Hoe kan ik als cursist toetsresultaten bekijken?

Toetsresultaten zijn gemakkelijk te bekijken in Canvas. Als cursist kun je verschillende typen toetsresultaten zien, afhankelijk van de voorkeur van je cursusleider.

Opmerking: Je cursusleider maakt in je cursus mogelijk gebruik van een toetshulpmiddel, Nieuwe toetsen genaamd. Als de toets die je opent anders wordt weergegeven, maakt je cursusleider mogelijk gebruik van Nieuwe toetsen. De functionaliteit kan verschillen tussen deze toetstypen. Zie Hoe bekijk ik als cursist mijn toetsresultaten in Nieuwe toetsen? voor hulp bij toetsresultaten.

Toetsen openen

Toetsen openen

Klik op de link Toetsen (Quizzes).

Toets openen

Toets openen

Klik op de titel van de toets.

Toetsresultaten bekijken

Het scherm met toetsresultaten bestaat uit verschillende gebieden:

  1. Voorgeschiedenis van poging
  2. Toetsresultaten
  3. Details over inleveringen

Niet-beschikbare toetsresultaten

Niet-beschikbare toetsresultaten

Als je cursusleider je toetscijfers heeft verborgen, zijn je resultaten niet beschikbaar totdat de cijfers zijn gepost.

Voorgeschiedenis van poging bekijken

Voorgeschiedenis van poging bekijken

Voorgeschiedenis van poging laat je laatste toetspoging zien, de tijd die je aan het maken van de toets hebt besteed en je score.

Voorgeschiedenis van poging met herhaalde toetspogingen

Voorgeschiedenis van poging met herhaalde toetspogingen

Voor herhaalde toetspogingen geeft de geschiedenis de resultaten van elke poging weer. Elke poging heeft een hyperlink die elk toetsrersultaat laat zien.

Toetsresultaten bekijken

Toetsresultaten bekijken

Als je cursusleider dat toestaat, kun je de resultaten van je toets zien, samen met de juiste antwoorden. In deze weergave zie je ook je totaalscore, de datum en tijd waarop de toets is ingeleverd en hoelang je over de toets hebt gedaan.

Juiste antwoorden bekijken

Juiste antwoorden bekijken

Als je van je cursusleider de juiste antwoorden mag zien, wordt in de toetsresultaten jouw antwoord weergegeven, samen met het juiste antwoord.

Een juist antwoord dat je hebt gemarkeerd, wordt aangegeven door een groene vlag [1]. Een verkeerd antwoord aangegeven door een rode vlag [2]. Het juiste antwoord wordt aangegeven door een grijze vlag [3].

Alleen toetsantwoorden bekijken

Alleen toetsantwoorden bekijken

Als je van je cursusleider niet de juiste antwoorden mag zien, worden in de toetsresultaten alleen je antwoorden weergegeven en wordt aangegeven of ze juist of fout waren.

Beveiligde toetsresultaten bekijken

Beveiligde toetsresultaten bekijken

Bij sommige cursusleiders mag je je toetsresultaten helemaal niet zien. Deze instelling wodt vooral gebruikt voor toetsen waarvoor meerdere pogingen zijn toegestaan.

Inleveringsgegevens bekijken

Inleveringsgegevens bekijken

Inleveringsgegevens bieden ook een manier om je toetsresultaten te bekijken. De inleveringsgegevens, die worden weergegeven in de zijbalk, laten het volgende zien: de tijd die je nodig had om de toets te maken [1], je huidige score [2] en de bijgehouden score [3], ofwel de score die Canvas vastlegt in de Cijferlijst.

Opmerking: Als in je huidige score een sterretje te zien is, zijn bepaalde vragen niet door je cursusleider beoordeeld, zoals bij een scriptie en vragen met een bestandsupload. Je kunt ook de status van je toets zien op de pagina Cijfers.

Inleveringsgegevens met herhaalde toetspogingen

Inleveringsgegevens met herhaalde toetspogingen

Voor herhaalde toetspogingen worden de huidige score [1] en de bijgehouden score [2] voortdurend weergegeven in de inleveringsgegevens. In dit geval wordt de bijgehouden score toegewezen door je cursusleider. Dat kan dan de score van je laatste toetspoging zijn, de hoogste toetsscore of het gemiddelde van al je scores. De bijgehouden score wordt vermeld onder in het gebied met inleveringsgegevens [3].

Voorgaande pogingen bekijken

Voorgaande pogingen bekijken

Je kunt ook voorgaande pogingen bekijken via de Inleveringsgegevens in de zijbalk. Klik op de link Eerder pogingen bekijken (View Previous Attempts).

Toetsresultaten van eerdere pogingen bekijken

Elke toetspoging wordt vermeld in de zijbalk met een hyperlink naar de toetsresultaten. Klik op de poging die je wilt bekijken [1]. De toetsresultaten van die poging worden weergegeven [2]. Denk eraan dat dezelfde instellingen worden toegepast voor de toetsresultaten, wat betekent dat je wellicht alleen je eigen antwoorden kunt zien of dat je helemaal geen toetsresultaten te zien krijgt.

Klik op de link Terug naar toets (Back to Quiz) [3] om terug te keren naar de toets.