เกรดและสมุดบันทึกเกรดคืออะไร

เกรดสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และช่วยให้ผู้สอนสามารถติดตามความคืบหน้าของผู้เรียน

สมุดบันทึกเกรดทำหน้าที่เก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้เรียนและความคืบหน้าในบทเรียน โดยพิจารณาทั้งเกรดแบบตัวอักษรและผลลัพธ์ของบทเรียน

ดูวิดีโอเบื้องต้นเกี่ยวกับสมุดบันทึกเกรด

สมุดบันทึกเกรดคืออะไร

สมุดบันทึกเกรดช่วยให้ผู้สอนสามารถกรอกข้อมูลและแจกจ่ายเกรดให้แก่ผู้เรียนได้อย่างสะดวก เกรดสำหรับแต่ละภารกิจสามารถคำนวณเป็นคะแนน เปอร์เซ็นต์ สถานะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ ผ่านหรือไม่ผ่าน เกรด GPA และเกรดแบบตัวอักษร นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดโครงสร้างภารกิจเป็นกลุ่มเพื่อใช้ถ่วงน้ำหนัก

และคุณสามารถใช้ SpeedGrader เพื่อช่วยคุณในการจัดสรรเกรด

คอลัมน์จะถูกจัดทำอัตโนมัติในสมุดบันทึกเกรดเมื่อคุณจัดทำและเผยแพร่ภารกิจ การพูดคุยแบบให้เกรด และแบบทดสอบและแบบสอบถามแบบให้เกรด นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มคอลัมน์อัตโนมัติสำหรับเครื่องมือ การเข้าเรียน

จะใช้สมุดบันทึกเกรดเมื่อใด

ใช้สมุดบันทึกเกรดเพื่อ:

 • ดูเกรดตามระยะเวลาการให้เกรด
 • ดูการแจ้งจัดส่งภารกิจและรายละเอียดภารกิจ
 • จัดเรียงสมุดบันทึกเกรดตามวันครบกำหนดสำหรับภารกิจ ชื่อผู้เรียน id สำรอง คะแนนรวม หรือคะแนนของกลุ่ม (แล้วแต่กรณี)
 • จัดทำและปรับใช้ตัวกรองสมุดบันทึกเกรดเฉพาะที่สามารถใช้ได้หนึ่งครั้งหรือบันทึกสำหรับใช้ในภายหลังได้
 • ดาวน์โหลดผลงานจัดส่งภารกิจจากผู้เรียนเพื่อให้เกรดหรือดูแบบออฟไลน์เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • กรอกเกรดสำหรับผู้เรียนด้วยตัวเอง
 • คำนวณเกรดรวมและเกรดสรุปอัตโนมัติ
 • ระบุเป็นศูนย์หลังพ้นเวลาที่กำหนด
 • ดูข้อมูลเกรดสำหรับบทเรียนต่าง ๆ พร้อม ๆ กัน
 • แจ้งผู้เรียนให้ทราบเมื่อมีการให้เกรดภารกิจ
 • ดูประวัติเกรดและแปลงคะแนนภารกิจอัพเดตเป็นคะแนนก่อนหน้า (รวมทั้งเกรดจากผลงานจัดส่งและ/หรือแบบทดสอบที่มีการปรับเกรดต่าง ๆ)
 • ดาวน์โหลดหรืออัพโหลดเกรดเป็นไฟล์ CSV
 • ซ่อนเกรดจากผู้เรียนจนกว่าจะเผยแพร่
 • จัดทำกราฟกำหนดเองและช่วงเกรด
 • ส่งข้อความถึงผู้เรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งภารกิจ หรือผู้ที่ทำคะแนนได้มากกว่า X หรือต่ำกว่า Y สำหรับภารกิจ
 • ระบุหมายเหตุ/ความเห็นในการให้เกรดแบบส่วนตัวสำหรับผู้เรียน
 • ยกเว้นภารกิจ การพูดคุยหรือแบบทดสอบสำหรับผู้เรียน

หมายเหตุ: ดูหน้าต่างที่มีรายการชอร์ตคัทแป้นพิมพ์สำหรับสืบค้นเนื้อหาโดยกดปุ่ม Shift+เครื่องหมายคำถามพร้อม ๆ กันที่แป้นพิมพ์

สมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้คืออะไร

สมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ช่วยให้ผู้สอนและผู้ดูแลระบบสามารถประเมินมาตรฐานผลลัพธ์ที่ใช้สำหรับบทเรียน Canvas แทนเกรดแบบตัวอักษร สมุดบันทึกเกรดนี้ช่วยให้สถาบันสามารถประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อการรับรองและเพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น  

จะใช้สมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้เมื่อใด

ใช้สมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้เพื่อ:

 • ประเมินความคืบหน้าของผู้เรียนและการเรียนรู้
 • ดูคะแนนของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลลัพธ์
 • กรอกผู้เรียนตามระดับการเรียนรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • ดูสถิติบทเรียน
 • ประเมินหลักสูตรสำหรับบทเรียนและวิธีการสอน