ความร่วมมือ (Collaborations) คืออะไร

Canvas ใช้เทคโนโลยีรองรับการทำงานร่วมกันต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้หลายรายสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ เอกสารที่ทำงานร่วมกันจะถูกบันทึกในแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้คนใดคนหนึ่งโดยทันที

ฉันจะใช้ ความร่วมมือ (Collaborations) เมื่อใด

คุณสามารถใช้ ความร่วมมือ (Collaborations) เพื่อ:

  • คัดลอกและวางบันทึกย่อที่ทุกคนสามารถสืบค้นได้
  • แชร์รายการหัวข้อย่อยหรือหัวข้อตามเวลาสำหรับชั้นเรียนหรือกลุ่มแบบซิงโครนัส รวมทั้งการประชุม
  • จัดทำกระดานไวท์บอร์ดสำหรับเขียนข้อความที่ทุกคนในชั้นเรียนสามารถดูและอ้างอิงได้ในภายหลัง
  • มอบหมายภารกิจที่ให้ทำร่วมกันซึ่งเป็นภารกิจแบบให้เกรดแก่กลุ่มผู้เรียน (คุณสมบัติการใช้งานสำหรับผู้สอน)

ดูการประสานความร่วมมือสำหรับ Google Assignments LTI 1.3

ดูการประสานความร่วมมือสำหรับ Google Assignments LTI 1.3

ความร่วมมือ (Collaborations) ยังรองรับ Google Assignments LTI 1.3 ซึ่งเปิดใช้งานในบทเรียนในฐานะแอพจากภายนอก ความร่วมมือกับ Google ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดทำ Google Doc แต่คุณยังสามารถจัดทำไฟล์ Google Workspace อื่น ๆ ด้วย

ใช้ฟังก์ชั่นความร่วมมือโดยผู้ดูแลระบบของ Canvas จะต้องเปิดใช้ส่วนประสานการทำงาน Google Assignments LTI 1.3 และกำหนดค่าโดยใช้ข้อมูลการเข้าใช้งานที่จำเป็น

เรียนรู้วิธีการจัดทำส่วนความร่วมมือ Google Assignment LTI 1.3 ในฐานะผู้สอนและการจัดทำส่วนความร่วมมือ Google Assignments LTI 1.3 ในฐานะผู้เรียน

ดูความร่วมมือบน Google Docs

ดูความร่วมมือบน Google Docs

บทเรียนใน Canvas ทั้งหมดรองรับ Google Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับประสานความร่วมมือเริ่มต้น ส่วนความร่วมมือที่ใช้ Google Docs จะกำหนดให้ผู้เรียนทุกรายที่เข้าร่วมต้องจัดทำและเชื่อมโยงบัญชี Google ของตนกับค่าปรับตั้งส่วนตัวของตน

Google Docs ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้มากถึง 50 รายต่อส่วนความร่วมมือหนึ่งรายการ และผู้ใช้ทุกรายสามารถดูและแก้ไขเอกสารได้ในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือบน Google มีการจำกัดจำนวนผู้ใช้ที่สามารถใช้งานความร่วมมือได้

เรียนรู้วิธีการจัดทำส่วนผสานการทำงาน Google Docs ในฐานะผู้สอนและจัดทำส่วนการผสานการทำงาน Google Docs ในฐานะผู้เรียน

ดูความร่วมมือบน Google Drive

ดูความร่วมมือบน Google Drive

ความร่วมมือ (Collaborations) ยังรองรับ Google Apps LTI ซึ่งเปิดใช้งานในบทเรียนในฐานะแอพจากภายนอก ความร่วมมือบน Google Drive ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดทำ Google Docs ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถจัดทำ Google Spreadsheets และ Google Presentations ได้อีกด้วย

การทำงานร่วมกันกับ Google Apps จะต้องอาศัยการเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างคุณสมบัติ เครื่องมือการทำงานร่วมกันจากภายนอก ทั้งนี้ การเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างคุณสมบัตินี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซการทำงานร่วมกันและลบการทำงานร่วมกันของ Google Doc ในปัจจุบัน

เรียนรู้วิธีการจัดทำส่วนผสานการทำงาน Google Drive ในฐานะผู้สอนและจัดทำส่วนการผสานการทำงาน Google Drive ในฐานะผู้เรียน

ดูความร่วมมือบน Microsoft Office

ดูความร่วมมือบน Microsoft Office

นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำส่วนความร่วมมือได้เมื่อเปิดใช้งาน Microsoft Office 365 LTI ในบทเรียนเป็นแอพจากภายนอก

เรียนรู้วิธีการจัดทำส่วนผสานการทำงาน Microsoft LTI ในฐานะผู้สอนและจัดทำส่วนการผสานการทำงาน Microsoft LTI ในฐานะผู้เรียน