จะแก้ไขหน้าหลักบทเรียนได้อย่างไร

คุณสามารถแก้ไขหน้าหลักบทเรียนของคุณให้ตรงกับตัวเลือกเค้าโครงทั้งห้าแบบได้แก่ แผงข้อมูลกิจกรรมล่าสุด หน้าปกของเพจ หน่วยการเรียนรู้ของบทเรียน รายการภารกิจหรือหลักสูตร

หมายเหตุ: คุณจะต้องเลือกหน้าปกก่อนเลือกตัวเลือก หน้าปกเพจ นอกจากนี้ เฉพาะเพจที่เผยแพร่แล้วเท่านั้นที่สามารถกำหนดเป็นหน้าปกได้

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียน [2]

เลือกหน้าหลัก

เลือกหน้าหลัก

จากแถบหน้าหลักด้านข้าง คลิกที่ปุ่ม เลือกหน้าหลัก

เลือกเค้าโครงหน้าหลัก

เลือกเค้าโครงหน้าหลัก

คลิกที่ปุ่มเลือกรายการติดกับเค้าโครงหน้าหลักที่คุณต้องการ

กำหนดหน้าปก

กำหนดหน้าปก

หากต้องการเลือก หน้าปกเพจ (Pages Front Page) แต่ลิงค์เป็นแถบสีเทา คุณจะต้องกำหนดหน้าปก (Front Page) ก่อน

หมายเหตุ: เฉพาะเพจที่เผยแพร่แล้วเท่านั้นที่สามารถกำหนดเป็นหน้าปกได้ เพจที่คุณต้องการกำหนดเป็นหน้าปกจะต้องเผยแพร่แล้วเท่านั้น

บันทึกเค้าโครงหน้าหลัก

บันทึกเค้าโครงหน้าหลัก

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)