Hoe bekijk ik Opdrachten als cursist?

Je kunt al je cursusopdrachten op de Opdrachten-pagina zien.

Opmerkingen:

 • Als je de Modules-link niet kunt zien, kan het zijn dat je cursusleider deze verborgen heeft in de Cursusnavigatie. Als de link Opdrachten niet beschikbaar is, heb je nog altijd toegang tot opdrachten via je gebruikers- of cursusdashboard, de Syllabus, Cijferlijst, Kalender of Modules.
 • Als de opdracht die je beoordeelt anders wordt weergegeven, is het mogelijk dat de opdracht gebruikmaakt van de functie Opdrachtverbeteringen. Raadpleeg deze gids voor meer informatie.

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments).

Opmerking: Als de link Opdrachten niet beschikbaar is in Cursusnavigatie, kun je via de pagina Modules toegang krijgen tot cursusopdrachten.

Opdrachten bekijken

Opdrachten bekijken

In Opdrachten kun je alle opdrachten in je cursus bekijken.

Standaard worden opdrachten als volgt gegroepeerd: achterstallige opdrachten, aankomende opdrachten, opdrachten zonder datum en oude opdrachten.

 • Achterstallige opdrachten: opdrachten en discussies waarvan de inleverdatum is overschreden, ze zijn nog steeds beschikbaar, ze zijn niet ingeleverd en ze zijn niet beoordeeld.
 • Aankomende opdrachten: opdrachten, discussies en toetsen met een aankomende inleverdatum.
 • Opdrachten zonder datum: opdrachten, discussies en toetsen zonder inleverdatum.
 • Oude opdrachten: opdrachten en discussies waarvan de inleverdatum is overschreden en ze zijn óf niet beschikbaar, óf ze zijn ingeleverd óf ze zijn beoordeeld; in geval van toetsen is de inleverdatum overschreden.

 

Elke opdracht bevat ook een icoon met het opdrachttype: opdracht [1], disccussie [2] of toets [3].

Opmerking: De toewijzingenpagina pagina ondersteunt de toetsenbordsneltoetsen. Je kunt een venster met een lijst van toetsenbordsneltoetsen weergeven door de toetsen Shift+vraagteken op je toetsenbord tegelijk in te drukken.

Opdrachtsamenvatting bekijken

Opdrachtdetails bekijken

Elke opdracht toont de naam van de opdracht [1], eventuele beschikbaarheidsdatums voor de opdracht [2], inleverdatum (indien van toepassing) [3] en het aantal punten dat de opdracht waard is [4].

Beschikbaarheidsdatums bekijken

Beschikbaarheidsdatums bekijken

De eerste datums die je ziet, worden de beschikbaarheidsdatums genoemd. Soms wil je cursusleider dat je de opdracht alleen in een bepaald datumbereik inlevert, dus de beschikbaarheidsdatums geven de tijdsperiode aan dat de opdracht voor jou toegankelijk is.

 1. Als er geen datum bij de opdracht vermeld staat, is de opdracht open; je kunt de opdracht op elk gewenst moment gedurende je cursus inleveren.  
 2. Als bij de opdracht Beschikbaar tot [datum] (Available until [datum]) wordt vermeld, kun je de opdracht tot de opgegeven datum inleveren.
 3. Als bij de opdracht Niet beschikbaar tot [datum] (Not Available until [datum]) wordt vermeld, is de opdracht tot de opgegeven datum vergrendeld.
 4. Als bij de opdracht Gesloten (Closed) wordt vermeld, kan de opdracht geen inleveringen accepteren.  

Opmerking: Als de tijd voor de vermelde datum is ingesteld op 12 uur 's middags, is de laatste dag voor inlevering van de opdracht de volledige dag vóór de vermelde datum. Als bijvoorbeeld een opdracht beschikbaar is tot 15 december, is de opdracht toegankelijk tot 14 december om 11:59 uur 's avonds.

 

Beschikbaarheidsdatums bekijken

Beschikbaarheidsdatums bekijken

De tweede sets datums zijn de Inleverdatums [1] voor elke respectievelijke opdracht. Eventuele opdrachten die na de inleverdatum zijn ingeleverd, worden gemarkeerd als te laat ingeleverd; sommige cursusleiders trekken punten af voor te late inleveringen. Niet alle opdrachten hebben een inleverdatum.

Je kunt achterstallige opdrachten nog steeds vóór de Beschikbaar tot (Available until)-datum inleveren.

Houd er rekening mee dat de inleverdatum vóór of op de datum Beschikbaar tot kan vallen.

Inleverdatums bevatten ook een tijd [2]. Als je cursusleider geen inlevertijd heeft ingesteld, laat de vermelde datum de standaard inlevertijd van de cursus zien.

Opdrachten filteren

Opdrachten filteren

Als je cursus meerdere beoordelingsperiodes heeft, kun je de opdrachten per beoordelingsperiode [1] bekijken. Je kunt naar een opdracht zoeken door de naam van een opdracht of een trefwoord te typen in het veld Zoeken naar opdracht (Search for assignment) [2]. Je kunt ook opdrachten groeperen op type [3].

Opdracht openen

Opdracht openen

Klik op de naam van de opdracht om de details van de opdracht te zien.

Open opdracht bekijken

Open opdracht bekijken

Wanneer een opdracht open staat en op ieder gewenst tijdstip kan worden ingeleverd, kun je de inleverdatum, de punten en de typen inleveringen die je voor de opdracht kunt gebruiken bekijken [1]. Wellicht niet alle opdrachten hebben een inleverdatum.

Je kunt ook de aanvullende details bekijken:

 • Instructies [2]: dit zijn instructies van je cursusleider bij de opdracht. Je kunt geen opdrachtinstructies downloaden tenzij je cursusleider een link heeft toegevoegd om ze te downloaden. Je kunt ook een schermafdruk maken of de instructies kopiëren en plakken in een tekstverwerkingsprogramma, of je bekijkt de opdracht in de Canvas mobiele app.
 • Rubriek [3]: alle beoordelingscriteria die je cursusleider voor de opdracht heeft geleverd. Een opdracht kan wel of geen rubriek bevatten. Voordat je de opdracht inlevert, kun je de opdrachtrubriek nakijken.

Een opdracht kan bijvoorbeeld een inleverdatum hebben, maar geen andere datums vermelden. Stel dat je te laat bent voor de inleverdatum, dan kun je misschien toch nog de opdracht vóór de laatste dag van de cursus inleveren voor eventuele late studiepunten. Als de opdracht geen inleverdatum heeft, kun je de opdracht altijd inleveren tot de laatste dag van de cursus.

Om je opdracht in te leveren, klik je op de knop Opdracht starten (Start Assignment) [4].

Opmerking: Je kunt een opdracht altijd opnieuw inleveren tenzij je cursusleider beschikbaarheidsdatums voor de opdracht heeft ingesteld.

Opdracht met beschikbaarheidsdatums bekijken

Opdracht met beschikbaarheidsdatums bekijken

Wanneer een opdracht voor je open staat tijdens beschikbaarheidsdatums, kun je alle beschikbare opdrachtinformatie bekijken in aanvulling op de specifieke datums dat de opdracht beschikbaar voor je is. Beschikbaarheidsdatums kunnen de eerst beschikbare datum (open-datum), de laatst beschikbare datum (vergrendeld of gesloten), of beide datums voor het creëren van een volledig datumbereik bevatten. De inleverdatum kan vallen vóór of op de datum waarop de opdracht voor het laatst beschikbaar is (als die is ingesteld).

Als je de inleverdatum [1] voor de opdracht zou missen, kun je de opdracht nog steeds inleveren tot de laatste beschikbare datum [2]. Wanneer de laatste datum voorbij is, kan de opdracht niet meer worden ingeleverd.

Opmerking: Bij weergeven van de inleverdatum met 24 uur zal er een beschikbaarheidsvenster verschijnen.

Opdracht met beperkte pogingen bekijken

Opdracht met beperkte pogingen bekijken

Je cursusleider kan het aantal inleveringspogingen dat wordt toegekend voor een opdracht beperken. Als je opdracht een beperkt aantal inleveringspogingen heeft, kun je het aantal pogingen dat je hebt gedaan zien [1] en het aantal pogingen dat voor de opdracht is toegekend [2].

Zodra je alle inleveringspogingen hebt verbruikt, wordt de knop Nieuwe poging (New Attempt) weergegeven als uitgeschakeld [3].

Vergrendelde opdracht bekijken

Vergrendelde opdracht bekijken

Een opdracht kan vergrendeld zijn totdat de cursusleider wil dat deze wordt geopend of nadat een specifieke datum is verstreken na de inleverdatum. Wanneer een opdracht vergrendeld is, kun je de rubriek (indien die er is) en de opdrachtdetails bekijken. Je kunt ook de datum zien dat de opdracht wordt geopend voor inleveringen als de opdracht nog niet geopend is.

Gesloten opdracht bekijken

Gesloten opdracht bekijken

Wanneer een opdracht gesloten is, kun je nog steeds de rubriek, indien die er is, en eventuele bestaande inleveringsdetails in de zijbalk bekijken, maar je kunt niet meer de opdrachtdetails bekijken of de opdracht inleveren/opnieuw inleveren. Je kunt ook de datum zien dat de opdracht werd vergrendeld voor inleveringen.

Opdrachten sluiten wanneer ze alleen beschikbaar zijn tot een bepaalde datum.