ปฏิทินคืออะไร

หนึ่งในความท้าทายทั้งสำหรับผู้เรียนและผู้สอนคือการติดตามความคืบหน้าของภารกิจทั้งหมดที่วางแผนไว้ระหว่างเทอม ผู้สอนจะต้องสอนบทเรียนหลายชุด และผู้เรียนก็จะต้องเรียนบทเรียนหลายชุดเช่นกัน ทุก ๆ บทเรียนจะมีกรอบเวลาของตนเองว่าจะต้องทำอะไรเมื่อใด ปฏิทินสามารถช่วยให้ทุกคนทำตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยไม่เกิดความล่าช้า

ปฏิทินใน Canvas ใช้งานได้ในระดับสากล ซึ่งหมายถึงผู้ใช้จะเห็นภารกิจสำหรับบทเรียนและกิจกรรมทั้งหมดจากจุด ๆ เดียว สามารถกรองปฏิทินได้โดยเลือกหรือยกเลิกการเลือกบทเรียนจากแถบรายการด้านข้าง

เพื่อช่วยในการจัดการปฏิทินของผู้ใช้ บทเรียนที่กำหนดค่าในเมนูแสดงรายการสำหรับบทเรียนเป็นบทเรียนโปรดจะถูกแสดงอยู่ด้านบนสุดของปฏิทินผู้ใช้ที่แถบรายการปฏิทินด้านข้างเสมอ ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทิน จะแสดงรายการปฏิทินบทเรียนสูงสุด 10 รายการ เพิ่มจำนวนปฏิทินสำหรับบทเรียนที่สามารถจัดแสดงให้แก่ผู้ใช้ในบัญชี Canvas ของคุณโดยติดต่อผู้จัดการฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า

มุมมองผู้สอน

ปฏิทินจะใช้สำหรับผู้เรียนที่เหลือสำหรับภารกิจแบบให้เกรดที่มีวันครบกำหนดระบุไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนรับทราบรายละเอียดการใช้เวลาสำหรับชั้นเรียนแบบซิงโครนัส ลองใช้ เพจ หรือปรับแต่ง เพจหน้าหลักบทเรียน

ปฏิทินจะซิงค์กับคุณสมบัติการทำงานอื่น ๆ ใน Canvas อัตโนมัติ เช่น ภารกิจ หลักสูตร และ เกรด ดังนั้นหากคุณจัดทำ แก้ไข หรือลบวันครบกำหนดสำหรับภารกิจในปฏิทิน ข้อมูลจะแสดงในส่วนอื่น ๆ ไปร่วมกัน คุณสามารถแก้ไขวันที่ได้ง่าย ๆ โดยการลากและวางภารกิจจากวันที่หนึ่งไปยังอีกวันที่หนึ่ง

ฉันจะใช้ปฏิทินในฐานะผู้สอนเมื่อใด

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถใช้ปฏิทินเพื่อ:

 • ดูและจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนของคุณ รวมทั้งกิจกรรมและการแจ้งเตือนส่วนบุคคลต่าง ๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดกรองมุมมองปฏิทินเพื่อแสดงเฉพาะปฏิทินที่ต้องการ
 • เพิ่มภารกิจไปยังบทเรียนเปล่าอย่างรวดเร็ว กรอกรายละเอียดของภารกิจเหล่านี้ในภายหลัง
 • ปรับวันที่ของภารกิจที่ถูกนำเข้าจากเทอมก่อนหน้า Canvas อำนวยความสะดวกในการลากและวางกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างแต่ละเดือน
 • คัดลอกฟีด iCal สำหรับบทเรียนทั้งหมดของคุณและนำเข้าไปยังปฏิทินส่วนตัวที่คุณต้องการ เช่น Google หรือ Outlook
 • ตั้งค่ากิจกรรมในปฏิทินที่จัดซ้ำ ๆ
 • กำหนดเวลานัดหมายกับผู้เรียนโดยใช้ระบบกำหนดเวลา (คุณสมบัติเสริม)
 • สมัคร ปฏิทินบัญชีผู้ใช้ (Account Calendars) ที่จัดทำโดยผู้ดูแล (คุณสมบัติเสริม)

มุมมองผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถใช้ปฏิทินเพื่อดูกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นสำหรับบทเรียนของตนและภารกิจต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำกิจกรรมส่วนตัว เช่น กลุ่มเรียนรู้

ฉันจะใช้ปฏิทินในฐานะผู้เรียนเมื่อใด

ฉันจะใช้ปฏิทินในฐานะผู้เรียนเมื่อใด

 • ดูปฏิทินบทเรียนและปฏิทินกลุ่ม
 • จัดทำการแจ้งเตือนสำหรับปฏิทินส่วนตัว
 • กรองมุมมองปฏิทินเพื่อให้เป็นเฉพาะปฏิทินที่ต้องการ
 • คัดลอกฟีด iCal สำหรับบทเรียนทั้งหมดของคุณและนำเข้าไปยังปฏิทินส่วนตัวที่คุณต้องการ เช่น Google หรือ Outlook
 • ตั้งค่ากิจกรรมในปฏิทินที่จัดซ้ำ ๆ
 • สมัคร ปฏิทินบัญชีผู้ใช้ (Account Calendars) ที่จัดทำโดยผู้ดูแล (คุณสมบัติเสริม)