Hoe gebruik ik als cursist DocViewer in Canvas-opdrachten?

Canvas DocViewer is een tool voor het maken van aantekeningen op geüploade online ingeleverde opdrachten in Canvas. Je kunt DocViewer gebruiken om in de sectie met opdrachtdetails van de zijbalk feedback met aantekeningen te bekijken van je cursusleider of andere cursist in peerbeoordelingen.

De sessielimiet voor DocViewer is 10 uur die begint wanneer je een inlevering opent. Als je een aantekening maakt maar deze niet instuurt voordat de sessie verloopt, wordt de aantekening niet opgeslagen. Ingestuurde aantekeningen worden opgeslagen en worden niet beïnvloed door de sessielimiet. Canvas geeft na 9 uur en 50 minuten een waarschuwing dat de sessie gaat verlopen, gevolgd door een waarschuwing na 5 minuten en vervolgens elke minuut een waarschuwing totdat de limiet van 10 uur is bereikt. Je kunt een DocViewer-sessie op elk gewenst moment herstarten door de inleveringspagina te vernieuwen.

Als je browser over een ingebouwde PDF-viewer beschikt, selecteer je de optie om de PDF in de systeemviewer te bekijken.

Compatibele DocViewer-bestanden

Als een inlevering een bestand bevat dat kan worden weergegeven in DocViewer, maar de preview nog niet voltooid is, laat Canvas weten dat het document nog wordt verwerkt.

Opmerkingen:

  • Als je geen aantekening kunt maken in een document in DocViewer, heeft je instituut deze functie mogelijk beperkt.
  • Bestanden groter dan 100 MB en met een wachtwoord beveiligde bestanden worden niet door DocViewer geconverteerd.
  • DocViewer-aantekeningen kunnen worden weergegeven in de app Canvas Student.
  • Je cursusleider kan op elk gewenst moment opmerkingen of aantekeningen verwijderen.
  • Als je cursusleider een opdracht anoniem beoordeelt, zijn aantekeningen in DocViewer pas beschikbaar zodra de opdracht niet meer verborgen is.

DocViewer weergeven

Bekijk feedback van je cursusleider of peerbeoordelingen op de pagina met opdrachtdetails voor toegang tot DocViewer. De link Feedback bekijken toont een indicator als aantekeningen aan een ondersteunde opdracht zijn toegevoegd.

DocViewer-werkbalk weergeven

DocViewer-werkbalk weergeven

Met behulp van de DocViewer-werkbalk kun je het inleveren van opdrachten beheren.

Klik op de knop Download [1] om een PDF van het geannoteerde document te downloaden.

Als er meerdere pagina's zijn, kun je met het veld Paginanummer (Page number) [2] het document doorlopen op zoek naar de pagina waar je een aantekening wilt invoegen. Je kunt naar een andere pagina gaan door het paginanummer in het veld Pagina (Page) in te voeren. Je kunt ook de pijltoetsen [3] gebruiken om in het document te navigeren.

Je kunt op de inlevering in- en uitzoomen met de Zoom-knoppen [4].

Als je de inlevering in het volledige scherm wilt weergeven, klik je op de knop Volledig scherm (Full Screen) [5].

Gebruik de aantekeningtools [6] om het document te annoteren.

Opmerking: Als je de aantekeningtools niet kunt gebruiken in DocViewer, heeft je instituut deze functie mogelijk beperkt.

Puntaantekening toevoegen

Als je een puntaantekening wilt invoegen, selecteer je Punt (Point) [1] als aantekeningtype.

Selecteer de kleur voor de puntaantekening in het kleurenpaneel [2].

Klik op het gewenste gebied van het document [3]. Het pictogram voor puntaantekeningen verschijnt en geeft de locatie van de aantekening aan. Als je een opmerking aan de puntaantekening wilt toevoegen, typ je de opmerking in het veld Opmerking (Comment) [4]. Je kunt een nieuwe regel aan je opmerking toevoegen door op de toetsen Shift+Enter/Return te drukken. Druk op de toets Enter/Return om je opmerking in te dienen.

Je kunt reageren op DocViewer-opmerkingen door te klikken op de knop Antwoorden (Reply) [5].

Je kunt de aantekening verplaatsen door de muisaanwijzer boven het pictogram voor puntaantekeningen in het document te houden. Vervolgens klik je op het pictogram en sleep je dat naar de gewenste locatie.

Als je een puntaantekening en de bijbehorende opmerkingen wilt verwijderen, klik je op de aantekening en vervolgens op het pictogram voor verwijderen [6]. DocViewer vraagt om een bevestiging dat je de aantekening wilt verwijderen.

Als je een opmerking bij een puntaantekening en de bijbehorende antwoorden wilt verwijderen, klik je op het pictogram voor verwijderen [7]. DocViewer vraagt om een bevestiging dat je de opmerking bij de aantekening wilt verwijderen.

Markeringsaantekening toevoegen

Als je tekst in het document wilt markeren, selecteer je het aantekeningtype Markeren (Highlight) [1].  

Selecteer de kleur voor de markeringsaantekening in het kleurenpaneel [2].

Klik op de gemarkeerde tekst en sleep deze in het document [3].

Klik op de knop Opmerking [4] om een opmerking toe te voegen aan de markeringsaantekening. Je kunt een nieuwe regel aan je opmerking toevoegen door op de toetsen Shift+Enter/Return te drukken. Druk op de toets Enter/Return om je opmerking in te dienen.

Als je een markeringsaantekening wilt verwijderen, klik je op het gemarkeerde gebied en vervolgens op het pictogram voor verwijderen [5]. DocViewer vraagt om een bevestiging dat je de markering wilt verwijderen. Door een aantekening te verwijderen worden tevens alle bijbehorende opmerkingen verwijderd.

Tekstaantekening toevoegen

Als je tekst rechtstreeks aan het document wilt toevoegen, selecteer je het aantekeningtype Vrije tekst (Free text) [1].

Selecteer de kleur voor de tekstaantekening in het kleurenpaneel [2].

Selecteer een witte of doorzichtige achtergrond voor de tekstaantekening [3], evenals de lettergrootte voor de aantekening [4].

Klik op het gewenste gebied van het document en typ de tekst [5]. Je kunt een nieuwe regel aan je opmerking toevoegen door op de toetsen Shift+Enter/Return te drukken.

Je kunt de aantekening verplaatsen door de muisaanwijzer boven het tekstvak in het document te houden. Vervolgens klik je op het pictogram en sleep je dat naar de gewenste locatie.

Als je de tekstaantekening wilt verwijderen, klik je op het tekstvak en vervolgens op het pictogram voor verwijderen [6]. DocViewer vraagt om een bevestiging dat je het tekstvak wilt verwijderen.

Aantekening met doorgehaalde tekst toevoegen

Als je wilt aangeven dat tekst moet worden verwijderd, selecteer je het aantekeningtype Doorhalen (Strikeout) [1].

Selecteer de kleur voor de doorgehaalde regel in het kleurenpaneel [2].

Sleep de doorhaling over de gewenste tekst van het document [3]. Er wordt een melding weergegeven dat de tekst is doorgehaald [3].

Klik op de knop Opmerking [4] om een opmerking toe te voegen aan de doorhaling. Je kunt een nieuwe regel aan je opmerking toevoegen door op de toetsen Shift+Enter/Return te drukken. Druk op de toets Enter/Return om je opmerking in te dienen.

Als je een doorhaling wilt verwijderen, klik je op het doorgehaalde gebied en vervolgens op het pictogram voor verwijderen [5]. DocViewer vraagt om een bevestiging dat je de doorhaling wilt verwijderen. Door een aantekening te verwijderen worden tevens alle bijbehorende opmerkingen verwijderd.

Aantekening met vrije tekening toevoegen

Als je vrije tekeningen en aantekeningen wilt maken, selecteer je het aantekeningtype Vrije tekening (Free Draw) [1].

Selecteer de kleur voor de tekening in het kleurenpaneel [2].

Selecteer de lijndikte van je aantekening in het paneel voor lijndikte [3].

Klik en sleep om de tekening te maken. Lijnen voor vrije tekeningen geven het tekengebied aan [4]. Je kunt meerdere lijnen aan een getekende aantekening toevoegen.

Klik op de knop Opmerking [5] om een opmerking toe te voegen aan de tekening. Je kunt een nieuwe regel aan je opmerking toevoegen door op de toetsen Shift+Enter/Return te drukken. Druk op de toets Enter/Return om je opmerking in te dienen.  

Klik op het pictogram voor akkoord [6] om de getekende aantekening te accepteren.

Als je een tekening wilt verplaatsen, houd je de muisaanwijzer boven de omtrek van de tekening en sleep je de tekening naar een andere locatie in het document.

Je kunt een tekening op elk gewenst moment verwijderen door op de tekening en vervolgens op het pictogram voor verwijderen [7] te klikken. DocViewer vraagt om een bevestiging dat je de tekening wilt verwijderen. Door een aantekening te verwijderen worden tevens alle bijbehorende opmerkingen verwijderd.

Opmerking: Getekende aantekeningen kunnen slechts één lijndikte per aantekening hebben. Afzonderlijke aantekeningen moeten worden opgeslagen voordat een nieuwe lijn met een andere dikte kan worden gemaakt.

Gebiedsaantekening toevoegen

Als je een gebiedsaantekening wilt invoegen, selecteer je Gebied (Area) [1] als aantekeningtype.

Selecteer de kleur voor de gebiedsaantekening in het kleurenpaneel [2].

Sleep de rechthoek rondom een gebied van het document [3]. Een vak geeft het gebied voor de aantekening aan.

Als je een opmerking aan de gebiedsaantekening wilt toevoegen, typ je de opmerking in het veld Opmerking (Comment) [4]. Je kunt een nieuwe regel aan je opmerking toevoegen door op de toetsen Shift+Enter/Return te drukken. Druk op de toets Enter/Return om je opmerking in te dienen.

Je kunt reageren op DocViewer-opmerkingen door te klikken op de knop Antwoorden (Reply) [5].

Als je de aantekening wilt verplaatsen, houd je de muisaanwijzer boven de rand. Vervolgens klik je op de rand en sleep je deze naar de gewenste locatie in het document.

Als je een gebiedsaantekening wilt verwijderen, klik je op de aantekening en vervolgens op het pictogram voor verwijderen [6]. DocViewer vraagt om een bevestiging dat je de aantekening wilt verwijderen. Door een aantekening te verwijderen worden tevens alle bijbehorende opmerkingen verwijderd.

Als je een opmerking bij een gebiedsaantekening en de bijbehorende antwoorden wilt verwijderen, klik je op het pictogram voor verwijderen [7]. DocViewer vraagt om een bevestiging dat je de opmerking bij de aantekening wilt verwijderen.

Opmerkingen bekijken

Opmerkingen bekijken

Afzonderlijke opmerkingen bevatten een pictogram dat het type en de kleur van de aantekening weergeeft [1]. Het aantekeningenpictogram verschijnt naast de naam van de commentator en wordt alleen weergegeven in de eerste opmerking voor een aantekening. Antwoorden op een opmerking bevatten niet het pictogram.

Cursusleiders kunnen hun eigen opmerkingen plaatsen of reageren op jouw opmerkingen. Wanneer een geannoteerde opmerking meer dan vijf inhoudsregels bevat, geeft het vak Inhoud een link met een beletselteken weer [2]. Klik op het beletselteken om een opmerking uit te vouwen. Als een opmerking meerdere antwoorden bevat, worden alle antwoorden uitgevouwen.

Opmerkingen met antwoorden worden gestapeld [3]. Wanneer je op een opmerking klikt, worden alle antwoorden in de groep uitgevouwen. Het aantal gestapelde antwoorden wordt aangegeven onder de eerste opmerking.

Opmerkingen blijven op de pagina waar de aantekening werd gemaakt. Als er te veel opmerkingen zijn om op een enkele pagina te worden weergegeven, kan het opmerkingengedeelte worden geschoven en zijn sommige opmerkingen verborgen. Een indicator geeft aan hoeveel opmerkingen verborgen zijn [4].

Je kunt je opmerkingen verwijderen door op het pictogram voor verwijderen [5] te klikken.

Opmerkingen van anonieme cursusleider bekijken

Opmerkingen van anonieme cursusleider bekijken

Als je cursusleider Aantekeningen van anonieme cursusleider heeft ingeschakeld, zullen bij de aantekeningen en opmerkingen over je opdracht niet de naam van de cursusleider of beoordelaar worden getoond.

Aantekeningen van andere gebruikers bekijken

Aantekeningen van andere gebruikers bekijken

Wanneer een andere gebruiker een aantekening aan een document toevoegt, kun je de auteur van de aantekening weergeven door op de aantekening te klikken [1].

Je kunt ook een opmerking plaatsen bij een aantekening die door andere gebruikers is gemaakt [2].

Verwijderde items weergeven

Je cursusleider kan op elk gewenst moment opmerkingen of aantekeningen verwijderen. Als een opmerking of aantekening wordt verwijderd, wordt het verwijderde item weergegeven in de zijbalk [1]. Je kunt de naam weergeven van de gebruiker die het item heeft verwijderd, samen met de datum van de verwijdering. Items kunnen alleen worden verwijderd door cursusleiders of beheerders.

Als er meerdere opmerkingen of aantekeningen worden verwijderd, met inbegrip van antwoorden op opmerkingen in dezelfde thread, wordt in elke opmerking of aantekening een kop met informatie over het verwijderen opgenomen.

Klik op het pictogram voor verwijderen [2] om het gewiste item definitief te verwijderen.

Opmerking: Definitief verwijderde items kunnen niet worden hersteld.