Hoe gebruik ik de startpagina van de cursus als cursist?

Wanneer je als cursist bent ingeschreven voor een cursus, kun je met de startpagina van de cursus je cursus doorlopen en het cursusmateriaal beheren. Het menu Cursusnavigatie is altijd zichtbaar op de respectievelijke pagina's.

Opmerking: Je cursusleider kan ervoor kiezen om een ander lettertype te gebruiken voor je cursus.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

Startpagina van de cursus weergeven

De startpagina van de cursus bestaat uit Cursusnavigatie [1], het inhoudsgebied [2] en de zijbalk [3].

Cursusnavigatie weergeven

Cursusnavigatie weergeven

De startpagina van de cursus wordt geopend via de link Startpagina (Home) in Cursusnavigatie [1].

Cursusnavigatie bevat links waarmee jij en je medecursisten naar specifieke locaties in de cursus kunnen gaan. Cursusleiders kunnen instellen welke links er in een cursus worden weergegeven. Dus als je geen links ziet die wel in andere cursussen worden weergegeven, heeft je cursusleider ze voor jou verborgen.

De actieve link van de pagina die je bekijkt, wordt gemarkeerd met een andere tekstkleur en een regelindicator. Met deze markering kun je snel het functiegebied vaststellen dat je momenteel in Canvas bekijkt.

Mogelijk zie je ook cursusindicatoren [2] die wijzigingen in je cursuscijfers laten zien wanneer je cursusleider je opdrachten beoordeelt.

Menu Cursusnavigatie samenvouwen

Menu Cursusnavigatie samenvouwen

Klik op het menupictogram om het menu Cursusnavigatie uit of samen te vouwen. Als je kiest om het menu Globale navigatie uit of samen te vouwen, wordt je voorkeur op al je cursussen toegepast.

Inhoudsgebied weergeven

Inhoudsgebied weergeven

Inhoud van de startpagina (en alle inhoud van Canvas) wordt weergegeven in het inhoudsgebied.

De inhoud kan bestaan uit een pagina, de syllabus, discussies, aankondigingen, toetsen of geïmporteerde inhoud [1]. De inhoud kan ook bestaan uit de Activiteitenstroom van de cursus, die bestaat uit een lijst van alle recente activiteiten in de cursus. Bovendien kunnen bovenaan je startpagina recente aankondigingen worden weergegeven [2].

De inhoud van de startpagina bepaalt ook welke secties er in de zijbalk verschijnen.

Breadcrumbs weergeven

Breadcrumbs weergeven

Breadcrumbs worden boven het gebied met de cursusinhoud weergegeven.  

Terwijl je de inhoud van een cursus bekijkt, laten de breadcrumbs een spoor achter om aan te geven waar je precies binnen de cursus bent. Je kunt deze links in omgekeerde richting volgen naar inhoud die je eerder hebt bezocht.

Opmerking: Als je een bijnaam voor een cursus hebt gemaakt, tonen de breadcrumbs de bijnaam om de cursus te identificeren. Anders zullen de breadcrumbs de cursuscode weergeven.

Zijbalk weergeven

Zijbalk weergeven

De zijbalk werkt hetzelfde als de Dashboard-zijbalk, maar laat alleen inhoud voor een specifieke cursus zien en bevat daarnaast extra opties.

Als je startpagina van de cursus een andere pagina dan de Activiteitenstroom van de cursus weergeeft, kun je de activiteitenstroom bekijken door in de zijbalk te klikken op de knop Gegevensstroom van de cursus bekijken (View Course Stream) [1]. Wanneer de startpagina van de cursus is ingesteld als de Activiteitenstroom van de cursus, wordt deze knop niet weergegeven.

Als je bent toegevoegd aan een groep in je cursus, bevat de sectie Cursusgroep (Course Group) [2] links naar je cursusgroepen.

Zijbalksecties weergeven

Zijbalksecties weergeven

De zijbalk laat altijd de Takenlijst zien [1], waarin alle recente aankondigingen worden weergegeven, samen met maximaal zeven opdrachten die de komende weken ingeleverd moeten worden, met inbegrip van niet-beoordeelde toetsen en opdrachten die niet hoeven te worden ingeleverd. Elk item in de Takenlijst toont de naam van de opdracht, het aantal punten en de inleverdatum voor de opdracht. Nadat de inleverdatum is verstreken, blijven items nog vier weken in deze sectie staan.

De zijbalk kan ook verschillende andere secties bevatten, afhankelijk van de lay-out die je cursusleider heeft ingesteld voor de startpagina van cursus. In de zijbalk kunnen ook de Opdrachtenlijst, Kalender en opdrachtgroepen, en Recente feedback worden weergegeven.

Zijbalkitems beheren

Zijbalkitems beheren

Elk sectie-item bevat een pictogram [1] om onderscheid te maken tussen opdrachten en peerbeoordelingen.

Als een sectie meer items bevat dan vermeld worden, verschijnt er onder de lijst een link waarmee je extra items kunt bekijken [2].

De sectie Takenlijst kan zeven items laten zien met inleverdatums voor de komende weken. Als je meer items wilt zien, moet je andere items handmatig uit de lijst verwijderen. Klik op het pictogram voor verwijderen [3] om een taak uit de lijst te verwijderen.

Opmerking: Opdrachten die via Canvas worden ingeleverd, verdwijnen automatisch uit de Takenlijst. Opdrachten die niet hoeven te worden ingeleverd (ingeleverd op papier/in de klas), kunnen alleen handmatig uit de lijst worden verwijderd.