มาตรฐานการใช้งรานของ Canvas มีอะไรบ้าง

การกำกับดูแลการใช้งานให้น่าพึงพอใจสำหรับผู้ใช้ทุกคนไม่ว่าจะมีภาวะทุพพลภาพหรือไม่คือหัวใจสำคัญของซอฟต์แวร์ Canvas แพลตฟอร์ม Canvas พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี HTML และ CSS ใหม่ล่าสุด โดยให้ความสำคัญกับ W3C Web Accessibility Initiative และปฏิบัติตามแนวทางใน Section 508 อย่างจริงจัง

Voluntary Product Accessibility Template หรือ VPAT เป็นเครื่องมือที่ผู้ดูแลระบบและผู้มีอำนาจตัดสินใจจะสาดมารถใช้เพื่อประเมินการทำงานของ Canvas ตามมาตรฐานการใช้งานต่าง ๆ ภายใต้ Section 508 ของ Rehabilitation Act ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Canvas Voluntary Product Accessibility Template

แนวทางในการกำหนดรูปแบบการใช้งานทั่วไปได้จากเอกสาร แนวทางในการกำหนดรูปแบบการใช้งานทั่วไป (General Accessibility Design Guidelines) 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้งานและคุณสมบัติการทำงานเพิ่มเติมใหม่ล่าสุดได้จาก หมายเหตุการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ Canvas (Canvas Product Release Notes) หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ กรุณาติดต่อ accessibility@instructure.com

โปรแกรมอ่านหน้าจอและเบราเซอร์

คุณสมบัติในการทำงานและ Canvas แต่ละเวอร์ชั่นผ่านการทดสอบแบบแมนวลด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอและเบราเซอร์ต่อไปนี้ 

 • JAWS (Chrome/Firefox on Windows เวอร์ชั่นล่าสุด)
 • NVDA (Chrome/Firefox on Windows เวอร์ชั่นล่าสุด)
 • VoiceOver (Safari/Chrome on Macintosh และ iOS mobile ล่าสุด)
 • Talkback (เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับอุปกรณ์พกพาระบบ Android)

การจับคู่เบราเซอร์และโปรแกรมอ่านหน้าจอจะพิจารณาจากสถิติการใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอและเบราเซอร์ในปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นรูปแบบการใช้งานที่แพร่หลายอย่างแท้จริงสำหรับผู้ใช้ Canvas ส่วนใหญ่ เนื่องจากพฤติกรรมการใช้งานมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ การทดสอบของ Canvas และบริการรองรับจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกัน

Canvas ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและเบราเซอร์ที่ตนเองเลือกใช้ได้อย่างมั่นใจ อย่างไรก็ตาม การจับคู่เบราเซอร์และโปรแกรมอ่านหน้าจอต่าง ๆ เป็นเพียงการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระบบการทำงานที่ผ่านการทดสอบและยืนยันแล้วว่าใช้ได้กับ Canvas หากคุณพบปัญหาในการใช้เบราเซอร์และโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ต้องการ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและใช้ระบบการทำงานที่รองรับอย่างเป็นทางการต่อไปนี้ที่ระบุข้างต้น หากคุณพบปัญหากับโปรแกรมอ่านหน้าจอและเบราเซอร์ที่รองรับอย่างเป็นทางการ กรุณาแจ้งให้ฝ่ายบริการของ Canvas ทราบ

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เบราเซอร์ Canvas ที่รองรับ

การสืบค้นเนื้อหาใน Canvas ผ่านโปรแกรมอ่านหน้าจอ

Canvas มีการใช้ ARIA Landmark ตามเขตพื้นที่อย่างจริงจัง Accessible Rich Internet Applications (ARIA) เป็นตัวกำหนดวิธีการในการพัฒนาเนื้อหาทางเว็บและแอพพลิเคชั่นทางเว็บเพื่อให้ผู้ทุพพลภาพเข้าถึงได้ดีขึ้น ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการใช้งาน Canvas ในรูปแบบต่าง ๆ คือการระบุพื้นที่ให้ถูกต้อง ในแต่ละพื้นที่ Canvas จะใช้หัวเรื่อง HTML ต่าง ๆ กัน ดังนั้นการสืบค้นหัวเรื่องจะช่วยในการใช้งานได้อย่างมาก

ขณะใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ เมนูสืบค้นหน้าเพจใน Canvas จะเป็นไปตามนี้:

1. ส่วนการสืบค้นเนื้อหาหลัก

2. การสืบค้นเนื้อหาแวดล้อม

3. การสืบค้นเนื้อหาชี้นำ

4. ส่วนพื้นที่หลัก

5. ข้อมูลเสริม

6. ข้อมูลเนื้อหา

ส่วนประกอบในการใช้งานของ Canvas

Canvas มีคุณสมบัติในการใช้งานร่วมกันหลาย ๆ อย่างที่มีระบุไว้ในหน้าเพจข้อมูลของ Canvas

การเคลื่อนย้ายเนื้อหาใน Canvas

ในกรณีที่มีการใช้ drag and drop เพื่อจัดเรียงส่วนประกอบต่าง ๆ ตัวเลือก ย้ายไปที่ (Move-to) จะมีจัดไว้ให้เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอหรือผู้ใช้แป้นพิมพ์สามารถเคลื่อนย้ายเนื้อหาใน Canvas ได้ตามต้องการ ตัวเลือก ย้ายไปที่ (Move-to) จะมีจัดไว้ให้สำหรับส่วนการทำงานต่อไปนี้

 • การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน
 • หน่วยการเรียน
 • การพูดคุย
 • ภารกิจ
 • ผลลัพธ์
 • แบบทดสอบ
 • แบบทดสอบใหม่

ชอร์ตคัทแป้นพิมพ์

ดูหน้าต่างที่แสดงรายการชอร์ตคัทการสืบค้นเนื้อหาผ่านแป้นพิมพ์ในส่วนการพูดคุยแยกเฉพาะ ประกาศหรือใน Rich Content Editor โดยกด Alt+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หหรือ Option+F8 (แป้นพิมพ์ Mac) พร้อม ๆ กัน ดูหน้าต่างที่แสดงรายการชอร์ตคัทการสืบค้นเนื้อหาผ่านแป้นพิมพ์ในเพจดัชนีภารกิจ (Assignments Index) ดัชนีหน่วยการเรียน (Module Index) สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) และ SpeedGrader โดยกด Shift+? ที่แป้นพิมพ์ ชอร์ตคัทแป้นพิมพ์มีจัดไว้ให้ในหน้าเพจต่อไปนี้ของ Canvas

หมายเหตุ:

การใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ ของ Canvas

คุณสมบัติการทำงานหลาย ๆ อย่างใน Canvas ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะ คุณสมบัติอื่น ๆ อาจยังใช้งานได้จำกัดอยู่ในตอนนี้ หัวข้อนี้นำเสนอคุณสมบัติการใช้งานและรูปแบบการใช้งานแบบต่าง ๆ

ปฏิทิน (Calendar): ปฏิทิน (Calendar) รองรับมุมมองกำหนดการ (Agenda View) ซึ่งระบุภารกิจและกิจกรรมทั้งหมดในรูปแบบแสดงรายการหรือกำหนดการ เรียนรู้วิธีการใช้งาน มุมมองกำหนดการในปฏิทิน (Calendar Agenda View)

แชท (Chat): เครื่องมือแชท (Chat Tool) เป็นตัวเลือกสำหรับเปิดใช้ระบบเสียงเตือนเมื่อมีการโพสต์ข้อความใหม่

การกำหนดขนาดแบบอักษร (Font Sizing): อินเทอร์เฟซของ Canvas ใช้การกำหนดขนาด rem สำหรับแบบอักษรเพื่อซูมพื้นที่เมื่อมีการซูมเบราเซอร์ และจะปรับสัดส่วนให้สอดคล้องหากแบบอักษรที่กำหนดสำหรับเบราเซอร์ถูกกำหนดไว้หรือเลือกไว้จากส่วนตั้งค่าของเบราเซอร์

สมุดบันทึกเกรด (Gradebook): ทั้งสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) และสมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Master Gradebook) รองรับมุมมองแยกเฉพาะ โดยผู้สอนสามารถดูภารกิจและเกรดต่าง ๆ สำหรับผู้เรียนทีละราย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองแยกเฉพาะใน สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) และ สมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Mastery Gradebook)

แบบทดสอบ (Quizzes): แบบทดสอบ (Quizzes) ช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับแต่งแบบทดสอบสำหรับบุคคลที่ต้องใช้เวลาหรือที่ต้องดำเนินการหลาย ๆ รอบ เรียนรู้วิธีการ ต่อเวลาหรือเพิ่มจำนวนครั้งในการทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes): แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับแต่งแบบทดสอบสำหรับบุคคลที่ต้องใช้เวลาหรือที่ต้องดำเนินการหลาย ๆ รอบ เรียนรู้วิธีการ ต่อเวลาหรือเพิ่มจำนวนครั้งในการทำแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)

Rich Content Editor: Rich Content Editor รองรับคุณสมบัติการใช้งานหลายอย่างเพื่อให้จัดทำเนื้อหาที่สามารถใช้งานได้ง่าย:

 • Rich Content Editor ประกอบไปด้วยเครื่องมือสำหรับการใช้งานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการใช้งานทั่วไปในโปรแกรมแก้ไขดังกล่าว เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณในการออกแบบเนื้อหาบทเรียนและพิจารณาคุณลักษณะต่าง ๆ ในการใช้งาน โดยจะอยู่ในแถบเมนูของ Rich Content Editor เรียนรู้วิธีการใช้ระบบตรวจสอบการใช้งาน (Accessibility Checker) ใน Rich Content Editor
 • ควรเพิ่มข้อความเผื่อเลือกเมื่อมีการผนวกภาพจากภายนอก เรียนรู้วิธีการผนวกภาพจากเว็บไปที่ Rich Content Editor
 • ควรผนวกคำบรรยายแบบปิดได้สำหรับวิดีโอที่อัพโหลดไปยัง Canvas เรียนรู้วิธีการ ดูและจัดการคำบรรยายผ่าน Rich Content Editor
 • หัวเรื่องสำหรับคอลัมน์ตารางและแถวต่าง ๆ สามารถแก้ไขได้ใน Rich Content Editor หรือจากมุมมอง HTML Editor

SpeedGrader/DocViewer/หมายเหตุกำกับ (Annotations): ปัจจุบันผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชั่นหมายเหตุกำกับและความเห็นต่าง ๆ ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ รวมทั้งข้อมูลประเภทหมายเหตุกำกับ ชื่อผู้จัดทำเนื้อหา ความเห็น และความเห็นตอบกลับใด ๆ ท้ายเอกสารนี้ ดูบล็อกโพสต์เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าปรับตั้งผู้ใช้ (User Settings): เพจค่าปรับตั้งผู้ใช้ (User Settings) ประกอบไปด้วยตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานสองอย่างเพื่อรองรับการใช้งาน เรียนรู้วิธีการแก้ไขค่าปรับตั้งผู้ใช้

 • UI คอนทราสต์สูง (High Contrast UI): หากเปิดใช้งาน คุณสมบัตินี้จะมีค่าคอนทราสต์ที่มากขึ้นสำหรับปุ่มสั่งการ แท็บและพื้นที่อื่น ๆ ใน Canvas
 • ขีดเส้นใต้ลิงค์ (Underline Links): เมื่อเปิดใช้งาน คุณสมบัติการใช้งานนี้จะขีดเส้นใต้ไฮเปอร์ลิงค์ในเมนูสำหรับการสืบค้นต่าง ๆ แผงข้อมูล และแถบรายการด้านข้างบนเพจต่าง ๆ

การใช้งานส่วนการผสานรวมจากภายนอก (LTI)

Canvas มีแอพ LTI ทางเลือกหลายตัวที่สามารถผสานรวมการทำงานภายใต้ปณิธานของเราในการเปิดกว้างด้านการศึกษา ขณะพิจารณาเครื่องมือผสานการทำงานใหม่ ๆ คุณสมบัติในการทำงานถือเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากส่วนผสานการทำงานมีการจัดทำโดยผู้พัฒนาระบบจากภายนอกและนำเสนอให้แก่ไคลเอนท์ Canvas เป็นบริการเสริมเท่านั้น เราจึงไม่สามารถกำกับดูแลให้ส่วนผสานการทำงานเหล่านี้เป็นมาตรฐานเดียวกันที่เรากำหนดไว้สำหรับส่วนการทำงานหลักของ Canvas ดังนั้นหากสถาบันต้องการผนวกส่วนการทำงานเพิ่มเติมใด ๆ เราขอแนะนำให้ทางสถาบันติดต่อกับผู้พัฒนาระบบโดยตรงหากมีข้อกังวลใด ๆ

การผสานการทำงานบางส่วนเป็นบริการโฮสต์ที่ต้องใช้ภายใน Canvas ปัญหาในการใช้งานสำหรับบริการผ่านโฮสต์ใน Canvas ให้ประสานความช่วยเหลือโดยส่งตั๋วแจ้งปัญหาผ่านกระบวนการรองรับของสถาบันที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ สำหรับการผสานส่วนการทำงานใหม่ ๆ และจัด Instructure Community ไว้เพื่อแจ้งขอเกี่ยวกับคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ

แหล่งข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม

Universal Design Online content Inspection Tool (UDOIT): (ออกเสียงว่า You Do It) ช่วยให้สาขาวิชาต่าง ๆ สามารถระบุปัญหาในการใช้งานที่พบกับเนื้อหาของบทเรียนใน Canvas ของตน ระบบจะสแกนบทเรียน จัดทำรายงานและแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดการกับปัญหาที่พบทั่วไปในการใช้งาน ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Center for Distributed Learning (CDL) ที่ University of Central Florida (UCF)

รายละเอียดการมีส่วนร่วมที่สำคัญ ๆ ภายในคู่มือชุดนี้ดำเนินการโดย:

 • John Raible: นักออกแบบแผนการเรียนรการสอนสำหรับ Center for Distributed Learning (CDL) ที่ University of Central Florida (UCF)
 • Nancy Swenson: นักออกแบบแผนการเรียนรการสอนสำหรับ Center for Distributed Learning (CDL) ที่ University of Central Florida (UCF)