กลุ่มคืออะไร

กลุ่มคือเวอร์ชั่นย่อยของบทเรียน และใช้เป็นเครื่องมือประสานความร่วมมือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถร่วมมือกันสำหรับโปรเจคต์และภารกิจในกลุ่ม

มุมมองผู้สอน

มุมมองผู้สอน

ผู้สอนสามารถจัดทำกลุ่มสำหรับผู้เรียนเพื่อประสานความร่วมมือในภารกิจของกลุ่ม เพจ ความร่วมมือ และอีกมากมาย ผู้สอนยังสามารถเปิดช่องให้ผู้เรียนสามารถจัดทำกลุ่มของตนเอง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม (Groups)

จากในกลุ่ม ผู้สอนสามารถ:

 • ดูกิจกรรมทั้งหมดภายในกลุ่มทั้งหมดในบทเรียนของตน รวมทั้งกลุ่มที่จัดทำโดยผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในแท็บ กลุ่มผู้เรียน ของผู้สอน (ตามค่าเริ่มต้น ผู้เรียนสามารถจัดทำกลุ่มของตนเองได้ตามที่ระบุในแท็บ รายละเอียดบทเรียน)
 • ดูกลุ่มที่จัดทำทั้งหมดภายในบทเรียน
 • จัดทำกลุ่มภายในชุดกลุ่มด้วยตัวเองหรือแบบอัตโนมัติ
 • กำหนดผู้เรียนสำหรับกลุ่มภายในชุดกลุ่มด้วยตัวเองหรือแบบอัตโนมัติ
 • กำหนดผู้นำกลุ่มสำหรับแต่ละกลุ่ม
 • อนุญาตให้ผู้เรียนสมัครเข้ากลุ่มของตน
 • ขยายและย่อกลุ่มย่อย
 • ย้ายผู้เรียนไปยังกลุ่มย่อยต่าง ๆ
 • จัดทำความร่วมมือของกลุ่ม

ฉันควรใช้กลุ่มในฐานะผู้สอนเมื่อใด

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถจัดทำกลุ่มเพื่อ:

 • กำหนดค่ากลุ่มสำหรับผู้เรียนในระดับบทเรียนสำหรับภารกิจต่าง ๆ และกิจกรรมในชั้นเรียน ทั้งแบบให้เกรดและไม่ให้เกรด
 • อำนวยความสะดวกในโปรเจคต์ที่กินระยะเวลาเป็นภาคการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและทบทวนเอกสารไปด้วยกัน
 • อำนวยความสะดวกในการพัฒนาของบุคลากรในสาขาวิชาและคณะกรรมการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน
 • อำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มการศึกษาที่ดำเนินโดยผู้เรียนภายในบทเรียนต่าง ๆ หรือในระดับบัญชีผู้ใช้

มุมมองผู้เรียน

มุมมองผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือประสานความร่วมมือเพื่อร่วมมือกับเพื่อนในชั้นสำหรับโปรเจคต์และภารกิจของกลุ่ม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม (Groups)

ภายในกลุ่ม ผู้เรียนสามารถ:

 • ดูรายชื่อกลุ่ม
 • ดูกลุ่มที่ตนเองได้รับการลงทะเบียน
 • เข้าร่วมกลุ่มผู้เรียน
 • จัดทำกลุ่มผู้เรียน
 • จัดเก็บและแชร์ไฟล์
 • เริ่มการพูดคุย
 • ส่งข้อความ
 • จัดทำความร่วมมือของกลุ่ม

ฉันควรใช้งานกลุ่มในฐานะผู้เรียนเมื่อใด

ในฐานะผู้เรียน คุณสามารถจัดทำกลุ่มเพื่อ:

 • จัดทำกลุ่มผู้เรียน
 • ประสานงานโปรเจคต์และภารกิจต่าง ๆ