Canvas ให้คำจำกัดความคำศัพท์ที่ใช้เพื่อเรียกคุณสมบัติการใช้งานและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ไว้อย่างไรบ้าง

ผู้ใช้ Canvas ใหม่อาจพบคำศัพท์ใหม่ ๆ ระหว่างการใช้งาน Canvas บทเรียนนี้เป็นอภิธานศัพท์ที่ระบุคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ใน Canvas

บัญชี

บัญชี (Account) ใช้ระบุหน่วยงานที่กำกับดูแลภายใน Canvas ทุก ๆ ส่วนรายการใน Canvas อาจมีลำดับโครงสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยจะเริ่มต้นจากบัญชีผู้ใช้หนึ่งบัญชี (เรียกเป็นบัญชีราก) บัญชีผู้ใช้สามารถมีบัญชีย่อยได้ด้วยเช่นกัน ผู้ดูแลระบบ Canvas สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้และบัญชีย่อยของสถาบันของตนได้หมดทุกบัญชี

บัญชียังหมายถึงบัญชีผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นที่เก็บโพรไฟล์ของผู้ใช้ การแจ้งข้อมูล ไฟล์ ค่าปรับตั้ง และ ePortfolios

ดำเนินการในฐานะผู้ใช้

ดำเนินการในฐานะผู้ใช้ (Act as User) เป็นการเรียกดูข้อมูลใน Canvas ในฐานะผู้ใช้รายอื่น เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถรับบทบาทเป็นผู้ใช้อื่นใน Canvas เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษโดยเฉพาะ

สตรีมกิจกรรม (Activity Stream)

สตรีมกิจกรรม (Activity Stream) จะแสดงกิจกรรมล่าสุดใน Canvas ทั้งหมด สตรีมกิจกรรมใน Canvas มีอยู่สองประเภท ได้แก่ ส่วนกลาง (Global) และ บทเรียน (Course) สตรีมกิจกรรมส่วนกลาง (Global Activity Stream) เป็นส่วนหนึ่งของแผงข้อมูล (Dashboard) และแสดงกิจกรรมล่าสุดของทุกบทเรียน สตรีมกิจกรรมสำหรับบทเรียน (Course Activity Stream) เป็นส่วนหนึ่งของหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) และแสดงกิจกรรมล่าสุดของบทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลวิเคราะห์

ข้อมูลวิเคราะห์ (Analytics) คือเครื่องมือที่สามารถใช้ในการประเมินส่วนประกอบแต่ละส่วนของบทเรียน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ปัจจุบัน Canvas มีข้อมูลวิเคราะห์สองตัวเลือก ได้แก่ ข้อมูลวิเคราะห์แบบคลาสสิค (Classic Analytics) และข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) และ ข้อมูลวิเคราะห์แบบคลาสสิค (Classic Analytics)

ประกาศ

ประกาศ (Announcements) เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถโพสต์ประกาศให้ผู้ใช้ทุกรายในบทเรียนได้เห็น สามารถจัดทำประกาศได้ในบทเรียนและในกลุ่ม ผู้ดูแลระบบ Canvas ยังสามารถประกาศให้เห็นกันหมดทั้งบัญชี Canvas ได้ด้วย ผู้สอนสามารถอนุญาตให้ผู้เรียนตอบกลับประกาศได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ (Announcements)

ภารกิจ

ภารกิจคือการประเมินกิจกรรมที่จัดทำขึ้นโดยผู้สอน ภารกิจประกอบไปด้วยภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) และแบบทดสอบ (Quizzes) บางภารกิจสามารถจัดส่งโดยไม่มีเกรด บางภารกิจสามารถจัดส่งแบบออฟไลน์แต่จะมีการตรวจติดตามในสมุดบันทึกเกรดใน Canvas หรือให้ส่งทางออนไลน์

ภารกิจจะเป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) เพจ ภารกิจ (Assignments) จะแสดงภารกิจทุกประเภทในบทเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจ

เบต้า

เบต้าหมายถึงเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการทดสอบ บัญชี Canvas แต่ละบัญชีจะมีฟังก์ชั่นเบต้าให้ใช้สำรวจคุณสมบัติการใช้งานใหม่ ๆ ก่อนที่จะปล่อยออกมาในการใช้งานจริง Canvas ไม่ได้กำหนดให้ลูกค้าต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ แต่ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเสมอ

บทเรียนพิมพ์เขียว

บทเรียนพิมพ์เขียว (Blueprint Course) คือบทเรียนที่ใช้เป็นแม่แบบให้กับบทเรียนอื่น ๆ บทเรียนจะถูกกำหนดเป็นบทเรียนพิมพ์เขียว (Blueprint Course) ได้จากค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) บทเรียนที่เชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียว (Blueprint Course) จะเรียกว่า บทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ เมื่อซิงค์บทเรียนพิมพ์เขียว (Blueprint Course) เนื้อหาของบทเรียนพิมพ์เขียว (Blueprint Course) จะถูกคัดลอกไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้เพื่อให้ตรงกันกับเนื้อหาในบทเรียนพิมพ์เขียว (Blueprint Course) บทเรียนพิมพ์เขียว (Blueprint Course) อาจหมายรวมถึงการลงทะเบียนของผู้ดูแลระบบและผู้สอน แต่ไม่รวมการลงทะเบียนของผู้เรียน บทเรียนสามารถเชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียว (Blueprint Course) ได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น

ปฏิทิน

ปฏิทิน (Calendar) คือเครื่องมือสื่อสารที่แสดงให้ผู้ใช้เห็นกิจกรรมและภารกิจทั้งหมดในบทเรียนและกลุ่ม

ปฏิทิน (Calendar) จะเป็นลิงค์อยู่ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปฎิทิน (Calender)

กลุ่ม Canvas

กลุ่ม Canvas (Canvas Community) คือแหล่งทรัพยากรภายนอกที่ Canvas จัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าของ Canvas ทุกราย กลุ่ม Canvas ประกอบด้วย คู่มือ Canvas ซึ่งเป็นเอกสารและวิดีโอเกี่ยวกับ Canvas ทั้งหมด การพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิด กลุ่มเฉพาะ ฯลฯ

การเฉลิมฉลอง

การเฉลิมฉลอง (Celebrations) คือแอนิเมชั่นที่แสดงในอินเทอร์เฟซ Canvas เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ใช้ที่ทำภารกิจสำเร็จ เมื่อเปิดใช้งานที่ระดับบัญชีผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้แต่ละรายจะสามารถจัดการแอนิเมชั่นการเฉลิมฉลองนี้ได้จากเพจค่าปรับตั้งผู้ใช้ (User Settings)

ผู้เรียนจะเห็นแอนิเมชั่นการเฉลิมฉลองสำหรับผลงานจัดส่งที่ตรงเวลานี้ได้ในหน้าผลงานจัดส่ง ผู้สอนจะเห็นแอนิเมชั่นการเฉลิมฉลองนี้ได้เมื่อเรียกใช้ระบบตรวจสอบลิงที่และไม่พบลิงค์ที่ไม่ถูกต้อง

แชท

เครื่องมือแชท (Chat) ช่วยให้ผู้ที่ลงเรียนในบทเรียนสามารถสื่อสารกันด้วยวิดีโอ เสียง และข้อความได้แบบซิงโครนัส

เมื่อเพิ่มลงในบทเรียนแล้ว แชท (Chat) จะเป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation)

การประสานความร่วมมือ

ความร่วมมือ (Collaborations) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและแก้ไขเอกสารที่สามารถแก้ไขด้วยกันได้ทั้งบทเรียนหรือกลุ่มย่อยใดในบัญชีบทเรียน

ความร่วมมือจะเป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation)

การประชุม

การประชุม (Conferences) ช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดทำห้องเรียนเสมือนจริงและโต้ตอบกับผู้เรียนแบบเรียลไทม์ได้โดยใช้เครื่องมือเสียง วิดีโอ การแชร์หน้าเดสก์ทอป และการนำเสนอต่าง ๆ ผู้เรียนยังสามารถจัดทำการประชุมขึ้นในกลุ่มได้ด้วย

การประชุมจะเป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม (Conferences)

รหัสบทเรียน

รหัสบทเรียนคือชื่อย่อของบทเรียน รหัสบทเรียนจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) และเป็นส่วนหนึ่งของการ์ดข้อมูลในแผงข้อมูล

รหัสบทเรียนยังรู้จักกันในชื่อ รหัสอ้างอิง หรือ ชื่อย่อ อีกด้วย

บทเรียน

บทเรียนคือหน่วยการเรียนการสอนในวิชาซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาในการเรียนการสอนหนึ่งเทอม ผู้ดูแลระบบ Canvas หรือผู้สอนสามารถจัดทำบทเรียนได้

หน้าหลักบทเรียน

หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) คือหน้าแรกที่ผู้เรียนจะเห็นในบทเรียน สามารถปรับแต่งหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) ให้แสดงเนื้อหาตามความต้องการของผู้สอนได้

หน้าหลักจะเป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation)

เครื่องมือนำเข้าบทเรียน

เครื่องมือนำเข้าบทเรียน (Course Import Tool) ช่วยให้สามารถนำเข้าเนื้อหาจากบทเรียนใน Canvas ที่มีอยู่และแพคเกจเนื้อหาจาก LMS และผู้เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ ได้ เครื่องมือนำเข้าบทเรียน (Course Import Tool) จะอยู่ใน ค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการนำเข้าบทเรียน (Course Import Tool)

การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คือเมนูทางด้านซ้ายของบทเรียนใน Canvas ส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) ประกอบด้วยลิงค์สำหรับการสืบค้นไปยังคุณสมบัติการใช้งานทั้งหมดในบทเรียน ผู้สอนสามารถปรับแต่งส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) สำหรับแต่ละบทเรียนได้

รายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน

รายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Checklist) คือเครื่องมือสำหรับผู้สอนที่ยังไม่คุ้นเคยกับ Canvas และต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าบทเรียนใน Canvas รายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Checklist) จะอยู่ในหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page)

บัญชีผู้ใช้บางรายอาจกำหนดค่าให้ใช้ข้อมูลแนะนำผู้ใช้ใหม่ (New User Tutorial) แทนรายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Checklist) นี้

สถิติบทเรียน

สถิติบทเรียน (Course Statistics) คือเครื่องมือสำหรับผู้สอนที่ทำหน้าที่สรุปการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยรวมในบทเรียน

สถานะบทเรียน

สถานะบทเรียน (Course Status) ใช้ระบุสถานะของบทเรียนใน Canvas บทเรียนใหม่ใน Canvas ทุกบทเรียนจะเริ่มต้นที่สถานะไม่ได้เผยแพร่ (Unpublished) ซึ่งผู้ดูแลระบบจะสามารถจัดการการลงทะเบียนในบทเรียน และผู้สอนสามารถจัดเตรียมเนื้อหาและภารกิจสำหรับผู้เรียนได้ สถานะเผยแพร่หมายถึงบทเรียนพร้อมใช้งานสำหรับผู้เรียนแล้ว สถานะสรุป (Concluded) หมายถึงบทเรียนสิ้นสุดลงแล้วและผู้ใช้สามารถสืบค้นเนื้อหาในรูปแบบอ่านอย่างเดียวได้

ไฟล์ CSV

ไฟล์ CSV (Comma Separated Value) เป็นไฟล์ที่ออกแบบมาสำหรับการนำเข้าและส่งออกเนื้อหา ผู้สอนสามารถจัดทำไฟล์ CSV ได้จาก Excel หรือ Google Docs

แผงข้อมูล

แผงข้อมูล (Dashboard) คือแถบรายการเนื้อหาที่เป็นหน้าเชื่อมโยงปลายทางเริ่มต้นของ Canvas และระบุภาพรวมของกิจกรรมใน Canvas ทั้งหมดแก่ผู้ใช้ แผงข้อมูล (Dashboard) จะแสดงบทเรียนและกลุ่มทั้งหมด กิจกรรมล่าสุด รายการสิ่งที่ต้องทำ ภารกิจที่จะมีขึ้น และข้อเสนอแนะล่าสุด

Direct Share

Direct Share คือคุณสมบัติการใช้งานหนึ่งของ Canvas ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถคัดลอกเนื้อหาไปยังบทเรียนอื่นหรือแชร์เนื้อหากับผู้ใช้รายอื่นได้ Direct Share สามารถใช้ได้ในภารกิจ การพูดคุย หน่วยการเรียน เพจ แบบทดสอบ และแบบทดสอบใหม่

การพูดคุย

การพูดคุย (Discussions) คือสื่อกลางที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้เรียนในบทเรียน นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำการพูดคุยเป็นภารกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เกรดได้ด้วย ผู้เรียนยังสามารถตอบกลับไปยังการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการและการพูดคุยที่มีการให้เกรดในบริบทของกลุ่มได้อีกด้วย เนื้อหาในการพูดคุย (Discussions) ทั้งหมดจะเป็นแบบสาธารณะ และผู้เรียนในบทเรียนทุกคนสามารถดูและตอบกลับไปยังการพูดคุยได้

การพูดคุยจะเป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพูดคุย (Discussions)

DocViewer

DocViewer ใน Canvas คือเครื่องมือแสดงตัวอย่างเอกสารที่จะแสดงตัวอย่างไฟล์เฉพาะประเภทไฟล์ที่รองรับ ไฟล์บางประเภทอาจต้องดาวน์โหลดเพื่อรับชม หากไม่สามารถดูตัวอย่างผ่าน DocViewer ได้

DocViewer ยังช่วยให้สามารถใส่หมายเหตุกำกับในผลงานจัดส่งออนไลน์ใน Canvas ได้ด้วย เครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนสามารถใช้งาน DocViewer เพื่อดูหมายเหตุกำกับและความเห็นต่าง ๆ ได้ในเพจรายละเอียดภารกิจ โดยผู้สอนสามารถเรียกใช้ DocViewer ได้ใน SpeedGrader

ePortfolio

ePortfolios ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงผลงานที่ดีที่สุดของตนต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ที่คาดว่าจะเป็นนายจ้างในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดทำเว็บไซต์หรือสื่อนำเสนอเล็ก ๆ ได้อีกด้วย

ePortfolios เป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นของผู้ใช้ (User Navigation)

สมการ

สมการ (Equations) คือนิพจน์ของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่สามารถกรอกและดูได้ในส่วนต่าง ๆ ของอินเทอร์เฟซ Canvas สามารถใส่สมการได้โดยใช้ Math Editor ใน New Rich Content Editor หรือ MathQuil ในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) นอกจากนี้ Canvas ยังยอมรับให้ใส่สมการในฟิลด์ข้อความอื่น ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งรวมถึงชื่อภารกิจและกิจกรรมในปฏิทิน

ไฟล์

Canvas มีคลังเก็บไฟล์สำหรับผู้ใช้ กลุ่มและบทเรียนทั้งหมด ไฟล์ (Files) สามารถเป็นได้ทั้งแบบสาธารณะและส่วนตัว

ไฟล์เป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นของผู้ใช้ (User Naviation) หรือส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ (Files)

ฟรีสำหรับผู้สอน

ฟรีสำหรับผู้สอน (Free for Teacher) คือบัญชีฟรีของ Canvas ที่จะมีฟังก์ชั่นที่จำเป็นมสำหรับแพลตฟอร์มการจัดการการเรียนรู้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีฟรีสำหรับผู้สอน (Free-for-Teacher)

สมุดบันทึกเกรด

สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) จะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้เรียนใน Canvas Canvas จะมีสมุดบันทึกเกรดอยู่สองแบบ ได้แก่ สมุดบันทึกเกรดมาตรฐานที่มีชุดการประเมินเกรดแบบตัวเลขหรือตัวอักษรให้ และสมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Mastery Gradebook) ที่จะจัดทำการประเมินโดยอิงจากมาตรฐานการเรียนรู้และผลลัพธ์

สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) จะเป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) สำหรับผู้สอน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดบันทึกเกรด (Gradebook)

เกรด

เกรด (Grades) คือการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถคำนวณเกรดในเชิงสมมุติฐานได้ในเพจนี้ ผู้สอนสามารถแก้ไขเกรดของบทเรียนหรือหัวข้อในสมุดบันทึกเกรดได้อย่างรวดเร็ว

เกรดเป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) สำหรับผู้เรียน

กลุ่ม

กลุ่ม (Groups) คือเครื่องมือที่ช่วยผู้สอนแยกผู้เรียนออกเป็นหน่วยเล็ก ๆ ในบทเรียน สามารถจัดทำกลุ่มสำหรับผู้เรียนหรือโดยผู้เรียนเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่ม (Groups) เป็นลิงค์ในเมนูการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม (Groups)

ความช่วยเหลือ

คุณสมบัติ ความช่วยเหลือ (Help) เป็นส่วนหนึ่งของส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับความช่วยเหลือใน Canvas ได้ตลอดเวลา ผู้ดูแลระบบ Canvas ของสถาบันสามารถปรับแต่งลิงค์ความช่วยเหลือ (Help) และอาจแสดงเป็นชื่ออื่นได้

กล่องจดหมาย

กล่องจดหมาย (Inbox) คือเครื่องมือสำหรับส่งข้อความที่ใช้ใน Canvas เพื่อสื่อสารกับบทเรียน กลุ่ม ผู้เรียนแต่ละราย หรือกลุ่มผู้เรียน สามารถส่งข้อความที่จัดทำขึ้นในกล่องจดหมายไปให้ผู้ใช้หนึ่งรายหรือหลาย ๆ รายก็ได้

กล่องจดหมายเป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องจดหมาย

ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้

ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Mastery) จะคอยกำกับดูแลว่าผู้เรียนจะต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับใดระดับหนึ่ง (เช่น 90% ในการทดสอบความรู้) ก่อนจะเรียนรู้ข้อมูลในส่วนถัดไป โดยทั่วไป ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้จะวัดจากผลลัพธ์

สมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Mastery Gradebook) ช่วยให้ผู้สอนและผู้ดูแลระบบสามารถประเมินมาตรฐานผลลัพธ์ที่จะใช้ในบทเรียนใน Canvas ได้ สมุดบันทึกเกรดนี้ช่วยให้สถาบันสามารถประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อการรับรองและเพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น คะแนนของผู้เรียนแต่ละรายภายในแต่ละผลลัพธ์จะอิงจากค่าผลลัพธ์

เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญคือคุณสมบัติการใช้งานที่เปิดใช้งานผ่านหน่วยการเรียน (Module) ที่รองรับความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ หากผู้เรียนรายใดไม่ผ่านเกณฑ์ความเชี่ยวชาญสำหรับภารกิจ ผู้เรียนจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในการเรียนรู้และทบทวนข้อมูล แล้วให้ทำการทดสอบอีกครั้ง วงจรนี้จะดำเนินไปเรื่อย ๆ จนกว่าผู้เรียนจะเกิดความเชี่ยวชาญตามที่กำหนดและสามารถก้าวไปสู่ขั้นต่อไปได้

Math Editor

Math Editor คือแถบเครื่องมือแบบ Latex ใน Rich Content Editor ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถเขียนนิพจน์และสมการทางคณิตศาสตร์ได้ง่าย ๆ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ Math Editor ได้เวลาจัดทำและทำแบบทดสอบ

การให้เกรดแบบมีการปรับประสาน

การให้เกรดแบบมีการปรับประสาน (Moderated Grading) ช่วยให้ผู้แสดงความเห็นหลาย ๆ รายสามารถให้เกรดผลงานจัดส่งของผู้เรียนและจัดทำเกรดแบบร่างหรือชั่วคราวได้ ตัวอย่างเช่น ผู้สอนอาจต้องการให้ผู้ช่วยสอนสองรายให้เกรดภารกิจทั้งหมดก่อนที่ผู้สอนจะพิจารณาเกรดปลายภาค

หน่วยการเรียน

หน่วยการเรียน (Modules) คือเครื่องมือที่สามารถรวมเนื้อหาในบทเรียนทั้งหมดเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ เชิงโครงสร้าง เนื้อหาของหน่วยการเรียนสามารถจัดกลุ่มได้ตามสัปดาห์ หัวข้อ หรือวัน สามารถจัดทำหน่วยการเรียนขึ้นเพื่อกำหนดให้ผู้เรียนต้องดูสื่อการเรียนการสอนตามลำดับ

หน่วยการเรียนจะเป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยการเรียน (Modules)

ข้อมูลแนะนำผู้ใช้ใหม่

ข้อมูลแนะนำผู้ใช้ใหม่ (New User Tutorial) จะแสดงให้ผู้สอนใหม่ที่ใช้ Canvas เป็นครั้งแรกทราบวิธีการใช้งาน Canvas ผ่านแถบรายการด้านข้างที่จัดทำขึ้นสำหรับคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ ใน Canvas

บางบัญชีอาจได้รับการกำหนดค่าให้ใช้รายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Checklist) แทนข้อมูลแนะนำผู้ใช้ใหม่ (New User Tutorial)

การแจ้งข้อมูล

การแจ้งข้อมูล (Notifications) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าจะรับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมใน Canvas ที่ไหนและเมื่อไร ผู้ใช้ Canvas แต่ละรายสามารถปรับเปลี่ยนค่าการแจ้งข้อมูล (Notification Settings) ในโพรไฟล์ (Profile) เพื่อให้ติดต่อผ่านอีเมลตามกำหนดเวลาที่ตรงตามความต้องการของใครของมันได้ ผู้ใช้บางรายจะต้องการให้แจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมในบทเรียนบ่อยกว่าคนอื่น ค่าการแจ้งข้อมูลจะใช้กับบัญชีของผู้ใช้ทั้งบัญชี ไม่ใช่เฉพาะกับบทเรียน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ (Outcomes) คือรายละเอียดระบุทักษะ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ผู้เรียนจะพัฒนาขึ้นในระหว่างบทเรียนหรือหลักสูตร ผู้สอนสามารถระบุผลการเรียนรู้สำหรับบทเรียนของตนและติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนได้โดยอิงจากมาตรฐานที่มีการประเมินแทนเกรดแบบตัวอักษร

ผลลัพธ์เป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ (Outcomes)

เพจ

เพจ (Pages) จะประกอบด้วยหน้าเพจทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในบทเรียน เพจช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดทำเนื้อหาสำหรับบทเรียนใน Canvas ได้ ผู้เรียนยังสามารถจัดทำและแก้ไขเพจในกลุ่ม (Groups) ได้ด้วย

เพจเป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจ (Pages)

หน้าเพจ หน้าแรก

จากหน้าเพจ (Pages) ผู้สอนสามารถเลือกเพจที่จะจัดแสดงเป็นหน้าแรก (Front Page) ได้ หน้าแรก (Front Page) คือหน้าแรกที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ไปที่หน้าเพจ (Pages) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) หลังจากตั้งค่าแล้ว หน้าแรก (Front Page) ยังสามารถใช้เป็น หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page)

รหัสเข้าคู่

รหัสเข้าคู่ (Pairing Codes) คือรหัสตัวอักษรและตัวเลขหกหลักที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงผู้สังเกตการณ์กับผู้เรียน ผู้เรียนจะจัดทำรหัสเข้าคู่จากเพจค่าปรับตั้งผู้ใช้ (User Settings) ของตน, หรือผู้สอนสามารถจัดทำได้จากเพจรายละเอียดผู้ใช้ (User Details) ของผู้เรียน เมื่อจัดทำรหัสขึ้นมาแล้ว ผู้สังเกตการณ์จะกรอกรหัสเข้าคู่นี้เพื่อเชื่อมโยงกับผู้เรียนจาก เพจค่าปรับตั้งผู้ใช้ (User Settings) ของตน หรือในแอพ Canvas Parent ก็ได้

บุคคล

บุคคล (People) จะแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่ลงทะเบียนในบทเรียน ผู้สอนสามารถคลิกที่ชื่อของผู้เรียนเพื่อดูสรุปกิจกรรมของผู้เรียนรายนั้นในบทเรียนได้

บุคคลเป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation)

นโยบายการโพสต์

นโยบายการโพสต์ (Posting Policies) คือค่าที่กำหนดในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ที่จะกำหนดว่าจะให้ผู้เรียนมองเห็นเกรดที่กรอกใหม่หรือว่าจะซ่อนไว้ก่อนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกรดถูกซ่อนไว้ ผู้สอนจะสามารถแจ้งเกรดด้วยตนเองได้ในภายหลัง สามารถกำหนดนโยบายได้ที่ระดับบทเรียนหรือระดับภารกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการโพสต์

การใช้งานจริง

การใช้งานจริง (Production) คือเวอร์ชั่นใน Canvas ที่จะมีข้อมูลสดทั้งหมดและข้อมูลการโต้ตอบของผู้ใช้กับบทเรียนใน Canvas คุณสมบัติการใช้งานใหม่ ๆ และที่มีการอัพเดตของ Canvas จะถูกเผยแพร่สู่ส่วนการทำงานจริงทุกสามสัปดาห์

โพรไฟล์

โพรไฟล์ (Profile) คือรายละเอียดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกเปิดใช้งานคุณสมบัติการใช้งานโพรไฟล์ (Profile) นี้ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดทำประวัติส่วนตัวและเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ในฐานะข้อมูลหนึ่งของบัญชีผู้ใช้ของตนได้

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ (Quizzes) แสดงประเภทการประเมินผลแบบทดสอบทั้งหมดในบทเรียน ปัจจุบัน Canvas มีเอนจินแบบทดสอบอยู่สองแบบ คือ แบบทดสอบแบบคลาสสิค และแบบทดสอบแบบใหม่ แบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) คือเครื่องมือสำหรับถามคำถามแบบดั้งเดิมที่จะมีการรักษาความปลอดภัยผ่านเครื่องมือจากภายนอก ผ่าน Speedgrader หรือผลงานส่งออกเป็นไฟล์ CSV เพื่อวิเคราะห์คำตอบของผู้เรียน แบบทดสอบแบบใหม่ (New Quizzes) คือเครื่องมือสำหรับถามคำถามที่ได้รับการอัพเกรดที่ประกอบไปด้วยอินเทอร์เฟซที่ได้รับการปรับปรุง ประเภทคำถามเพิ่มเติม และคุณสมบัติการใช้งานขั้นสูงสำหรับการควบคุมเนื้อหาและการจัดการต่าง ๆ

แบบทดสอบจะเป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ แบบทดสอบแบบใหม่ (New Quizzes) และ แบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes)

Rich Content Editor

The Rich Content Editor (RCE) คือโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ที่รองรับการจัดทำและการจัดรูปแบบเนื้อหาในประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) เพจ (Pages) หลักสูตร (Syllabus) แบบทดสอบ (Quizzes)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rich Content Editor

บทบาท

บทบาท (Role) ใช้ระบุสิทธิ์อนุญาตที่มอบให้กับผู้ใช้ในบริษัทที่กำหนด (บทเรียน บัญชี และบัญชีย่อย) Canvas มีทั้งบทบาทระดับบทเรียนและระดับบัญชีผู้ใช้ ประเภทบทบาทพื้นฐานประกอบไปด้วย ผู้เรียน (Student) ผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant - TA) ผู้สอน (Teacher) ผู้ออกแบบ (Designer) ผู้สังเกตการณ์ (Observer) และผู้ดูแลระบบ (Admin) (ในชุดคำศัพท์ของ Canvas ผู้สอน (teacher) จะถูกเรียกว่าผู้สอน (instructure) ผู้สอนด้วยเช่นกัน) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดทำบทบาทแบบกำหนดเองจากบทบาทใดเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน

ฟีด RSS

Really Simple Syndicate (RSS) คือเอกสารคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้สามารถเผยแพร่เนื้อหาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ฟีด RSS เสียงเรียกอีกอย่างว่าพอดคาสต์ สามารถนำเข้าฟีด RSS มาไว้ในบทเรียนใน Canvas ได้ผ่านทางประกาศ (Annoucements)

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) คือเครื่องมือประเมินสำหรับการสื่อสารสิ่งที่คาดหวังในเชิงคุณภาพ เกณฑ์การให้คะแนนมักจะประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ต่าง ๆ แถว (Rows) จะใช้เพื่อระบุเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประเมินภารกิจ คอลัมน์ (Columns) จะใช้เพื่อระบุระดับผลการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละเกณฑ์พิจารณา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

Sandbox

Sandbox คือบทเรียนที่ไม่มีการลงทะเบียนของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถจัดทำ แก้ไข และดูตัวอย่างเนื้อหาและโครงสร้างของบทเรียนได้โดยไม่มีผู้เรียนเข้ามายุ่งเกี่ยว จากนั้นสามารถแชร์หรือนำเข้าเนื้อหาใน Sandbox ไปไว้ในบทเรียนแบบไลฟ์ ผู้สอนสามารถเริ่มบทเรียนใหม่ในฐานะบทเรียน sandbox ได้จากแผงข้อมูลใน Canvas ของตน

Sandbox ของ Canvas ยังหมายถึงระบบเบต้าของสถาบันที่ผู้ดูแลระบบและผู้สอนสามารถเปิดใช้งานและใช้คุณสมบัติการใช้งานของ Canvas ที่กำลังจะปล่อยออกมาได้ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ระบบเบต้าสำหรับ Canvas เพื่อตรวจสอบดูว่าตัวเลือกคุณสมบัติการใช้งานต่าง ๆ ส่งผลต่อผู้ใช้และบทเรียนในบัญชีของตนอย่างไร ผู้สอนสามารถใช้ระบบเบต้าใน Canvas เพื่อทดสอบคุณสมบัติการใช้งานและจัดทำเนื้อหาบทเรียน

ระบบกำหนดเวลา

ระบบกำหนดเวลา (Scheduler) คือเครื่องมือของปฏิทิน (Calendar) ที่ใช้จัดทำกลุ่มการนัดหมายภายในบทเรียนหรือกลุ่ม

กลุ่มย่อย

กลุ่มย่อย (Sections) คือการจัดแบ่งผู้เรียนภายในบทเรียน ทุกกลุ่มย่อยในบทเรียนจะเห็นเนื้อหาบทเรียนเดียวกันหมด

ค่าปรับตั้ง

ค่าปรับตั้ง (Settings) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบและผู้สอนสามารถปรับแต่งการสืบค้นเนื้อหาในบัญชีหรือบทเรียน เพิ่มผู้ใช้ นำเข้าเนื้อหา และเชื่อมโยงกับเครื่องมือจากภายนอกได้  

ค่าปรับตั้งเป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นของบัญชีผู้ใช้และบทเรียน

SIS ID

SIS ID เป็นรหัสเฉพาะสำหรับออบเจคต์ใน Canvas สามารถกำหนด SIS ID ให้กับบัญชี บทเรียน เทอม กลุ่มย่อย ผู้ใช้ และกลุ่มในระบบข้อมูลสำหรับผู้เรียนได้

การนำเข้า SIS

การนำเข้า SIS (SIS Imports) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถอัพโหลดและผสานรวมข้อมูลจากระบบข้อมูลสำหรับผู้เรียน (SIS) ต่าง ๆ ฐานข้อมูลที่ซับซ้อน และกระดาษคำนวณทั่ว ๆ ไป การนำเข้าสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านลิงค์การนำเข้า SIS (SIS Imports) ในการสืบค้นบัญชี (Account Navigation) หรือโดยอัตโนมัติผ่าน API

การผสานรวมเหล่านี้ยังช่วยให้สถาบันสามารถส่งเกรดจากสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ใน Canvas ไปไว้ใน SIS ของสถาบันได้

SpeedGrader

SpeedGrader คือเครื่องมือสำหรับให้เกรดที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินผลงานของผู้เรียนได้ ผู้สอนสามารถใช้เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อการประเมินอย่างรวดเร็วและแสดงความเห็นแบบข้อความ วิดีโอ และเสียงให้กับผู้เรียนได้ SpeedGrader ยังมีให้บริการแบบเป็นแอพสำหรับอุปกรณ์พกพา Canvas บน iOS และ Android ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SpeedGrader.

มุมมองผู้เรียน

มุมมองผู้เรียน (Student View) คือเครื่องมือที่ผู้สอนใช้เพื่อดูว่าบทเรียนของตนปรากฏให้ผู้เรียนเห็นอย่างไร การเปิดใช้งานมุมมองผู้เรียน (Student View) เป็นการจัดทำผู้เรียนทดสอบ (Test Student) ขึ้นในบทเรียนใน Canvas และสามารถใช้เพื่อส่งภารกิจ ตอบกลับการพูดคุย และอัพโหลดไฟล์เพื่อเป็นวิธีการทดสอบในบทเรียน

Service Cloud

Service Cloud เป็นระบบให้บริการของ Canvas กรณีการให้บริการเป็นคำขออย่างเป็นทางการจากผู้ดูแลระบบ Canvas เพื่อรับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากฝ่ายบริการของ Canvas สถาบันต่าง ๆ สามารถเรียกใช้กรณีการให้บริการ (Support Case) ได้ผ่าน Service Cloud

หลักสูตร

หลักสูตร (Syllabus) คือเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ระบุโครงสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียน

หลักสูตร (Syllabus) เป็นลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation)

เทอม

เทอม (Term) คือช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดให้สำหรับการเรียนการสอน ใน Canvas วันที่สำหรับบทเรียนโดยทั่วไปแล้วจะสอดคล้องกับวันที่เปิดปิดเทอม อย่างไรก็ดี วันที่เปิดสอนบทเรียนยังสามารถขยายเกินหรือสั้นกว่าวันที่เปิดปิดเทอมเริ่มต้นได้

การทดสอบ

การทดสอบ (Test) คือระบบการทดสอบข้อมูลจริงใน Canvas ที่ไม่กระทบต่อส่วนการใช้งานจริง ส่วนการทดสอบจะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลจากส่วนการใช้งานจริงทุกเสาร์ที่สามของเดือน

บริการทางเว็บ

บริการทางเว็บ (Web Services) คือกลุ่มของบริการจากภายนอกที่ผู้ใช้สามารถใช้สำหรับการแจ้งข้อมูลได้ ปัจจุบันบริการทางเว็บ (Web Services) รองรับการผสานรวมเข้ากับ Google Drive, Skype, Twitter, Delicious และ Diigo

ทัวร์ต้อนรับ

ทัวร์ต้อนรับ (Welcome Tour) คือชุดข้อมูลแนะนำที่จะแสดงในอินเทอร์เฟซของ Canvas สำหรับผู้ใช้ใหม่ และระบุภาพรวมของฟังก์ชั่นการทำงานของ Canvas สำหรับผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ