนึ่งชุดได้ การพูดคุยแบบต่อเนื่องนี้จะช่วยกลั่นกรองแนวคิดที่ซับซ้อนได้ คำตอบและชุดคำถามต่าง ๆ ที่สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีโครงสร้างแบบลำดับชั้น การพูดคุยแบบต่อเนื่องอาจเป็นพื้นที่แสดงความคิดที่จะคงอยู่นานไปตลอดทั้งบทเรียน

ใช้การพูดคุยแบบต่อเนื่องสำหรับโพสต์หลาย ๆ โพสต์และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ผู้นำในการพูดคุยตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปจะโพสต์ข้อความและผู้เรียนหลายคนจะแสดงความคิดเห็นโดยสามารถจัดทำหัวข้อการพูดคุยและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องจำนวนเท่าใดก็ได้โดยอิสระ

การพูดคุยแบบต่อเนื่องอาจยังถูกนำไปใช้เพื่อ:

 • โพสต์และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกันหลาย ๆ ข้อ
 • เรียบเรียงผลลัพธ์จากกิจกรรมการศึกษาวิจัยที่ซับซ้อน
 • แชร์และตอกย้ำแนวคิดต่าง ๆ ที่แชร์โดยผู้เรียนแต่ละรายในบทเรียน
 • ถกเถียงถึงข้อดีข้อเสียของประเด็นใด ๆ หรือหลาย ๆ ประเด็น
 • ถามคำถามหลาย ๆ ข้อจากผู้นำการพูดคุยหนึ่งคน
 • กลั่นกรองแนวคิดระหว่างผู้นำการพูดคุยหลาย ๆ คนและผู้เรียนหลาย ๆ คน
 • อำนวยความสะดวกในการพูดคุยของกลุ่มในหลาย ๆ หัวข้อ
 • อำนวยความสะดวกในการพูดคุยเกี่ยวกับส่วนการพูดคุย (การพูดคุยแบบอ่างปลา)
 • สำรวจความเป็นไปได้ของวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สำหรับปัญหาที่ซับซ้อนอย่างละเอียด

ฉันจะใช้ การพูดคุย (Discussions) ในฐานะผู้สอนอย่างไร

ภายในการพูดคุยคุณสามารถ:

 • จัดทำ แก้ไข และลบหัวข้อการพูดคุย นอกจากนี้นอกจากนี้คุณยังสามารถตอบกลับ แก้ไข และลบโพสต์ของผู้เรียนแต่ละรายได้ด้วย
 • จัดทำการพูดคุยแบบต่อเนื่องหรือแบบเจาะจงภายในบทเรียนของคุณ (สามารถเริ่มการพูดคุยกันแบบส่วนตัวภายในกลุ่มผู้เรียน ซึ่งผู้อื่นภายนอกกลุ่มนั้นจะไม่สามารถเห็นได้)
 • จัดทำการพูดคุยที่มีวันครบกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มย่อยต่าง ๆ ภายในบทเรียนของคุณ
 • จัดทำการพูดคุยของกลุ่มเป็นภารกิจ
 • จัดทำการพูดคุยที่มีการให้เกรดสำหรับทุกคน ผู้เรียนรายบุคคล กลุ่มย่อยต่าง ๆ ในบทเรียน หรือกลุ่มต่าง ๆ ในบทเรียน เมื่อกำกับการพูดคุยเป็นภารกิจแบบให้เกรดแล้ว Canvas SpeedGrader™ จะแยกความเห็นของผู้เรียนแต่ละรายออกจากชุดข้อความและรวมเข้าไว้ในมุมมองเดียวที่อ่านง่ายเพื่อไว้ให้เกรด
 • สมัครเข้าร่วมการพูดคุยและรับแจ้งเมื่อมีการตอบกลับ
 • เปิดใช้งานฟีดพอดคาสต์ภายในการพูดคุยของคุณ
 • ผนวกหรือแนบไฟล์ รูปภาพ และวิดีโอจาก YouTube
 • เพิ่มเนื้อหาบทเรียนโดยตรงจากบทเรียนของคุณ
 • ชะลอการโพสต์เกี่ยวกับการพูดคุยจนกว่าจะถึงวันที่กำหนด
 • ปักหมุดชุดข้อความการพูดคุยที่คุณต้องการให้ผู้เรียนเห็นที่ด้านบนสุดของเพจการพูดคุย

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ชอร์ตคัทแป้นพิมพ์เพื่อให้สืบค้นไปยังชุดข้อความสนทนาแต่ละชุดได้ ดูหน้าต่างพร้อมรายชื่อชอร์ตคัทแป้นพิมพ์การสืบค้นเนื้อหาโดยกด Alt+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (แป้นพิมพ์ Mac) พร้อม ๆ กัน

ฉันสามารถควบคุมค่าปรับตั้งใดได้บ้างในการพูดคุย

คุณสามารถควบคุมค่าปรับตั้งบางอย่างภายในการพูดคุยได้ เช่น

ฉันจะใช้ การพูดคุย ในฐานะผู้เรียนอย่างไร

ภายในการพูดคุยคุณสามารถ:

 • จัดทำ แก้ไข และลบหัวข้อการพูดคุย นอกจากนี้คุณยังสามารถตอบกลับโพสต์ของผู้เรียนแต่ละรายได้ด้วย
 • สมัครเข้าร่วมการพูดคุยและรับแจ้งเมื่อมีการตอบกลับ
 • บอกรับข้อมูลฟีดพอดคาสต์ภายในการพูดคุยต่าง ๆ
 • ผนวกหรือแนบไฟล์ รูปภาพ และวิดีโอจาก YouTube

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจปิดการใช้งานตัวเลือกเหล่านี้บางรายการในบทเรียนของคุณ

จะใช้ส่วนการพูดคุยในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

ภายในการพูดคุยคุณสามารถ:

 • ดูส่วนการพูดคุยในบทเรียนสำหรับผู้เรียนของคุณ
 • กรอกส่วนการพูดคุยในบทเรียนสำหรับผู้เรียนของคุณ
 • สมัครเข้าร่วมการพูดคุยและรับแจ้งเมื่อมีการตอบกลับ

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจปิดการใช้งานตัวเลือกเหล่านี้บางรายการในบทเรียนสำหรับผู้เรียนของคุณ

การปรับรูปแบบการพูดคุย

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานไว้ ฟังก์ชั่นการปรับรูปแบบการพูดคุยจะทำให้ส่วนการพูดคุยในบทเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนการพูดคุยที่แสดงในอินเทอร์เฟซปรับรูปแบบการพูดคุยแบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่ แถบเครื่องมือการพูดคุย หัวข้อการพูดคุยและการตอบกลับการพูดคุย

คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือเพื่อค้นหาการตอบกลับหรือผู้จัดทำเนื้อหาเฉพาะ คัดกรองเนื้อหาจากการตอบกลับทั้งหมดหรือที่ไม่ได้อ่าน จัดเรียงการตอบกลับจากใหม่สุดไปเก่าสุด และกลับไปที่ด้านบนสุดของส่วนการพูดคุย