ฉันจะหา URL ของสถาบันเพื่อใช้งาน Canvas ได้จากที่ใดบ้าง

คุณสามารถใช้งาน Canvas ได้ผ่าน Canvas URL เฉพาะสำหรับสถาบัน เว็บไซต์ของสถานศึกษาหรือแอพ Canvas Mobile

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับคอมพิวเตอร์และเบราเซอร์สำหรับ Canvas, ในส่วนของมาตรฐานการใช้งาน,และภาษาที่รองรับใน Canvas

หมายเหตุ:

ค้นหา Canvas URL สำหรับโรงเรียนของคุณ

คุณสามารถใช้เพจค้นหา Canvas URL เพื่อค้นหา Canvas URL ของสถาบันหรือสถานศึกษาของคุณ ค้นหา Canvas URL สำหรับสถานศึกษาของคุณโดยระบุรายละเอียดให้เจาะจงมากที่สุด เช่น ชื่อโรงเรียนพร้อมกับชื่อสำรองต่าง ๆ เช่น ชื่อเขตพื้นที่การศึกษา อักษรย่อหรือชื่อเต็มของสถาบัน

การใช้งาน Canvas ทางเว็บ

คุณสามารถใช้งาน Canvas ได้ผ่าน Canvas URL ที่จัดไว้เฉพาะสำหรับสถาบัน Canvas URL ใช้โครงสร้างการทำงานดังนี้ [ชื่อสถาบันของคุณ].instructure.com หรือ canvas.[ชื่อสถาบันของคุณ].edu.

สถาบันบางแห่งอาจอนุญาตให้มีการใช้งาน Canvas ผ่านระบบตรวจรับรองเฉพาะของสถาบันเพื่อนำเข้าสู่บริการของ Canvas เช่น ไซต์บริการหรือเว็บไซต์ของผู้เรียนในสถานศึกษา

บัญชีเครือข่าย Canvas (Canvas Network) และ ฟรีสำหรับผู้สอน (Free-For-Teacher)

บัญชีเครือข่าย Canvas (Canvas Network) และ ฟรีสำหรับผู้สอน (Free-For-Teacher) ไม่ต้องใช้โครงสร้าง URL เฉพาะของสถาบัน

บัญชีเครือข่าย Canvas (Canvas Network) สามารถใช้งานได้ที่ learn.canvas.net

บัญชีฟรีสำหรับผู้สอน (Free-For-Teachers) สามารถใช้งานได้จาก canvas.instructure.com

การใช้งานแอพสำหรับอุปกรณ์พกพา

ผลิตภัณฑ์จาก Instructure พัฒนาขึ้นมาสำหรับการแสดงผลผ่านเครื่องเดสก์ทอป ทั้งนี้หากคุณใช้อุปกรณ์พกพา คุณสามารถสืบค้นผลิตภัณฑ์จาก Instructure ได้ผ่านแอพพลิเคชั่นอุปกรณ์พกพา (แอพ) หรือเบราเซอร์สำหรับอุปกรณ์พกพา เพื่อให้การใช้งานดีที่สุด กรุณาดาวน์โหลดและใช้แอพสำหรับอุปกรณ์พกพาตามบทบาทผู้ใช้ของคุณ ได้แก่ Canvas Teacher, Canvas Student หรือ Canvas Parent ผ่านอุปกรณ์ Android หรือ iOS

จากแอพสำหรับอุปกรณ์พกพา คุณสามารถค้นหาสถาบันของคุณได้จากหน้าล็อกอินแอพหรือกรอก Canvas URL สำหรับสถาบันของคุณด้วยตัวเอง

การใช้งานแอพอุปกรณ์พกพาผ่านรหัส QR

ไปยังส่วนทำรายการ Canvas ของสถานศึกษาของคุณแล้วล็อกอินไปยังแอพ Canvas ได้โดยสแกนรหัส QR โพรไฟล์ Canvas ของคุณจากเว็บของ Canvas ดูคำแนะนำในการล็อกอินผ่านรหัส QR ในฐานะผู้สอน, ผู้เรียน, หรือผู้สังเกตการณ์