cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe gebruik ik de pictogrammen en kleuren op de pagina Cijfers?

Hoe gebruik ik de pictogrammen en kleuren op de pagina Cijfers?

De pagina Cijfers bevat verschillende pictogrammen. Afhankelijk van het type inlevering, beoordelingsregels en opmerkingen worden er verschillende pictogrammen weergegeven.

Pictogrammen voor type inlevering

Pictogrammen voor type inlevering

De volgende pictogrammen geven verschillende inleveringstypen op je pagina Cijfers weer:

 • Document-pictogram [1]: Bestand ingeleverd, niet beoordeeld
 • Discussie-pictogram [2]: Beoordeelde discussie ingeleverd, maar niet beoordeeld
 • Toets-pictogram [3]: Toets ingeleverd, niet volledig beoordeeld (bevat vragen die handmatig moeten worden beoordeeld, of de score van een auto-inleverentoets is verwijderd en moet opnieuw worden toegewezen); kan ook worden weergegeven als een toets is bewerkt en grote wijzigingen bevat die van invloed zijn op de toetsscore, zoals het verwijderen van vragen of antwoorden, die handmatig door een beoordelaar moeten worden opgelost
 • Tekst-pictogram [4]: Tekst ingeleverd, niet beoordeeld
 • Link-pictogram [5]: Er is een URL ingeleverd, maar niet beoordeeld
 • Media-pictogram [6]: Media-opname ingeleverd, niet beoordeeld
 • Zichtbaarheid-pictogram [7]: De score wordt verborgen terwijl de cursusleider een beoordeling geeft. Je kunt je cijfer, opmerkingen bij de inlevering of toetsantwoorden pas zien nadat de cursusleider de cijfers voor de opdracht heeft gepost.

Opmerking: Bij sommige opdrachten met externe tools wordt een streepje weergegeven in plaats van een inleveringspictogram nadat je de opdracht hebt ingeleverd.

Inleveringsdetails-pictogrammen

Wanneer je cursusleider je opdracht beoordeelt, wordt op de pagina Cijfers een blauwe punt naast de opdracht weergegeven [1]. Deze punt verdwijnt wanneer je de pagina verlaat of de pagina vernieuwt.

Updates van opdrachten kunnen ook extra pictogrammen bevatten die inleveringsdetails aangeven:

 • Discussie-pictogram [2]: Opmerkingen bij de opdracht
 • Check Plus-pictogram [3]: Details van de score
 • Rubriek-pictogram [4]: Rubriekdetails

Cijfertypen

Elk cijfertype wordt anders weergegeven op de pagina Cijfers. Hier kun je zien hoe elk cijfertype wordt weergegeven:

 • Check-pictogram [1]: Voltooide beoordeling
 • Punten [2]: Cijfer weergegeven door aantal punten
 • X-pictogram [3]: Niet-voltooide beoordeling
 • Letter [4]: Beoordeling in lettervorm
 • Gemiddeld eindcijfer [5]: Gemiddeld eindcijfer
 • Percentage [6]: Cijfer weergegeven als percentage
 • EX [7]: Vrijgestelde opdracht; deze opdracht kan niet worden ingeleverd, maar wordt niet meegenomen in het eindcijfer
 • Streepje [8]: Geen inlevering
 • Cijferinfo-pictogram [9]: Met deze opdracht verdiende punten worden niet meegenomen in het eindcijfer

Opmerking: Er kan nog steeds een streepje worden weergegeven in de pagina Cijfers wanneer je een opdracht hebt ingeleverd voor een opdracht met externe tool.

Kleuren

Wanneer de details van een opdracht als grijze tekst worden weergegeven, vervalt deze opdracht als onderdeel van de berekening van de opdrachtgroep en wordt deze niet meegenomen in de totaalscore.

Status

De statuskolom toont labels voor opdrachten die te laat zijn ingeleverd of ontbreken. Als een opdracht na de inleverdatum is ingeleverd, wordt deze gemarkeerd als te laat [1]. Als een opdracht op de inleverdatum nog niet is ingeleverd, wordt deze gemarkeerd als ontbrekend [2].

Originaliteit-rapport

Originaliteit-rapport

Als je cursusleider gebruikt maakt van een originaliteitstool, kun je mogelijk een originaliteit-rapport zien voor je inleveringen. Klik op het pictogram Originaliteit-rapport [1] om het originaliteit-rapport te zien. De kleur van het pictogram geeft het percentage van de tekst aan dat overeenkomt volgens de originaliteitstool. Het timerpictogram geeft aan dat de originaliteitstool nog steeds de inlevering [2] aan het controleren is.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback