Hoe lever ik een online opdracht in?

Je kunt online opdrachten op verschillende manieren in Canvas inleveren. Cursusleiders kunnen kiezen welke vorm van online inlevering je moet gebruiken. Je hebt de mogelijkheid om opdrachten opnieuw in te leveren, als je cursusleider dat toestaat.

Bestanden die zijn geüpload met de Rich Content Editor tellen meer voor de opslagquota van de gebruikers. Eventuele bijlagen die zijn toegevoegd als onderdeel van de inlevering van een beoordeelde opdracht, worden ook naar je gebruikersbestanden gekopieerd, maar worden niet van je gebruikersquotum afgetrokken. Wanneer het bestand eenmaal als inlevering is geüpload, kan het bestand niet meer worden verwijderd. De bestanden worden in de map Inleveringen opgeslagen.

Voordat een opdracht wordt ingeleverd, wil je mogelijk alle opdrachtinformatie bekijken, zoals die in de opdrachtenrubriek, indien deze beschikbaar is.

Deze les toont het inzenden van een standaard online-opdracht. Informatie over hoe je een peerbeoordeling-opdracht moet inleveren.

Inleveren van bestandsapplicaties van derden

Je kunt opdrachten via je desktop inleveren vanaf Google Drive, Dropbox, of een andere service van derden op één van de volgende twee manieren:

  1. Download het bestand op je computer en lever het in als een Bestand upload
  2. Deel het bestand, kopieer de URL van het bestand en lever het in als een Website URL

Mobiele inleveringen

Je kunt opdrachten ook inleveren met je Android of iOS-apparaat.

Opmerkingen: 

  • Het is mogelijk dat niet alle bestandtsypen beschikbaar zijn voor je opdracht, afhankelijk van de door je cursusleider ingestelde manier van inleveren.
  • Wellicht kunnen niet alle opdrachten online worden ingeleverd. Als je de link Opdracht inleveren (Submit Assignment) niet ziet, is het mogelijk dat je cursusleider wilt dat je de opdracht op een andere manier inlevert of dat de beschikbaarheidsdatum is overschreden. Bekijk de beschrijving van de opdracht voor verdere instructies of neem contact op met je cursusleider voor hulp.
  • Canvas ondersteunt niet het downloaden van bestanden groter dan 5 GB.
  • Indien ingeschakeld in je account, zal Canvas een feestanimatie weergeven wanneer je een opdracht op tijd inlevert. Als je dit liever niet hebt, kun je deze functie-instelling uitschakelen in je gebruikersinstellingen.
  • Als de opdracht die je beoordeelt anders wordt weergegeven, is het mogelijk dat de opdracht gebruikmaakt van de functie Opdrachtverbeteringen. Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie.
  • Groepsopdrachten ondersteunen niet het inleveringstype met cursistaantekeningen.

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments) in Cursusnavigatie.

Opmerking: Je kunt ook bij je opdrachten komen middels de Cursusnavigatie, Syllabus, Gradebook, Kalender of Modules.

Lesopdrachten inzien

Lesopdrachten inzien

Klik op de naam van een opdracht.

Opdracht starten

Opdracht starten

Klik op de knop Opdracht starten (Start Assignment) om een opdracht in te leveren.

Opmerking: Als je de knop Opdracht starten (Start Assignment) niet ziet, is het mogelijk dat je cursusleider niet wilt dat je de opdracht online inlevert of dat de beschikbaarheidsdatum is overschreden. Bekijk de beschrijving van de opdracht voor verdere instructies of neem contact op met je cursusleider voor hulp.

Inleveringspogingen bekijken

Inleveringspogingen bekijken

Je cursusleider kan het aantal inleveringspogingen dat wordt toegekend voor een opdracht beperken. Als je opdracht een beperkt aantal inleveringspogingen heeft, kun je het aantal pogingen dat je hebt gedaan zien [1] en het aantal pogingen dat voor de opdracht is toegekend [2].

Zodra je alle inleveringspogingen hebt verbruikt, wordt de knop Nieuwe poging (New Attempt) weergegeven als uitgeschakeld [3].

Opmerking eindcijfer bekijken

Opmerking eindcijfer bekijken

Het is mogelijk dat er een banner boven je opdracht verschijnt die aangeeft dat je cursusleider de opdracht heeft verwijderd uit de berekeningen voor het eindcijfer. Deze instelling heeft echter geen invloed op het inleveren van opdrachten.

Inleveringstype selecteren

Je cursusleider zal bepalen welke manieren van inleveren geschikt zijn voor iedere Opdracht. In dit geval laat de cursusleider de cursist alle manieren van inleveren gebruiken: uploaden van een bestand, een tekstinvoer inleveren, een website URL invoeren of media inleveren. Je kunt maar één inleveringstype per inlevering selecteren.

Opmerking: Het is mogelijk dat niet alle bestandstypen beschikbaar zijn voor je opdracht, afhankelijk van de door je cursusleider ingestelde manier van inleveren.

Cursistaantekening inleveren

Cursistaantekening inleveren

Om een document met aantekening, in te leveren klik je op het tabblad Cursistaantekening (Student Annotation).

Opmerking: Groepsopdrachten ondersteunen niet het inleveringstype met cursistaantekeningen.

Een bestandsupload inleveren

Een bestandsupload inleveren

Als je een bestand wilt uploaden van je computer of een foto wilt maken met je webcam en dat wilt inleveren als je opdracht, selecteer je het tabblad Bestand uploaden (File Upload).

Een tekstinvoer inleveren

Een tekstinvoer inleveren

Als je een tekstitem wilt inleveren, selecteer je het tabblad Tekstinvoer (Text Entry).

Opmerking: In de Rich Content Editor wordt rechtsonder het tekstvak een woordentelling weergegeven.

Website-URL inleveren

Website-URL inleveren

Als je een website-URL wilt inleveren, selecteer je het tabblad Website-URL.

Media-opname inleveren

Media-opname inleveren

Als je een mediaopname wilt inleveren, selecteer je het tabblad Media.

Opdracht inleveren

Website-URL inleveren

Wanneer je zover bent dat je opdracht kunt inleveren, klik je op de knop Opdrachten inleveren (Submit Assignment).

Opmerking: Grote bestanden ingeleverd met behulp van het tabblad Bestand uploaden (File Upload) hebben een indicator voor de inleveringsstatus.  

Inlevering weergeven

Nadat je je werk ingeleverd hebt, zul je informatie over je inlevering in de Sidebar zien [1]. Voor bestandsuploads biedt de zijbalk een link naar je inlevering om deze indien nodig te downloaden.

Als je daarvoor kiest, kun je een andere versie van je opdracht inleveren met de knop Nieuwe poging (New Attempt) [2]. Je zult alleen maar informatie over je meest recente inlevering zien in de zijbalk, maar je cursusleider zal al je inleveringen kunnen zien.

Nadat de cursusleider je inlevering heeft beoordeeld, zal de link Cijfers in Cursusnavigatie een cijferindicator weergeven.

Je ziet ook gegevens over je opdracht en links naar aanvullende feedback op de pagina Cijfers (Grades).

Opmerkingen:

  • Je opdracht wordt nog steeds in Opdrachten en de Syllabus weergegeven; de vermelding wordt niet verwijderd bij de inleveringen van de opdrachten.
  • Wanneer je een opdracht opnieuw inlevert, kun je alleen je meest recente inlevering openen en bekijken. Cursusleiders kunnen echter al jouw inleveringen zien.