หน่วยการเรียนคืออะไร

หน่วยการเรียนช่วยให้ผู้สอนสามารถกำหนดโครงสร้างเนื้อหาเพื่อจัดการชุดเนื้อหาต่าง ๆ ภายในบทเรียน

หน่วยการเรียนใช้เพื่อกำหนดโครงสร้างเนื้อหาบทเรียนเป็นสัปดาห์ หน่วยหรือโครงสร้างแบบอื่น ๆ หน่วยการเรียนเป็นการจัดทำโครงสร้างเนื้อหาต่อเนื่องแบบทิศทางเดียวสำหรับผู้เรียนในบทเรียน

แต่ละหน่วยการเรียนประกอบไปด้วยไฟล์ การพูดคุย ภารกิจ แบบทดสอบและสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ รายการหน่วยการเรียนสามารถเพิ่มไปยังบทเรียนได้จากเนื้อหาในปัจจุบันหรือเชลล์เนื้อหาใหม่ภายในหน่วยการเรียน เนื้อหาบทเรียนสามารถเพิ่มไปยังหน่วยการเรียนต่าง ๆ หรือทวนซ้ำหลาย ๆ รอบระหว่างหน่วยการเรียนที่กำหนด หน่วยการเรียนสามารถกำหนดโครงสร้างได้ง่าย ๆ โดยใช้การลากและวาง องค์ประกอบภายในหน่วยการเรียนยังสามารถกำหนดโครงสร้างใหม่ได้โดยการลากและวาง

หมายเหตุ: ชอร์ตคัทแป้นพิมพ์สามารถใช้สำหรับการสืบค้นเนื้อหาในเพจหน่วยการเรียน ดูหน้าต่างที่มีรายการชอร์ตคัทแป้นพิมพ์สำหรับสืบค้นเนื้อหาโดยกดปุ่ม Shift+เครื่องหมายคำถามพร้อม ๆ กันที่แป้นพิมพ์

มุมมองผู้สอน

มุมมองผู้สอน

ผู้สอนสามารถเพิ่มเนื้อหาบทเรียนทั้งหมดไปยังหน่วยการเรียนแม้ว่าจะเป็นเนื้อหาที่กำหนดไว้สำหรับผู้เรียน กลุ่มย่อยหรือกลุ่มเฉพาะก็ตาม

ใช้หน่วยการเรียนเพื่อ:

  • กำหนดกิจกรรมที่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ผู้เรียนจะต้องดำเนินการก่อนเข้าสู่บทเรียนต่อไป
  • ติดตามความคืบหน้าของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามลำดับที่กำหนด
  • กำหนดโครงสร้างเนื้อหาบทเรียนเป็นหน่วย วัน สัปดาห์ หัวข้อหรือผลลัพธ์

มุมมองผู้เรียน

มุมมองผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถดูเฉพาะเนื้อหาหน่วยการเรียนที่ถูกเผยแพร่และจัดสรรให้กับตนเองเท่านั้น แต่ละหน่วยการเรียนประกอบไปด้วยไฟล์ การพูดคุย ภารกิจ แบบทดสอบและสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ สามารถขยายหรือย่อยหน่วยการเรียนได้