Hoe gebruik ik de pictogrammen en kleuren op de pagina Cijfers?

De pagina Cijfers bevat verschillende pictogrammen. Afhankelijk van het type inlevering, beoordelingsregels en opmerkingen worden er verschillende pictogrammen weergegeven.

Pictogrammen voor type inlevering

Pictogrammen voor type inlevering

De volgende pictogrammen geven verschillende inleveringstypen op je pagina Cijfers weer:

 • Document-pictogram [1]: Bestand ingeleverd, niet beoordeeld
 • Tekst-pictogram [2]: Tekst ingeleverd, niet beoordeeld
 • Nieuw toets-pictogram [3]: Nieuwe toets ingeleverd, niet volledig beoordeeld (bevat vragen die handmatig moeten worden beoordeeld, of de score van een automatisch ingeleverde toets is verwijderd en moet opnieuw worden toegewezen); kan ook worden weergegeven als een toets is bewerkt en grote wijzigingen bevat die van invloed zijn op de toetsscore, zoals het verwijderen van vragen of antwoorden, die handmatig door een beoordelaar moeten worden opgelost
 • Discussie-pictogram [4]: Beoordeelde discussie ingeleverd, maar niet beoordeeld
 • Link-pictogram [5]: Er is een URL ingeleverd, maar niet beoordeeld
 • Zichtbaarheid-pictogram [6]: De score wordt verborgen terwijl de docent een beoordeling geeft. Je kunt je cijfer, opmerkingen bij de inlevering of toetsantwoorden pas zien nadat de docent de cijfers voor de opdracht heeft gepost.
 • Toets-pictogram [7]: Toets ingeleverd, niet volledig beoordeeld (bevat vragen die handmatig moeten worden beoordeeld, of de score van een auto-inleverentoets is verwijderd en moet opnieuw worden toegewezen); kan ook worden weergegeven als een toets is bewerkt en grote wijzigingen bevat die van invloed zijn op de toetsscore, zoals het verwijderen van vragen of antwoorden, die handmatig door een beoordelaar moeten worden opgelost
 • Media-pictogram [8]: Media-opname ingeleverd, niet beoordeeld

Opmerking: Bij sommige opdrachten met externe tools wordt een streepje weergegeven in plaats van een inleveringspictogram nadat je de opdracht hebt ingeleverd.

Inleveringsdetails-pictogrammen

Inleveringsdetails-pictogrammen

Wanneer je docent je opdracht beoordeelt, wordt op de pagina Cijfers een blauwe punt naast de opdracht weergegeven [1]. Deze punt verdwijnt wanneer je de pagina verlaat of de pagina vernieuwt.

Updates van opdrachten kunnen ook extra pictogrammen bevatten die inleveringsdetails aangeven:

 • Check Plus-pictogram [2]: Details van de score
 • Rubriek-pictogram [3]: Rubriekdetails
 • Discussie-pictogram [4]: Opmerkingen bij de opdracht

Cijfertypen

Cijfertypen

Elk cijfertype wordt anders weergegeven op de pagina Cijfers. Hier kun je zien hoe elk cijfertype wordt weergegeven:

 • Gemiddeld eindcijfer [1]: Gemiddeld eindcijfer
 • Letter [2]: Beoordeling in lettervorm
 • Percentage [3]: Cijfer weergegeven als percentage
 • Streepje [4]: Geen inlevering
 • Check-pictogram [5]: Voltooide beoordeling
 • Cijferinfo-pictogram [6]: Met deze opdracht verdiende punten worden niet meegenomen in het eindcijfer
 • Punten [7]: Cijfer weergegeven door aantal punten
 • EX [8]: Vrijgestelde opdracht; deze opdracht kan niet worden ingeleverd, maar wordt niet meegenomen in het eindcijfer
 • X-pictogram [9]: Niet-voltooide beoordeling

Opmerking: Er kan nog steeds een streepje worden weergegeven in de pagina Cijfers wanneer je een opdracht hebt ingeleverd voor een opdracht met externe tool.

Kleuren

Kleuren

Wanneer de details van een opdracht als grijze tekst worden weergegeven, vervalt deze opdracht als onderdeel van de berekening van de opdrachtgroep en wordt deze niet meegenomen in de totaalscore.

Status

Status

De statuskolom toont labels voor opdrachten die te laat zijn ingeleverd of ontbreken. Als een opdracht op de inleverdatum nog niet is ingeleverd, wordt deze gemarkeerd als ontbrekend [1]. Als een opdracht na de inleverdatum is ingeleverd, wordt deze gemarkeerd als te laat [2].

Opmerking: Afhankelijk van je instituut kunnen er aangepaste statussen worden weergegeven.

Originaliteit-rapport

Originaliteit-rapport

Als je docent gebruikmaakt van een originaliteitstool, kun je mogelijk een originaliteit-rapport zien voor je inleveringen. Klik op het pictogram Originaliteit-rapport [1] om het originaliteit-rapport te zien. De kleur van het pictogram geeft het percentage van de tekst aan dat overeenkomt volgens de originaliteitstool. Het timerpictogram geeft aan dat de originaliteitstool nog steeds de inlevering [2] aan het controleren is.