ประกาศ (Announcements) คืออะไร

ประกาศ (Announcements) จะช่วยให้ผู้สอนสามารถสื่อสารกับผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนและโพสต์หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่น่าสนใจได้ ประกาศได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้สอนสามารถเผยแพร่ข้อมูลไปยังสมาชิกทุกรายในบทเรียนหรือสมาชิกทุกรายในกลุ่มย่อยต่าง ๆ ภายในบทเรียนได้ ผู้เรียนอาจสามารถตอบกลับไปยังประกาศได้ แต่การตอบกลับนั้นจะไม่ถือเป็นการสนทนาและไม่ปรากฏในกล่องจดหมาย

ดูวิดีโอภาพรวมเกี่ยวกับประกาศ

ดูประกาศ

ประกาศจะถูกใช้เพื่อสื่อสารกับผู้เรียนเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ของบทเรียนของคุณ ทันทีที่คุณจัดทำประกาศ Canvas จะดูแลการแจ้งให้ผู้เรียนทราบตามค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้ ไม่ได้อ่าน และ อ่าน ติดกับประกาศแจ้งด้วย

จาก Canvas คุณมีตัวเลือกในการป้อนโพสต์จากบล็อกหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ลงในเพ ประกาศ (Announcement) ของคุณโดยตรงโดยใช้ RSS สามารถกรองฟีด RSS ตามคำค้นหาเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่บทเรียนได้ ผู้เรียนที่ใช้โปรแกรมอ่าน RSS สามารถบอกรับประกาศของบทเรียนนอก Canvas ได้

หมายเหตุ:

  • คุณสามารถชอร์ตคัทแป้นพิมพ์เพื่อสืบค้นประกาศแต่ละรายการได้ ดูหน้าต่างพร้อมรายชื่อชอร์ตคัทแป้นพิมพ์การสืบค้นเนื้อหาโดยกด Alt+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (แป้นพิมพ์ Mac) พร้อม ๆ กัน
  • ภาพโพรไฟล์แสดงอักษรตัว U แทนภาพโพรไฟล์ผู้ใช้ใช้ระบุว่าประกาศถูกนำเข้าโดยการคัดลอกบทเรียนผ่านเครื่องมือนำเข้าบทเรียนหรือบทเรียนพิมพ์เขียว นอกจากนี้ ประกาศที่ถูกคัดลอกจะไม่มีวันและเวลาที่โพสต์

ฉันจะใช้ ประกาศ (Announcements) เมื่อใด

ฉันจะใช้ ประกาศ (Announcements) เมื่อใด

ใช้ ประกาศ (Announcements) เพื่อ:

  • เตือนผู้เรียนของคุณถึงสิ่งที่พวกเขาต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้อยู่ในแผน
  • ชี้แหล่งทรัพยากรภายในและภายนอกที่จะช่วยให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ในบทเรียนได้
  • ฝากข้อความให้ทั้งชั้นเรียนด้วยความเห็นแบบวิดีโอหรือเสียง
  • ฉลองความสำเร็จของผู้เรียนและกิจกรรมสำคัญที่ผู้เรียนของคุณอาจสนใจ
  • กรอกข้อมูลฟีด RSS แบบกำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของบทเรียนให้แก่ผู้เรียนของคุณ
  • แชร์โพสต์บนบล็อกที่ผู้เรียนของคุณเขียนบน Wordpress, Blogger ฯลฯ กับฟีด RSS แบบกำหนดเองโดยอัตโนมัติ

การปรับรูปแบบประกาศ

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานไว้ การปรับรูปแบบประกาศจะใช้เพื่อช่วยในการจัดการประกาศสำหรับบทเรียน

ประกาศที่ปรากฏในอินเทอร์เฟซปรับรูปแบบประกาศแบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่ แถบเครื่องมือประกาศ ประกาศและการตอบกลับประกาศ

คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือเพื่อค้นหาการตอบกลับหรือผู้จัดทำเนื้อหาเฉพาะ คัดกรองเนื้อหาจากการตอบกลับทั้งหมดหรือที่ไม่ได้อ่าน จัดเรียงการตอบกลับจากใหม่สุดไปเก่าสุด และกลับไปที่ด้านบนสุดของประกาศ

ประกาศ: เบื้องต้นเกี่ยวกับ Solar System
ประกาศ: เบื้องต้นเกี่ยวกับ Solar System