ไฟล์ คืออะไร

ไฟล์ สามารถรองรับไฟล์บทเรียน ภารกิจ หลักสูตร รายการอ่านและเอกสารอื่น ๆ รวมทั้งภาพโพรไฟล์และไฟล์เฉพาะสำหรับผู้ใช้ ผู้สอนสามารถล็อคโฟลเดอร์และไฟล์เพื่อให้สามารถดูเฉพาะผ่านลิงค์ตรงหรือปลดล็อคเฉพาะวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

สามารถจัดวางไฟล์ไว้ในหน่วยการเรียน ภารกิจ หรือ เพจ ไฟล์และโฟลเดอร์จะถูกจัดวางตามลำดับตัวอักษรและไม่สามารถจัดเรียงใหม่ได้

ผู้ใช้ Canvas จะสามารถสืบค้นไฟล์ (เอกสาร ภาพ สื่อ ฯลฯ) ได้จากสามตำแหน่งด้วยกันได้แก่

เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดโควต้าเฉพาะสำหรับไฟล์ของผู้ใช้แต่ละรายได้จากเอกสารข้อมูลระบุโควต้าไฟล์ข้อมูล

จะใช้ ไฟล์ ในฐานะผู้สอนได้เมื่อใด

ใช้ ไฟล์ เพื่อ:

 • แชร์เอกสารบทเรียนและหลักสูตรกับเพื่อน ๆ ของคุณ
 • คัดลอกเอกสารจากบทเรียน Canvas ไปยังบทเรียนอื่น
 • จัดเรียงเอกสารของบทเรียนตามวัน สัปดาห์หรือหน่วยที่กำหนด
 • เก็บเอกสารส่วนบุคคลที่คุณไม่ต้องการแชร์กับบุคคลอื่น

จากในไฟล์ คุณสามารถ:

 • เพิ่มโฟลเดอร์
 • อัพโหลดไฟล์
 • ดาวน์โหลดหรืออัพโหลดไฟล์ ZIP
 • ย้ายไฟล์
 • แสดงตัวอย่างไฟล์
 • จำกัดไฟล์
 • ดูพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณ
 • ลากและวางไฟล์จากไฟล์ส่วนตัวไปยังไฟล์ในบทเรียน
 • กำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับไฟล์และโฟลเดอร์

จะใช้ ไฟล์ ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ใช้ ไฟล์ เพื่อ:

 • แชร์เอกสารกับกลุ่มของคุณหรือผู้เรียนอื่นในบทเรียน
 • จัดเก็บเอกสารส่วนตัวหรือผลงฝานจัดส่งภารกิจ
 • จัดเก็บภาพโพรไฟล์ (หากสถาบันของคุณให้อนุญาต)