แอพจากภายนอก (เครื่องมือ LTI) คืออะไร

LTI จะมีกรอบการดำเนินการเพื่อให้ที่ LMS (Canvas) สามารถส่งผ่านข้อมูลที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับผู้ใช้ไปยังบุคคลภายนอก เพื่อให้ LTI ทำงานได้ บุคคลภายนอกจะต้องให้คีย์ผู้ใช้ (Consumer Key) และข้อมูลลับแบบแชร์ (Shared Secret) ซึ่ง Canvas สามารถนำมาใช้เพื่อจัดทำเป็นลายมือชื่อสำหรับตรวจรับรองข้อมูลที่ส่ง ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่เปิดเผยตัว แต่ก็สามารถเปลี่ยนได้ตอนกำหนดค่าครั้งแรก

สามารถกำหนดค่าแอพจากภายนอก (External Apps) ได้ในระดับบัญชีหรือบทเรียน

ฉันจะใช้แอพจากภายนอก (External Apps) ได้เมื่อใด

ฉันจะใช้แอพจากภายนอก (External Apps) ได้เมื่อใด

แอพจากภายนอก (External Apps) จะเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานให้กับบทเรียนใน Canvas ตัวอย่างเช่น ผู้สอนอาจต้องการรวมสื่อการเรียนการสอน (แฟลชการ์ด แบบทดสอบย่อย ฯลฯ) เข้าไว้ด้วยเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดที่สอนได้ดีขึ้น

ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มแอพจากภายนอกให้กับบัญชีผู้ใช้และบัญชีย่อยได้ผ่านทาง XML, URL หรือการกำหนดค่าด้วยตนเอง

หากบทเรียนใดไม่มีแอพไว้ให้อยู่แล้ว ผู้สอนสามารถเพิ่มแอพจากภายนอกไว้ในบทเรียนของตนเพื่อจัดทำเส้นทางการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนได้ โดยสามารถเพิ่มแอพจากภายนอกไปยังหน่วยการเรียน (Modules) การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) Rich Content Editor และภารกิจ (Assignments) ได้

ใน Rich Content Editor แอพจากภายนอกนั้นจะสามารถใช้งานได้จาก ไอคอนแอพ หรือถูกเพิ่มไปยังแถบเครื่องมือสำหรับบัญชีผู้ใช้

ฉันจะใช้ Canvas App Center เมื่อใด

ฉันจะใช้ Canvas App Center เมื่อใด

ผู้ดูแลระบบและผู้สอนยังสามารถเปิดใช้งานแอพผ่านทางศูนย์แอพ (App Center) ซึ่งจะถูกผสานรวมอยู่ใน Canvas โดยตรง

Canvas App Center จะเป็นส่วนหนึ่งของแท็บ แอพ (Apps) ทั้งจากค่าปรับตั้งทางบัญชีและบทเรียน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถ:

  • เพิ่มคุณสมบัติการใช้งานใหม่ให้กับ Canvas ในระดับบัญชีผู้ใช้หรือบทเรียน
  • กำหนดค่าแอพเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน่วยการเรียนหรือส่วนการประเมิน
  • ติดตั้งแอพโดยไม่ต้องให้ฝ่าย IT ช่วยเหลือ
  • จัดทำรูปแบบการสอนในแบบของตนเอง
  • เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ที่มากยิ่งกว่า
  • กรองแอพจากชื่อ
  • ดูแอพที่ติดตั้ง

ศูนย์แอพ (App Center) จะเป็นส่วนหนึ่งของแท็บ แอพ (Apps) ทั้งในค่าปรับตั้งบัญชีและบทเรียน

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการแอพที่สามารถนำไปใช้ในบทเรียนต่าง ๆ สำหรับบัญชีผู้ใช้และบัญชีย่อยได้การจัดทำรายการที่อนุญาตใน Edu App Center และ การจัดการที่อนุญาตใน Canvas

0 Likes
Was this article helpful? Yes No