Hoe kan ik als student mijn favoriete cursussen in het dashboard Kaartweergave bekijken?

Het dashboard Kaartweergave toont cursuskaarten voor al je favoriete actieve cursussen. Met cursuskaarten kun je je cursussen indelen door een bijnaam te kiezen of de kleur aan te passen, die wordt gesynchroniseerd met de kleur die wordt weergegeven voor de cursus in de kalender. Afhankelijk van de voorkeur van je instituut, is het mogelijk dat de Kaartweergave je standaard-dashboard is.

Het dashboard Kaartweergave bevat ook de Dashboard-zijbalk, die de items in je takenlijst bevat en een link naar de algemene cijfers-pagina.

Je kunt je dashboardweergave altijd veranderen met het pictogram Dashboardopties.

Favoriete cursussen worden uit het dashboard Kaartweergave verwijderd wanneer de cursus is voltooid. Voltooide cursussen die eerder als favoriet waren ingesteld, worden nog steeds als favoriet weergegeven in de lijst met cursussen.

Cursuskaarten bekijken

Cursuskaarten bekijken

Actieve cursuskaarten worden door Canvas standaard automatisch toegevoegd en kunnen 20 cursussen weergeven.

Dashboard-cursussen worden alfabetisch op cursusnaam en jouw rol in de cursus geordend. Bijnamen en cursuscodes worden niet gebruikt bij het ordenen van cursussen. Cursussen met de rol van docent worden als eerste weergegeven, gevolgd door cursussen met de rol van onderwijsassistent en tot slot met de rol van student.  

Opmerking: Als je de standaardinstelling voor cursuskaarten wilt verwijderen, kun je de lijst met cursussen aanpassen en handmatig aangeven welke cursussen in het Dashboard moeten worden weergegeven. Wanneer je minimaal één cursus als favoriet instelt, geeft het Dashboard alleen favoriete cursussen weer. Canvas blijft dan ook automatisch nieuw gepubliceerde cursusinschrijvingen als favoriet markeren.

Kaartdetails bekijken

Kaartdetails bekijken

Cursuskaarten bieden een overzicht van de cursusinformatie, waaronder de cursusnaam, de cursuscode en de periode [1].

Elke kaart kan vier tabbladen bevatten [2], die staan voor de vier voornaamste Canvas-functies voor cursusactiviteiten voor studenten: Aankondigingen, Discussiws en Bestanden. Deze tabbladen gaan uit van de zichtbaarheid en volgorde in Cursusnavigatie, dus als bijvoorbeeld een docent de koppeling voor Aankondigingen verbergt, wordt het tabblad Aankondigingen niet in de cursuskaart weergegeven.

Het pictogram Ongelezen op het tabblad Discussies of Aankondigingen geeft aan dat er een nieuwe discussie of aankondiging in de cursus is [3]. Het nummer van het pictogram geeft het aantal nieuwe items aan.

Bijnaam maken

Bijnaam maken

Als een van je cursussen een lange of verwarrende naam heeft, kun je die vervangen door een bijnaam. De meeste cursussen worden gemaakt met behulp van Student Information Systems (SIS) die cursusnamen genereren op basis van perioden, afdelingen en sectienummers. Bovendien zijn cursussen met gelijksoortige namen moeilijk van elkaar te onderscheiden.

Bijnamen van cursussen worden weergegeven in het Dashboard, het menu Cursusnavigatie, cursus-breadcrumbs en e-mailmeldingen.

Een bijnaam heeft geen invloed op de cursusnaam op account- of cursusniveau. Hiermee wordt de cursusnaam alleen gewijzigd voor de individuele gebruiker die de bijnaam heeft gemaakt.

Als je de oorspronkelijke naam van de cursus wilt weten, houd je de aanwijzer boven de bijnaam, waardoor de oorspronkelijke naam wordt weergegeven. Dit heeft ook geen invloed op de cursuscode. Deze wordt altijd op de cursuskaart weergegeven ter referentie.

Opmerkingen: 

  • Deze functie geldt momenteel niet voor de algemene Cijfers-pagina en Dashboard-zijbalkelementen zoals de Lijst met opdrachten.
  • Bijnamen van cursussen mogen maximaal 59 tekens lang zijn.

Bijnaam beheren

Bijnaam beheren

Als je een bijnaam wilt toevoegen, klik je op het pictogram Opties [1] en typ je de naam in het veld Bijnaam (Nickname) [2]. Klik op de knop Toepassen (Apply) [3].

Je kunt een bijnaam verwijderen door de kaartopties te openen en de bijnaam te verwijderen. Het veld Bijnaam bevat de oorspronkelijke naam van de cursus.

Cursuskleur wijzigen

Cursuskleur wijzigen

Met cursuskaarten kun je je cursussen indelen door de kleur aan te passen, die wordt gesynchroniseerd met de kleur die wordt weergegeven voor de cursus in de kalender. Je kunt de kleur wijzigen door op het pictogram Opties [1] van de kaart te klikken en vervolgens een andere kleur te selecteren. Het vinkje geeft de geselecteerde kleur aan [2] en de hexadecimale kleurcode wordt weergegeven in het tekstveld [3]. Als je een kleur wilt gebruiken die niet in het venster wordt weergegeven, kun je de hexadecimale code van de kleur rechtstreeks in het tekstveld invoeren. Het hexadecimale veld geeft een waarschuwingspictogram weer als de hexadecimale code niet geldig is. Bovendien wordt geen enkele variant van wit als cursuskleur geaccepteerd.

Klik op de knop Toepassen (Apply) [4]. 

Opmerking: Als je de kleur van een cursus wijzigt in de kalender, wordt ook in het dashboard de kleur bijgewerkt.

Cursuskaarten verplaatsen

Cursuskaarten anders ordenen

Je kunt een cursuskaart ook naar een andere locatie in het dashboard verplaatsen of een kaart uit het dashboard verwijderen. Klik op het pictogram Opties [1] en selecteer het tabblad Verplaatsen (Move) [2]. Afhankelijk van de plaatsing van de bestaande kaart, kun je de kaart bovenaan het dashboard plaatsen, voor of achter een specifieke kaart, of onderaan het dashboard [3].

Wanneer een dashboardkaart is verplaatst, worden nieuwe cursussen die aan het dashboard worden toegevoegd altijd aan het einde van alle bestaande cursussen weergegeven.

Om een cursuskaart uit het dashboard te verwijderen, klik je op de optie Favorietinstelling annuleren (Unfavorite) [4].

Opmerking: De optie Favorietinstelling annuleren wordt alleen weergegeven als je voorheen cursussen als favoriet hebt ingesteld.

Cursuskaarten slepen en neerzetten

Cursuskaarten slepen en neerzetten

Je kunt een cursuskaart ook handmatig naar een andere locatie in het dashboard slepen. Klik op een cursuskaart en sleep deze naar de gewenste locatie.

Kleurenoverlay weergeven

Sommige cursussen kunnen achter de cursuskleur een afbeelding voor de cursus bevatten [1]. Standaard bevatten cursuskaarten met een afbeelding een kleurenoverlay. Als je de kleurenoverlay wilt verwijderen uit alle cursuskaarten die een afbeelding bevatten, klik je op het pictogram Opties (Options) [2] en schakel je de optie Kleurenoverlay (Color Overlay) uit [3].

Kleurenoverlay verwijderen

Kleurenoverlay verwijderen

Wanneer de Kleurenoverlay wordt verwijderd, wordt de cursuskleur weergegeven als een cirkeltje achter het pictogram Opties van de kaart.