บทบาทผู้ช่วยผู้สอนคืออะไร

จาก Canvas บทบาทผู้ช่วยผู้สอนเป็นบทบาทที่ใช้มากที่สุดเพื่อลงทะเบียนบุคคลที่จะปฏิบัติงานกับและสนับสนุนผู้สอนในบทเรียน โดยไม่ต้องสะสมหน่วยกิตสำหรับบทเรียน ผู้สอน (teacher) ยังอาจถูกอ้างถึงเป็นผู้สอน (Instructure) เช่นกันใน Canvas ผู้ช่วยผู้สอนสามารถดูและควบบคุมเนื้อหาบทเรียนและดูแลการสื่อสารโดยตรงสำหรับบทเรียนในแต่ละวันภายใต้การกำกับดูแลของผู้สอน อย่างไรก็ตามสิทธิ์อนุญาตเหล่านี้อาจแตกต่างกันไประหว่างสถาบันแต่ละแห่ง

อาจมีบทบาทผู้ใช้ระดับบทเรียนอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์ใช้งานระดับบทเรียนแตกต่างกันไปใน Canvas ผู้ออกแบบสามารถร่วมกับผู้สอน (ที่กำกับดูแลผู้ช่วยผู้สอน) และร่วมกันจัดทำเนื้อหาบทเรียนที่เป็นการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและผู้สังเกตการณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตระดับบทเรียนได้จากเอกสาร PDF เกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียนใน Canvas

ผู้ช่วยผู้สอนยังสามารถใช้แอพ Canvas Teacher เพื่อดูและเข้าร่วมบทเรียน

การใช้บทบาทผู้ช่วยผู้สอน

ส่วนการใช้งานหลักสำหรับผู้ช่วยผู้สอนคือเพื่อสนับสนุนผู้สอนในบทเรียน ผู้ช่วยผู้สอนสามารถจัดทำเนื้อหาบทเรียน สืบค้นและจัดการข้อมูลสำหรับบทเรียนใน Canvas และปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนในบทเรียน เช่น ผู้สอนอาจใช้ผู้ช่วยผู้สอนเพื่อให้เกรดภารกิจในบทเรียนที่มีการลงทะเบียนของผู้เรียนเป็นจำนวนมาก

การสืบค้นไปยังบทเรียนใน Canvas ของผู้ช่วยผู้สอนจะขึ้นอยู่กับสถาบัน ผู้ช่วยผู้สอนอาจสามารถสืบค้นเนื้อหาสำหรับบทเรียนในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต ผู้ช่วยผู้สอนอาจถูกลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์สำหรับบทเรียนใดเป็นการเฉพาะเช่นกัน ผู้ช่วยผู้สอนอาจถูกลงทะเบียนในบทเรียนอัตโนมัติผ่านการนำเข้า SIS หรือโดยผู้สอนเอง

การใช้งานของผู้ช่วยผู้สอนใน Canvas

สถาบันอาจแก้ไขสิทธิ์อนุญาตระดับบทเรียนสำหรับผู้ช่วยผู้สอนได้ ผู้ช่วยผู้สอนสามารถสืบค้นบทเรียนใน Canvas ตามที่ระบุในคู่มือสำหรับผู้สอนใน Canvas  

ผู้ช่วยผู้สอนสามารถ:

 • เพิ่มและลบแอพพลิเคชั่นจากภายนอก (LTI) สำหรับบทเรียน
 • จัดทำการประชุมและความร่วมมือสำหรับผู้เรียน
 • จัดทำและแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน
 • ปรับแต่งลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน
 • ลบและล็อคการพูดคุยและแก้ไขโพสต์การพูดคุยอื่น ๆ
 • จัดทำรหัสเข้าคู่ผู้สังเกตการณ์สำหรับผู้เรียน
 • จัดการภารกิจ แบบทดสอบ ไฟล์บทเรียนและเพจต่าง ๆ และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดสำหรับบทเรียน
 • จัดการรายการในปฏิทินบทเรียน รวมทั้งนัดหมายในระบบนัดหมาย
 • เพิ่มผู้เรียนด้วยตัวเองไปยังบทเรียน
 • ส่งข้อความไปยังผู้ใช้ในบทเรียนอื่น ๆ และสมาชิกทั้งหมดในบทเรียน
 • ดูรายชื่อผู้ใช้ในบทเรียน
 • ดูเพจกลุ่มผู้เรียนทั้งหมดสำหรับบทเรียน
 • ดูและแสดงความเห็นในผลงานจัดส่งสำหรับผู้เรียน
 • เปิดดูและแก้ไขเกรด
 • ดูและเชื่อมโยงกับแถวคำถาม
 • ดูข้อมูลวิเคราะห์บทเรียน
 • ดูประกาศและการพูดคุยสำหรับบทเรียน
 • ดูรายงานการใช้งานสำหรับบทเรียน

ผู้ช่วยผู้สอนไม่สามารถ:

 • เพิ่ม แก้ไข และลบผลการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไว้กับเนื้อหาในบทเรียน
 • จัดทำ แก้ไขและลบกลุ่มย่อยสำหรับบทเรียน
 • จัดทำ แก้ไขและลบกลุ่มผู้เรียน
 • เผยแพร่ สรุปและลบบทเรียน
 • อ่านข้อมูล SIS
 • ดูเส้นทางการตรวจสอบเกรด

ข้อจำกัดของผู้ช่วยผู้สอน

 • ผู้ช่วยผู้สอนสามารถดูเฉพาะเนื้อหาสำหรับบทเรียนที่ตนเองลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 • ผู้ช่วยผู้สอนไม่สามารถส่งงานในนามของผู้เรียนและไม่สามารถส่งเกรดสรุปสำหรับผู้เรียนได้