Hoe geef ik als cursist modules weer?

Sommige instructeurs zullen modules gebruiken om de cursus te organiseren. Modules regelen het volledige verloop van de cursus samen met de inhoud.

Opmerking: Als je de Modules link niet kunt zien, kan het zijn dat je instructeur het verborgen heeft van de Cursus Navigatie. Als de Modules-link niet beschikbaar is, heb je nog steeds toegang tot Module-items in andere gedeelten van Canvas, zoals de Syllabus of de Cursus-startpagina. Het kan ook zijn dat je instructeur besloten heeft om alle Cursusnavigatie-links te verbergen, behalve die voor Modules. Als andere Cursusnavigatie-links niet beschikbaar zijn, wil je instructeur dat je met gebruik van Modules in de cursus navigeert.

Modules openen

Modules openen

Klik in de Cursusnavigatie op de link Modules.

Modules bekijken

In Modules kun je alle modules in je cursus bekijken. Modules zijn gerangschikt in de voortgangsvolgorde.

Modules bevatten de inhoudsitems binnen elke module.

Je kunt alle modules uitvouwen of samenvouwen door op de knop Alles uitvouwen/Alles samenvouwen te klikken [1].

Je kunt afzonderlijke modules uitvouwen of samenvouwen door op de pijl Uitvouwen of Samenvouwen van de module te klikken [2].

Als je besluit om een of meerdere modules samen te vouwen of uit te vouwen, onthoudt de indexpagina Modules de toestand van elke module.

Opmerkingen:

 • De knop Alles samenvouwen wordt getoond als een of meerdere modules zijn uitgevouwen. De knop Alles uitvouwen wordt getoond als alle modules zijn samengevouwen.
 • De pagina Modules ondersteunt sneltoetsen. Je kunt een venster met een lijst van toetsenbordsneltoetsen weergeven door de toetsen Shift+vraagteken op je toetsenbord tegelijk in te drukken.

 

Vergrendelde module weergeven

Vergrendelde module weergeven

Je cursusleider kan een module tot een opgegeven datum vergrendelen. Bij vergrendelde modules worden een slotje [1] en een ontgrendeldatum [2] getoond.

Modulepictogrammen weergeven

Modulepictogrammen weergeven

Modules kunnen met verschillende typen inhoud worden gevuld. Elk module-item bevat ook een pictogram dat het type aangeeft:  

 • Pagina [1]: een pagina met inhoud om te lezen
 • Discussie [2]: een cursusdiscussie
 • Toets [3]: een cursustoets
 • Opdracht [4]: een cursusopdracht
 • Link of externe tool [5]: een link of externe tool die buiten de cursus kan worden bekeken
 • Bestand [6]: een bestand om te downloaden of bekijken

Vereisten bekijken

Vereisten bekijken

Als een module vereisten bevat, toont de koptekst of je wordt verondersteld om alle vereisten te voltooien of om één vereiste te selecteren [1].

Naast het module-item kun je het type vereiste zien dat nodig is om het module-item te voltooien [2]. Je moet alle vereiste module-items voltooien voordat je naar de volgende module kunt gaan. Sommige modules vereisen dat je de module-items in de juiste volgorde voltooit.

Afhankelijk van het type module-item kunnen de vereisten tot vijf opties bevatten:

 • Weergeven: Je moet het item bekijken.
 • Als voltooid markeren: Je moet het module-item als voltooid markeren voordat je naar het volgende item door kunt gaan.
 • Bijdragen: Je moet een reactie geven op het discussieonderwerp of inhoud bijdragen op een pagina.
 • Inleveren: Je moet de opdracht, beoordeelde discussie of toets inleveren.
 • Minimaal X scoren: Je moet de opdracht inleveren met minimaal de aangegeven score.

Voortgangsiconen weergeven

Voortgangsiconen weergeven

Module-items kunnen ook worden gebruikt om de voortgang door een module te tonen. Modules en/of module-items die niet beschikbaar voor je zijn, worden grijs weergegeven.

Bij ieder module-icoon kun je met de muis boven het icoon bewegen om het bericht voor de vereiste te zien.

De betekenis van de iconen kan anders zijn wanneer je cursus gebruik maakt van vereisten:

 • Oranje stip-icoon [1]: als dit naast een module-item staat, is het module-item verstreken. Als dit naast de koptekst van de module staat, is niet aan de modulevereisten voldaan.
 • Groen vinkje [2]: het module-item is voltooid. Bij vereisten betekent dit icoon dat aan de modulevereiste is voldaan.
 • Blauw info-icoon [3]: het module-item is ingeleverd, maar is nog niet beoordeeld.
 • Optielabel [4]: het module-item vereist dat je een opdrachtpad kiest voordat aanvullende module-items kunnen worden weergegeven.
 • Witte cirkel [5]: het module-item is nog niet gestart.
 • Vergrendelicoon [6]: het module-item is vergrendeld tot een toekomstige datum. Bij eerste vereisten betekent dit icoon dat de vorige module nog niet is voltooid en deze dus niet kan worden bekeken.
 • Vergrendelbericht [7]: de module bevat mogelijk aanvullende informatie waartoe geen toegang is totdat de opdracht waarvan je de naam in het bericht ziet is beoordeeld.

Afzonderlijk module-item bekijken

Afzonderlijk module-item bekijken

Elke module bevat module-items. Elk module-item heeft een module-itemnaam [1]. Items geven de inleverdatum weer (indien beschikbaar) [2] samen met het aantal punten dat de opdracht waard is [3]. Als er een To-do-datum is toegevoegd aan een niet-beoordeeld item, wordt de datum weergegeven naast het module-item [4].

Opmerking: Als je instructeur een ongepubliceerde toets in de module heeft geplaatst, kun je het aantal mogelijke punten of de toetsvragen niet zien totdat de toets is gepubliceerd.

Module-item openen

Module-item openen

Klik op het eerste item in de module om met de module te beginnen.