Hoe lever ik een opdracht in namens een groep?

Een groepsopdracht is een manier waarop cursusleiders cursisten aan een opdracht kunnen laten samenwerken en die ook als groep kunnen inleveren. Slechts één groepslid levert de opdracht namens de groep in.

Eventuele bijlagen die zijn toegevoegd als onderdeel van de inlevering van een beoordeelde opdracht, worden ook naar je groepsbestanden gekopieerd, maar worden niet van je gebruikersquotum afgetrokken. Wanneer het bestand eenmaal als inlevering is geüpload, kan het bestand niet meer worden verwijderd. Als je een bestand uploadt vanaf je computer, wordt het bestand opgeslagen in de map Groepsinleveringen. Denk er wel aan dat als je een bestand inlevert dat eerder naar je groepsbestanden werd geüpload, het bestand in je map Inleveringen wordt opgeslagen. Bestanden die zijn geüpload met de Rich Content Editor tellen meer voor de opslagquota van de gebruikers.

Opmerkingen:

  • Als je een bestand wilt inleveren dat al eerder was geüpload, moet het bestand al zijn opgenomen in je gebruikersbestanden. Bestanden die naar de groepsbestanden zijn geüpload, zijn niet toegankelijk via opdrachtinleveringen. Leer hoe je groepsbestanden naar gebruikersbestanden kunt verplaatsen.
  • Indien ingeschakeld in je account, zal Canvas een feestanimatie weergeven wanneer je een opdracht op tijd inlevert. Als je dit liever niet hebt, kun je deze functie-instelling uitschakelen in je gebruikersinstellingen.

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments).

Opdracht openen

Opdracht openen

Klik op de naam van de opdracht.

Groepsopdracht bekijken

Groepsopdracht bekijken

Klik op de knop Opdracht starten (Start Assignment) om de inleveringsopties voor de opdracht te openen.

Opmerking eindcijfer bekijken

Opmerking eindcijfer bekijken

Het is mogelijk dat er een banner boven je opdracht verschijnt die aangeeft dat je cursusleider de groepsopdracht heeft verwijderd uit de berekeningen voor het eindcijfer. Deze instelling heeft echter geen invloed op het inleveren van opdrachten.

Bestand uploaden

Klik op de knop Bestand uploaden (Upload File) [1] om een bestand vanaf je computer te uploaden. Wanneer het bestandsvenster verschijnt, zoek je het bestand en klikt erop. Onder in het venster klik je op de knop Kiezen (Choose) of Bladeren (Browse) (afhankelijk van je browser).

Om een bestand te uploaden dat je reeds naar Canvas hebt geüpload, klik je op de link Klik hier om een bestand te zoeken dat je reeds hebt geüpload (Click here to find a file you've already uploaded) [2]. De bestandslijst wordt uitgevouwen. Klik op de naam van het bestand.

Je kunt een opmerking toevoegen aan de inlevering van je groepsopdracht [3]. Opmerkingen bij groepsopdrachten die niet individueel worden beoordeeld, worden naar de hele groep verzonden.

Als het mogelijk voor je is om een bestand vanaf Google Drive te uploaden, kun je een Google-bestand inleveren door op Google Drive [4] te klikken.

Opmerking: Als je een bestand wilt inleveren dat al eerder was geüpload, moet het bestand al zijn opgenomen in je gebruikersbestanden. Groepsbestanden zijn niet toegankelijk via opdrachtinleveringen.

Optie Opmerkingen selecteren

Optie Opmerkingen selecteren

Als je inlevering van een opdracht opties voor opmerkingen bevat, wordt ieder lid van je groep individueel beoordeeld. Als je een opmerking wilt toevoegen, typ je de opmerking in het daarvoor bestemde vak [1].

Als je de opmerking alleen naar je cursusleider wilt sturen, selecteer je Opmerking alleen naar cursusleider sturen (Send comment to instructor only) [2].

Als je de opmerking naar zowel je cursusleider als alle leden van je groep wilt sturen, selecteer je Opmerking naar de hele groep sturen (Send comment to the whole group) [3].

Opdracht inleveren

Opdracht inleveren

Klik op de knop Opdracht inleveren (Submit Assignment).

Opmerking: Grote bestanden ingeleverd met behulp van het tabblad Bestand uploaden (File Upload) hebben een indicator voor de inleveringsstatus.

Inlevering weergeven

In de zijbalk wordt informatie over je inlevering weergegeven [1].

Als je cursusleider dat toestaat, kun je een andere versie van je opdracht inleveren met de knop Nieuwe poging (New Attempt) [2]. Je zult alleen maar informatie over je meest recente inlevering zien in de zijbalk, maar je cursusleider zal al je inleveringen kunnen zien.

Nadat de cursusleider je inlevering heeft beoordeeld, zal de link Cijfers in Cursusnavigatie een cijferindicator weergeven. Je ziet ook gegevens over de groepsopdracht en links naar aanvullende feedback op de pagina Cijfers.

Opmerkingen:

  • Nadat je een opdracht hebt ingeleverd, wordt de opdracht nog steeds in Opdrachten en de Syllabus weergegeven. De vermelding wordt niet verwijderd bij inlevering van de opdrachten.
  • Wanneer je een opdracht opnieuw inlevert, kun je alleen je meest recente inlevering openen en bekijken. Cursusleiders kunnen echter al jouw inleveringen zien.