Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe genereer ik als cursist een koppelingscode voor een waarnemer?

Hoe genereer ik als cursist een koppelingscode voor een waarnemer?

Als cursist kun je een koppelingscode genereren om een waarnemer aan je Canvas-account te koppelen. Voor iedere waarnemer die je aan je account wilt koppelen, moet je een afzonderlijke koppelingscode maken. Meer informatie over koppelingscodes kun je vinden in de PDF Koppelingscodes - Veelgestelde vragen.

Een waarnemer kan een van je ouders, je voogd, mentor, adviseur of een andere persoon zijn die je Canvas-cursussen wil bekijken. Gekoppelde waarnemers kunnen bepaalde elementen van je Canvas-cursussen zien en eraan deelnemen. Raadpleeg de PDF Zichtbaarheid en deelname voor waarnemers voor meer informatie over de rol van waarnemer

Opmerking: Als je waarnemer bent en een koppelingscode voor een cursist wilt maken, meld je je aan bij het Canvas-account van de cursist en volg je de stappen in deze les. Nadat je de koppelingscode hebt gekopieerd, kun je een koppeling naar de cursist maken door de code in te voeren in je Gebruikersinstellingen.

Gebruikersinstellingen openen

Gebruikersinstellingen openen

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en klik daarna op de link Instellingen (Settings) [2].

Koppelen met waarnemer

Koppelen met waarnemer

Klik op de knop Koppelen met waarnemer (Pair with Observer).

Opmerking: Als de knop Koppelen met waarnemer (Pair with Observer) niet wordt weergegeven in je Gebruikersinstellingen, kun je contact opnemen met je instituut voor hulp bij het koppelen met een waarnemer.

Koppelingscode kopiëren

Koppelingscode kopiëren

Kopieer de zescijferige alfanumerieke koppelingscode [1]. Je moet de code doorgeven aan de waarnemer die aan je account wordt gekoppeld. De koppelingscode vervalt na zeven dagen of na het eerste gebruik.

Klik op OK [2] om het venster te sluiten.

Opmerking: Koppelingscodes zijn hoofdlettergevoelig.

Was this article helpful? Yes No