เงื่อนไขสำหรับเบราเซอร์และคอมพิวเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์จาก Instructure มีอะไรบ้าง

เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรใช้ผลิตภัณฑ์ของ Canvas กับ Chrome, Firefox, Edge หรือ Safari เวอร์ชั่นหลักในปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จาก Instructure พัฒนาโดยใชมาตรฐานทางเว็บ ผลิตภัณฑ์ของ Instructure จึงสามารถทำงานในระบบ Windows, Mac, Linux, iOS, Android หรือในอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้เว็บเบราเซอร์รุ่นใหม่

ผลิตภัณฑ์จาก Instructure ต้องการเพียงระบบปฏิบัติการที่สามารถเรียกใช้เว็บเบราเซอร์ที่รองรับการทำงานเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ของคุณควรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยการอัพเดตและอัพเกรดด้านความปลอดภัยที่แนะนำล่าสุด

หมายเหตุ: ผู้ใช้ Vanity Canvas URL อาจพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ SSL เมื่อเปิด Canvas ขึ้นมาหากเบราเซอร์หรือเครื่องมืออื่นใดที่โต้ตอบกับ Canvas ไม่รองรับ Server Name Indication (SNI) เวอร์ชั่นเบราเซอร์ทั้งหมดที่ระบุในคู่มือนี้รองรับ SNI

เบราเซอร์ที่รองรับ

คุณควรใช้เบราเซอร์ที่คุณต้องการในเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ เบราเซอร์ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบหากมีเวอร์ชั่นใหม่ให้ใช้งาน

แบนเนอร์เบราเซอร์ที่ไม่รองรับใน Canvas

เบราเซอร์ที่รองรับบางตัวอาจยังคงจัดทำแบนเนอร์ที่ระบุว่าเบราเซอร์ของคุณไม่ตรงตามความต้องการขั้นต่ำสำหรับ Canvas หากคุณอัพเกรดเบราเซอร์แล้วแต่ยังเห็นแบนเนอร์เตือนอยู่ ให้ลองออกจากระบบ Canvas และลบคุกกี้ของเบราเซอร์

เบราเซอร์รุ่น Extended Release สำหรับองค์กรใน Canvas

Chrome และ Firefox มีเวอร์ชั่นเสริม (Extended Release) ให้สำหรับองค์กรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย Chrome ESR สามารถปรับให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันได้ด้วย Chrome เวอร์ชั่นเต็มที่มีอยู่ได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ Firefox ESR จะมีการอัพเดตเฉพาะเวอร์ชั่นหลักที่ออกมาใหม่ทุกรอบที่เจ็ดเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ Firefox ESR ไปซ้อนทับกับเวอร์ชั่นที่ล้าสมัย เว็บเพจ Firefox ESR มีหมายเหตุไว้ว่าเว็บแอพพลิเคชั่นบางตัวอาจไม่รองรับ ESR เนื่องจากความล่าช้าในการอัพเดตเวอร์ชั่น สถาบันที่ใช้ Firefox ESR ควรพิจารณาปรับใช้เวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ Canvas จะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

* สำหรับเบราเซอร์เวอร์ชั่นเสริมที่ต่ำกว่าความเงื่อนไขเวอร์ชั่นขั้นต่ำ แบนเนอร์คำเตือนจะยังคงมีผลและแสดงใน Canvas

ลักษณะการทำงานของเบราเซอร์ที่ทราบ

ลักษณะการทำงานไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับเบราเซอร์จะถูกจัดลำดับความสำคัญโดยทีมงานผลิตภัณฑ์ของเราลักษณะเดียวกับคุณสมบัติการทำงานของผลิตภัณฑ์จาก Instructure และการทำงานบางอย่างในเวอร์ชั่นก่อนหน้าอาจไม่มีการแก้ไขใด ๆ หากเบราเซอร์มีส่วนการทำงานใดในเวอร์ชั่นก่อนหน้าซึ่งไม่มีอยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือการอัพเดตเบราเซอร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

การใช้งาน

Instructure มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานทางเว็บ (Web Accessibility) ของ W3C เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอและเบราเซอร์ที่รองรับได้จากมาตรฐานการใช้งานของ Canvas, การใช้งานใน Studio, และ ตัวเลือกการใช้งาน Mastery Connect

JavaScript

ต้องเปิดใช้งาน JavaScript เพื่อเรียกใช้ Canvas

ปลั๊กอินและส่วนต่อขยายของเบราเซอร์

ปลั๊กอินหรือส่วนต่อขยายของเบราเซอร์บางอย่างอาจขัดแย้งกับผลิตภัณฑ์จาก Instructure และส่งผลต่อการทำงาน หากคุณพบพฤติกรรมที่ทำให้คุณไม่สามารถดูหรือเข้าร่วมในบทเรียนในผลิตภัณฑ์จาก Instructure ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดการใช้งานส่วนต่อขยายหรือปลั๊กอินใดที่โต้ตอบกับเว็บเบราเซอร์ของคุณโดยตรงแล้ว

สำหรับการแก้ไขปัญหา ให้ลองล็อกอินเข้าสู่ผลิตภัณฑ์จาก Instructure โดยใช้หน้าต่างเบราเซอร์ที่ไม่ได้ระบุตัวตนหรือแบบส่วนตัวซึ่งจะเป็นการจัดทำส่วนทำรายการของเบราเซอร์โดยไม่มีประวัติการเรียกดูหรือค้นหาก่อนหน้า คุกกี้ของเบราเซอร์ที่เกี่ยวข้อง หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจรบกวนการทำงานกับเบราเซอร์ หากคุณสามารถดูและเข้าร่วมในผลิตภัณฑ์จาก Instructure ได้โดยใช้หน้าต่างเบราเซอร์ที่ไม่ได้ระบุตัวตนหรือเป็นส่วนตัว ปัญหาการทำงานที่คุณพบน่าจะเกี่ยวข้องกับเบราเซอร์ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จาก Instructure

ค่าปรับตั้งความเป็นส่วนตัวของเบราเซอร์

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเบราเซอร์ ให้ปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเบราเซอร์ที่สถาบันของคุณกำหนดทุกประการ โดยเฉพาะหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์จาก Instructure บนคอมพิวเตอร์ที่สถาบันของคุณจัดหาให้

ขณะแสดงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์จาก Instructure จะมีค่าเริ่มต้นตามค่าที่กำหนดโดยเบราเซอร์นั้น ๆ เบราเซอร์บางตัวอาจทำการปรับเปลี่ยนค่าปรับตั้งความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อปกป้องผู้ใช้จากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยจะมีอักขระนำเป็น http:// ใน URL และสามารถจัดทำเนื้อหาคละรวมขึ้นในหน้าผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เนื้อหาที่ปลอดภัยจะมีคำนำหน้าเป็น https:// ใน URL เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เนื้อหาควรมีความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับเบราเซอร์

  • หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ Canvas เนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยอาจเกิดจากการจัดเก็บไฟล์ JS/CSS ที่ไม่ปลอดภัยไว้ภายนอก Canvas หากบัญชีของคุณรองรับการอัพโหลดแบบกำหนดเอง คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ของคุณไว้ใน Canvas Theme Editor ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหากับเบราเซอร์
  • หากคุณเป็นผู้สอนใน Canvas ที่ผนวกบทเรียนเกี่ยวกับ Canvas ไว้ในบทเรียนของคุณ คุณจะสามารถป้องกันปัญหาเนื้อหาคละรวมในเบราเซอร์ได้โดยใช้ URL คู่มือ Canvas แบบปลอดภัย 

ลักษณะการทำงานของเบราเซอร์ที่ทราบ

Chrome, Edge, Firefox และ Safari ใช้ HTML5 ในการแสดงเนื้อหาเว็บไซต์ ซึ่งช่วยเสริมประสบการณ์การท่องเว็บที่รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อให้การทำงานดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์จาก Instructure ควรออกแบบเนื้อหาให้รองรับ HTML5

ในเบราเซอร์ เช่น Safari เนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยจะไม่มีการจัดแสดงในเบราเซอร์

แต่ใน Chrome และ Firefox จะมีให้คุณเลือกว่าจะดูเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ พิจารณาข้อจำกัดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้ดีและดูเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยด้วยความระมัดระวัง

เบราเซอร์ Safari ไม่รองรับการบันทึกมีเดีย

การรักษาความปลอดภัยของ Chrome

การรักษาความปลอดภัยของ Chrome

Google Chrome จะตรวจสอบว่าเนื้อหาเว็บไซต์ที่คุณดูถูกส่งอย่างปลอดภัยหรือไม่ หากคุณเข้าไปในเพจใดในผลิตภัณฑ์จาก Instructure ของคุณที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัย Chrome จะแสดงไอคอนรูปโล่ในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์ [1]

คุณสามารถเลือกที่จะเพิกเฉยต่อข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและให้แสดงเนื้อหานั้นได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปโล่ แล้วคลิกที่ปุ่ม โหลดสคริปต์ที่ไม่ปลอดภัย (Load unsafe script) [2]

สิทธิ์อนุญาตสำหรับมีเดียใน Chrome

สิทธิ์อนุญาตสำหรับมีเดียใน Chrome

Chrome มีสิทธิ์อนุญาตสำหรับมีเดียมีเดียของตนเองภายในเบราเซอร์ หากต้องการใช้กล้องและไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์ภายในคุณสมบัติการใช้งานของผลิตภัณฑ์จาก Instructure ใด ๆ ให้อนุญาตการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Instructure ผ่านค่าปรับตั้งสิทธิ์อนุญาตมีเดียมีเดียของ Chrome ข้อความแจ้งนี้จะปรากฏใต้แถบที่อยู่ [1] หากต้องการให้ใช้งานได้ ให้คลิกที่ปุ่ม อนุญาต (Allow) [2]

การรักษาความปลอดภัยของ Firefox

การรักษาความปลอดภัยของ Firefox

Firefox จะตรวจสอบว่าเนื้อหาเว็บไซต์ที่คุณดูถูกส่งอย่างปลอดภัยหรือไม่ หากคุณเข้าหน้าใดในผลิตภัณฑ์จาก Instructure ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัย Firefox จะแสดงรูปกุญแจที่มีไอคอนคำเตือนในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์ [1]

คุณสามารถเลือกที่จะเพิกเฉยต่อข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและให้แสดงเนื้อหานั้นได้โดยคลิกที่กุญแจที่มีไอคอนคำเตือน คลิกลูกศรเพื่อขยายตัวเลือกของคุณ [2] และเลือกปุ่ม ปิดการป้องกันในตอนนี้ (Disable protection for now) [3]

รายละเอียดทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์

เพื่อให้การทำงานดีที่สุด ให้ใช้งานผลิตภัณฑ์จาก Instructure ผ่านคอมพิวเตอร์ที่รองรับเบราเซอร์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ขอแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี พร้อม RAM อย่างน้อย 1GB

ระบบปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ์จาก Instructure ต้องการระบบปฏิบัติการที่สามารถเรียกใช้เว็บเบราเซอร์ที่รองรับการทำงานเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ของคุณควรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยการอัพเดตและอัพเกรดด้านความปลอดภัยที่แนะนำล่าสุด

ความเร็วอินเทอร์เน็ต

นอกเหนือจากการรองรับการทำงานและมาตรฐานทางเว็บแล้ว ผลิตภัณฑ์จาก Instructure ยังได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อรองรับสำหรับการใช้งานภายใต้แบนด์วิธต่ำอีกด้วย

ขอแนะนำให้ใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตขั้นต่ำที่ 512kbps

อุปกรณ์พกพา

ผลิตภัณฑ์จาก Instructure พัฒนาขึ้นมาสำหรับการแสดงผลผ่านเครื่องเดสก์ทอป ทั้งนี้หากคุณใช้อุปกรณ์พกพา คุณสามารถสืบค้นผลิตภัณฑ์จาก Instructure ได้ผ่านแอพพลิเคชั่นอุปกรณ์พกพา (แอพ) หรือเบราเซอร์สำหรับอุปกรณ์พกพา 

แอพสำหรับอุปกรณ์พกพา

เพื่อให้การทำงานดีที่สุด กรุณาดาวน์โหลดแอพผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์พกพา แอพสำหรับอุปกรณ์พกพาปัจจุบันมีเผยแพร่ไว้สำหรับ Canvas และ Mastery Connect

แอพ Canvas สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องใช้ Android 8.0 ขึ้นไป และ iOS 15.0 ขึ้นไป Canvas รองรับเบราเซอร์สำหรับอุปกรณ์พกพาแบบเนทีฟได้จำกัดกับแท็บเล็ต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคำแนะนำเกี่ยวกับเบราเซอร์สำหรับอุปกรณ์พกพาที่มีการรองรับแบบจำกัด

แอพ Mastery Connect สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องใช้ Android 8.0 ขึ้นไป และ iOS 15.0 ขึ้นไป ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ เงื่อนไขสำหรับ Mastery Connect

เบราเซอร์สำหรับอุปกรณ์พกพา

ไปที่ Apple store หรือ Play store เพื่อดาวน์โหลดเบราเซอร์สำหรับอุปกรณ์พกพา เบราเซอร์หลัก ๆ ต่อไปนี้รองรับการทำงานกับอุปกรณ์พกพา:

iOS

  • Safari (เบราเซอร์เริ่มต้นที่มีการรองรับ Canvas แบบจำกัด)
  • Chrome

Android

  • Chrome (เบราเซอร์เริ่มต้นที่มีการรองรับ Canvas แบบจำกัด)*
  • Internet
  • Firefox

*เบราเซอร์เริ่มต้นของ Android จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์พกพาที่ใช้