กล่องจดหมาย (Inbox) คืออะไร

กล่องจดหมาย (Inbox) เป็นเครื่องมือสำหรับส่งข้อความที่ใช้ในการสื่อสารกับบทเรียน กลุ่ม ผู้เรียนแต่ละราย หรือกลุ่มผู้เรียน คุณสามารถใช้กล่องจดหมายนี้เพื่อสื่อสารกับคนอื่น ๆ ในบทเรียนของคุณได้

หมายเหตุ:

  • ผู้ใช้จะแสดงอยู่ในกล่องจดหมายเมื่อลงทะเบียนในบทเรียนนั้นแล้ว และผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าร่วมในบทเรียนได้จนกว่าจะเผยแพร่
  • เมื่อบทเรียนใดจบและเลยวันเปิดปิดเทอมมาแล้ว คุณจะไม่สามารถส่งข้อความถึงผู้เรียนในบทเรียนนั้นได้อีกต่อไป

ฉันจะใช้ กล่องจดหมาย (Inbox) เมื่อใด

ใช้ กล่องจดหมาย (Inbox) เพื่อ:

  • ส่งข้อความถึงใครบางคนในบทเรียนหรือกลุ่มของคุณ
  • ส่งข้อความถึงตัวคุณเอง (จะแสดงอยู่ในโฟลเดอร์ Sent)
  • ตอบกลับข้อความจากผู้อื่นในบทเรียนของคุณ
  • กรองการพูดคุยตามบทเรียนหรือประเภท
  • ดูและตอบกลับความเห็นเกี่ยวกับการจัดส่งภารกิจ

คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลเพื่อรับข้อความโดยใช้ช่องทางภายนอกได้

0 Likes
Was this article helpful? Yes No