บทบาทของผู้ออกแบบ (Designer) คืออะไร

จาก Canvas บทบาทผู้ออกแบบ (Designer) จะถูกใช้เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ที่รับผิดชอบในการจัดทำและจัดการบทเรียน โดยทั่วไปผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้ออก (Designer) แบบมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดทำและรวบรวมเนื้อหาบทเรียนและดูข้อมูลการใช้งานบทเรียน อย่างไรก็ตามสิทธิ์อนุญาตเหล่านี้อาจแตกต่างกันไประหว่างสถาบันแต่ละแห่ง

อาจมีบทบาทผู้ใช้ระดับบทเรียนอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์ใช้งานระดับบทเรียนแตกต่างกันไปใน Canvas ผู้ออกแบบสามารถทำงานกับ ผู้สอน (Teachers) (ผู้ซึ่งดูแล ผู้ช่วยผู้สอน (Teacher Assistants)) และร่วมกันจัดการเนื้อหาของบทเรียนซึ่ง ผู้เรียน (Students) และ ผู้สังเกตการณ์ (Observers) มีการดำเนินการอยู่ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตระดับบทเรียนได้จากเอกสาร PDF เกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียนใน Canvas

ผู้ออกแบบยังสามารถใช้แอพ Canvas Teacher เพื่อดูเนื้อหาบทเรียนบางส่วน รวมทั้งประกาศ ภารกิจ การพูดคุยและแบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes)

ผู้ออกแบบจะถูกลงทะเบียนเข้าสู่บทเรียนแบบแมนวลโดยผู้ดูแลระบบหรืออัตโนมัติผ่านการนำเข้า SIS

การใช้บทบาทผู้ออกแบบ

ผู้ออกแบบ (Designers) สามารถจัดทำข้อมูลสำหรับบทเรียน ดูข้อมูลการใช้งานบทเรียนและสืบค้นหรือจัดการรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดของบทเรียนใน Canvas ตัวอย่างเช่น ผู้ออกแบบอาจถูกเพิ่มในบทเรียนที่มีบทบาทผู้ออกแบบ (Designer) เพื่อกำหนดโครงสร้างบทเรียนในนามของผู้สอน

บทบาทผู้ออกแบบ (Designer) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ:

 • จัดทำและแก้ไขเนื้อหาบทเรียน
 • เพิ่มการลงทะเบียนผู้เรียนในบทเรียนด้วยตนเอง
 • สื่อสารกับผู้เข้าร่วมบทเรียน
 • สืบค้นรายงานการใช้บทเรียน
 • ตรวจสอบและควบคุมการเข้าร่วมและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดในบทเรียน

สิทธิ์ใช้งานผู้ออกแบบใน Canvas

ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ออกแบบ (Designer) สามารถสืบค้นเนื้อหาทั้งหมดของบทเรียน Canvas อย่างไรก็ตามสิทธิ์อนุญาตเหล่านี้อาจแตกต่างกันไประหว่างสถาบันแต่ละแห่ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมของผู้ออกแบบ (Designer) ใน Canvas ได้จากเอกสาร PDF เกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตบทเรียน Canvas

ผู้ออกแบบสามารถ:

 • เพิ่มและลบแอพพลิเคชั่นจากภายนอก (LTI) สำหรับบทเรียน
 • เพิ่ม แก้ไข และลบภารกิจ แบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) ไฟล์บทเรียนและเพจต่าง ๆ และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดสำหรับบทเรียน
 • เพิ่ม แก้ไขและลบรายการในปฏิทินบทเรียน รวมทั้งนัดหมายในระบบนัดหมาย
 • เพิ่ม แก้ไข และลบผลการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไว้กับเนื้อหาในบทเรียน
 • จัดทำ ดูและโพสต์ประกาศและการพูดคุยต่าง ๆ สำหรับบทเรียน
 • จัดทำและแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน
 • จัดทำการประชุมและความร่วมมือสำหรับผู้เรียน
 • จัดทำ แก้ไขและลบกลุ่มย่อยสำหรับบทเรียนและกลุ่มผู้เรียน
 • ลบและล็อคการพูดคุยและแก้ไขโพสต์การพูดคุยอื่น ๆ
 • เผยแพร่ สรุปและลบบทเรียน
 • ส่งข้อความไปยังผู้ใช้ในบทเรียนอื่น ๆ และสมาชิกทั้งหมดในบทเรียน
 • ดูเพจกลุ่มผู้เรียนทั้งหมดสำหรับบทเรียน
 • ดูและแสดงความเห็นในผลงานจัดส่งสำหรับผู้เรียน
 • ดูและเชื่อมโยงกับแถวคำถาม
 • ดูและจัดการการลงทะเบียนบทเรียนของผู้เรียน
 • ดูรายงานการใช้งานสำหรับบทเรียน

ผู้ออกแบบ (Designer) ไม่สามารถ:

 • จัดทำแบบทดสอบใหม่
 • จัดทำบทเรียนพิมพ์เขียว
 • แก้ไขเทอมสำหรับบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้
 • จัดทำรหัสเข้าคู่ผู้สังเกตการณ์สำหรับผู้เรียน
 • แสดงตัวเป็นผู้ใช้อื่นในบทเรียน
 • อ่านข้อมูล SIS
 • ตั้งค่าการตรวจรับรองจากภายนอกสำหรับบทเรียน
 • เลิกสรุปเนื้อหาบทเรียน
 • อัพโหลดการลงทะเบียนของผู้เรียนรผ่านการนำเข้า SIS
 • ดูและจัดการการลงทะเบียนผู้สอน ผู้ออกแบบบทเรียนอื่น ๆ และผู้ช่วยสอนในบทเรียน
 • ดูข้อมูลวิเคราะห์บทเรียน
 • ดูบันทึกประวัติการแก้ไขบทเรียน
 • ดูเส้นทางการตรวจสอบเกรด
 • เปิดดู ควบคุมและแก้ไขเกรดทั้งหมด

ข้อจำกัดบทบาทผู้ออกแบบ

 • ผู้ออกแบบไม่สามารถแก้ไขความพร้อมใช้งานของสิทธิ์อนุญาตข้างต้นได้ เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถแก้ไขการใช้งานฟังก์ชั่นเหล่านี้  
 • ผู้ออกแบบสามารถจัดทำ แก้ไขและดูแลเนื้อหาสำหรับบทเรียนที่ตนเองลงทะเบียนอยู่เท่านั้น
 • เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถนำเข้าข้อมูล SIS ผู้ออกแบบไม่สามารถนำเข้าข้อมูล SIS
0 Likes
Was this article helpful? Yes No