บทบาทผู้ดูแลระบบคืออะไร

ใน Canvas บทบาทผู้ดูแลระบบใช้สำหรับการดูแลจัดการภายในระบบ ผู้ใช้ที่ได้รับบทบาท ผู้ดูแลระบบ จะมีหน้าที่กำกับดูแลและจัดการบัญชี Canvas ของสถาบันหรือบัญชีย่อย Canvas ภายในสถาบัน สิทธิ์อนุญาตผู้ดูแลระบบช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการเทอม จัดทำบทเรียน ดูและควบคุมการลงทะเบียนและเนื้อหาต่าง ๆ สำหรับบทเรียนทั้งหมดภายในบัญชีผู้ใช้ และดูบทเรียนรวมทั้งข้อมูลทางบัญชีต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังสามารถสื่อสารโดยตรงภายในบัญชีผู้ใช้และบทเรียนที่เกี่ยวข้อง สิทธิ์อนุญาตระดับบัญชีผู้ใช้จะแตกต่างกันไปสำหรับบัญชีย่อย และสถาบันแต่ละแห่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตระดับบัญชีได้จากเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้ Canvas

เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถจัดการสิทธิ์อนุญาตระดับบัญชีผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ยังมีบทบาทผู้ใช้อื่น ๆ ใน Canvas ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานของ Canvas ผู้สอนจะดูแลผู้ช่วยผู้สอน,และทั้งสองตำแหน่งนี้จะเป็นผู้จัดทำเนื้อหาบทเรียนสำหรับผู้เรียนและผู้สังเกตการณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตระดับบทเรียนได้จากเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียนใน Canvas

ปัจจุบัน Canvas ไม่รองรับบทบาทผู้ดูแลระบบในแอพสำหรับอุปกรณ์พกพาบางตัว ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบสามารถล็อกอินไปยังแอพ Canvas สำหรับอุปกรณ์พกพาและดำเนินการในฐานะผู้ใช้ในบัญชีดังกล่าว ผู้ดูแลระบบที่มีฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้เรียนยังสามารถดูบทเรียนได้จากแอพสำหรับอุปกรณ์พกพาที่เหมาะสม

การใช้บทบาทผู้ดูแลระบบ

ส่วนการใช้งานหลักสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบคือความสามารถในการให้อนุญาตผู้ใช้ในการกำหนดและควบคุมเทอม การอัพโหลดและจัดการข้อมูล SIS การจัดการบัญชีและคุณสมบัติการทำงานระดับบัญชีผู้ใช้ และจัดการบทบาทและสิทธิ์อนุญาตของผู้ใช้ในระดับบทเรียน ผู้ดูแลระบบยังสามารถสืบค้นและจัดการบทเรียน Canvas โดยใช้สิทธิ์อนุญาตที่ใกล้เคียงกับบทบาทผู้สอน

สามารถเพิ่มผู้ดูแลระบบไปยังบัญชีหรือบัญชีย่อยโดยกำหนดสิทธิ์อนุญาตเฉพาะในระดับบัญชีผู้ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทที่เกี่ยวข้อง เช่น สามารถเพิ่มที่ปรึกษาด้านวิชาการไปยังบัญชีย่อยของ Canvas ที่สามารถดู SIS ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และบทเรียน โดยยังสามารถสืบค้นบทเรียนและเนื้อหาบทเรียนได้ในระดับหนึ่ง

โดยทั่วไปสิทธิ์อนุญาตสำหรับผู้ดูแลระบบและการกำหนดค่าทางบัญชีจะเป็นไปตามโครงสร้างของสถาบัน บทบาทผู้ใช้ที่ดูแลระบบและสิทธิ์อนุญาตประเภทนี้อาจกำหนดค่าให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้านการจัดการของสถาบัน สามารถเพิ่มผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบไปยังบัญชีผู้ใช้ได้โดยผู้ดูแลระบบรายอื่นเท่านั้น

การใช้งานของผู้ดูแลระบบใน Canvas

สถาบันอาจแก้ไขสิทธิ์อนุญาตได้ตามบทบาทผู้ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมใน Canvas ของผู้ดูแลระบบได้จากคู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ Canvas

ผู้ดูแลระบบสามารถ:

 • ดำเนินการในฐานะผู้ใช้
 • เพิ่มและลบผู้ดูแลระบบอื่น ๆ สำหรับบัญชีผู้ใช้
 • เพิ่มและลบผู้ออกแบบบทเรียน ผู้สังเกตการณ์ ผู้เรียน ผู้สอนและผู้ช่วยผู้สอนไปยังบทเรียน
 • เพิ่ม แก้ไขและลบกิจกรรมในปฏิทินบทเรียน
 • จัดทำและจัดการแม่แบบบทเรียน
 • กำหนดความร่วมมือสำหรับผู้เรียนและการประชุมทางเว็บ
 • จัดทำรหัสเข้าคู่ผู้สังเกตการณ์สำหรับผู้เรียน
 • นำเข้า จัดการและอ่านข้อมูล SIS
 • จัดการค่าปรับตั้งระดับบัญชีผู้ใช้และคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ คีย์สำหรับผู้พัฒนา สิทธิ์อนุญาตสำหรับแอพพลิเคชั่นจากภายนอก (LTI) โควต้าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและเว็บฮุ๊ค
 • จัดการบทเรียน (รวมทั้งบทเรียนพิมพ์เขียว) กลุ่มย่อยของบทเรียน ประกาศส่วนกลางและกลุ่มผู้เรียน
 • จัดการผลการเรียนรู้และเกณฑ์การให้คะแนน ดูข้อมูลและเชื่อมโยงกับแถวคำถาม
 • แก้ไขรายละเอียดล็อกอินสำหรับผู้ใช้
 • ส่งข้อความไปยังสมาชิกในบทเรียนเฉพาะรายและสำหรับสมาชิกทั้งหมดในบทเรียน
 • ดูข้อมูลสถิติระดับบัญชีผู้ใช้และระดับบทเรียน เพจข้อมูลวิเคราะห์บัญชีและบทเรียน และรายงานการใช้งานบทเรียน
 • ดูและแสดงความเห็นในผลงานจัดส่งของผู้เรียนและควบคุมรวมทั้งโพสต์เนื้อหาไปยังส่วนการพูดคุย
 • ดูและจัดการการแจ้งเตือน ภารกิจ การแจ้งข้อมูล แบบทดสอบและเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดสำหรับบทเรียน
 • ดูบันทึกประวัติบทเรียนและการแก้ไขเกรด
 • ดูรายการบทเรียน เปลี่ยนสถานะบทเรียนและยกเลิกการลบบทเรียน
 • ดูโครงสร้างคำตอบในบันทึกประวัติการส่งแบบทดสอบ
 • ดูรายชื่อผู้ใช้ในบทเรียนและดูเพจของกลุ่มสำหรับกลุ่มผู้เรียนทั้งหมด
 • เปิดดู ควบคุมและแก้ไขเกรด

สิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้ไม่มีผลต่อบัญชีย่อย:

 • ดำเนินการในฐานะผู้ใช้
 • จัดการบทเรียนพิมพ์เขียว
 • จัดการคีย์สำหรับผู้พัฒนาและข้อมูล SIS
 • สืบค้นแท็บ ดูการแจ้งข้อมูล ใน เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ

ข้อจำกัดสำหรับผู้ดูแลระบบ

 • สิทธิ์อนุญาตระดับบัญชีผู้ใช้บางส่วนจะถูกล็อคไว้เป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถแก้ไขได้โดยบุคคลทั่วไป สิทธิ์อนุญาตอื่น ๆ อาจถูกล็อคไว้โดยผู้ดูแลระบบภายในสถาบัน
 • ผู้ดูแลระบบที่ได้รับบทบาทในบทเรียน เช่น ผู้เรียนหรือผู้สอน ในบทเรียนยังสามารถดูคุณสมบัติและตัวเลือกการใช้งานต่าง ๆ ของผู้ดูแลระบบได้ เพื่อไม่ให้สิทธิ์อนุญาตขัดแย้งกัน ผู้ดูแลระบบควรจัดทำบัญชีผู้ใช้แยกเฉพาะ