Hoe kan ik als cursist toetsen bekijken?

Je kunt toetsen in je cursus bekijken door de pagina Toetsen te openen. Zie hoe je elk type toets kunt bekijken dat in je cursus kan worden weergegeven.

Opmerking: Je cursusleider kan ervoor kiezen de link Toetsen in Cursusnavigatie te verbergen. Als de link Toetsen niet beschikbaar is, heb je nog steeds toegang tot Toetsen via andere gedeelten van Canvas.

Toetsen openen

Toetsen openen

Klik op de link Toetsen (Quizzes).

Opmerking: Als de link Toetsen niet beschikbaar is in Cursusnavigatie, kun je via de pagina Modules toegang krijgen tot cursustoetsen.

Toetsen bekijken

Toetsen bekijken

Toetsen worden aangeduid door het toetspictogram [1].

Op de Indexpagina Toetsen wordt het volgende weergegeven: de naam van elke toets [2], de beschikbaarheidsdatums voor de toets [3], de inleverdatum voor de toets [4], het aantal punten dat de toets waard is [5] en het aantal vragen in de toets [6].

Toetsen worden gerangschikt op inleverdatum. Sommige toetsen hebben geen inleverdatum.

Beschikbaarheidsdatums bekijken

Beschikbaarheidsdatums bekijken

De eerste datums die je ziet, worden de beschikbaarheidsdatums genoemd. Soms wil je cursusleider dat je de toets alleen in een bepaald datumbereik inlevert, zodat de beschikbaarheidsdatums de tijdsperiode aan dat de opdracht voor jou toegankelijk is.

  1. Als er geen datum bij de toets vermeld staat, is de toets open; je kunt de toets dan op elk gewenst moment gedurende je cursus inleveren.  
  2. Als bij de toets Beschikbaar tot [datum] (Available until [datum]) wordt vermeld, kun je de toets tot de opgegeven datum inleveren.
  3. Als bij de toets Niet beschikbaar tot [datum] (Not Available until [datum]) wordt vermeld, is de toets tot de opgegeven datum vergrendeld.
  4. Als bij de toets Gesloten (Closed) wordt vermeld, kan de toets geen inleveringen accepteren.  

Als je aan een toets begint maar deze niet inlevert, beschikt Toetsen over een functie voor automatisch inleveren waarmee de toets voor jou wordt ingeleverd op de Beschikbaar tot (Available until)-datum van de toets. Als een toets geen Beschikbaar tot-datum heeft, wordt de toets automatisch ingeleverd op de laatste dag van de cursus.

Opmerking: Als de tijd voor de vermelde datum is ingesteld op 12 uur 's middags, is de laatste dag voor inlevering van de opdracht de volledige dag vóór de vermelde datum. Als bijvoorbeeld een opdracht beschikbaar is tot 15 december, is de opdracht toegankelijk tot 14 december om 11:59 uur 's avonds.

Beschikbaarheidsdatums bekijken

Beschikbaarheidsdatums bekijken

De tweede sets datums bestaat uit de Inleverdatums [1] voor elke respectievelijke toets. Toetsen die na de inleverdatum zijn ingeleverd, worden gemarkeerd als te laat ingeleverd; sommige cursusleiders trekken punten af voor te late inleveringen. Nogmaals, niet alle toetsen hebben een inleverdatum.

Je kunt te late toetsen nog steeds inleveren vóór de Beschikbaar tot (Available until) -datum van de toets (anders wordt de toets automatisch ingeleverd).

Houd er rekening mee dat de inleverdatum vóór of op de datum Beschikbaar tot kan vallen.

Inleverdatums bevatten ook een tijd [2]. Als je cursusleider geen inlevertijd heeft ingesteld, laat de vermelde datum de standaard inlevertijd van de cursus zien.

Toetsen filteren

Toetsen filteren

Je kunt naar een toets zoeken door de naam van een toets of een trefwoord te typen in het veld Zoeken naar toets (Search for Quiz) [2].

Toetsgegevens bekijken

Toetsgegevens bekijken

Klik op de naam van de toets om de details ervan te zien.

Open toets bekijken

Open toets bekijken

Wanneer een toets voor je open staat en op ieder gewenst moment kan worden gemaakt, kun je de inleverdatum, de punten en de vragen voor de toets bekijken.

Je kunt ook de aanvullende details bekijken:

  • Tijdslimiet (Time Limit) [1]: de maximale duur om de toets te maken. Als je toets een tijdslimiet heeft, moet je de gehele toets binnen die tijd in één sessie voltooien. Als je een ander venster opent, blijft de timer van de toets doorlopen. De toets wordt ontoegankelijk voor je gemaakt zodra de tijdslimiet is gepasseerd.
  • Instructies (Instructions) [2]: dit zijn instructies van je cursusleider bij de toets.

 

In het voorbeeld hierboven is 15 september de inleverdatum van de toets. Maar stel dat je de inleverdatum hebt gemist, dan kun je de toets toch nog vóór de laatste dag van de cursus inleveren voor eventuele late studiepunten.

Klik op de knop De toets maken (Take the Quiz) om de toets te maken.

Opmerkingen:

  • Als je begint aan een toets met een inleverdatum, maar de toets niet voltooit voor of op de inleverdatum (zoals aangegeven in je lokale tijdzone), levert Canvas de toets automatisch op de inleverdatum in.
  • Bij de inleverdatum van de toetsgegevens wordt niet de tijd weergegeven. Als een toets bijvoorbeeld om 23:59 uur moet worden ingeleverd en je om 23:30 uur aan de toets begint, heb je maar 29 minuten om de toets te maken voordat deze als te laat wordt gemarkeerd. Deze tijdsrestrictie geldt ook als je een tijdgebonden toets maakt. Als de tijdslimiet bijvoorbeeld is ingesteld op 60 minuten maar je om 23:30 uur aan de toets begint, heb je nog maar 29 minuten om de toets te maken voordat deze als te laat wordt gemarkeerd. Canvas stuurt je een melding over tijdsrestricties wanneer je aan de toets begint.

Toets met beschikbaarheidsdatums bekijken

Toets met beschikbaarheidsdatums bekijken

Wanneer een toets voor je open staat tijdens beschikbaarheidsdatums, kun je alle beschikbare toetsinformatie bekijken in aanvulling op de specifieke datums waarop de toets beschikbaar voor je is. Beschikbaarheidsdatums kunnen de eerst beschikbare datum (open-datum), de laatst beschikbare datum (vergrendeld of gesloten), of beide datums voor het creëren van een volledig datumbereik bevatten. De inleverdatum kan vallen vóór of op de datum waarop de opdracht voor het laatst beschikbaar is (als die is ingesteld).

In het voorbeeld hierboven is de toets voor je beschikbaar vanaf 8 april om 12:00 uur en moet deze worden ingeleverd niet later dan 9 april om 23:59 uur. Maar stel dat je de inleverdatum mist, dan kun je de toets toch nog maken tot 10 april om 23:59 uur voor late studiepunten. Als je de toets niet hebt ingeleverd op de laatste beschikbaarheidsdatum van 10 april om 23:59 uur (zoals aangegeven in je lokale tijdzone), levert Canvas de toets automatisch op de laatste beschikbaarheidsdatum in. Vanaf 11 april 00:00 uur is de toets niet meer voor je beschikbaar.

Opmerking: Bij de inleverdatum van de toetsgegevens worden niet de inleverdatum en beschikbaarheidsdatums met de tijd weergegeven. Als een toets bijvoorbeeld een Beschikbaar tot-datum van 23:59 uur heeft en je om 23:30 uur aan de toets begint, heb je maar 29 minuten om de toets te maken. Deze tijdsrestrictie geldt ook als je een tijdgebonden toets maakt. Als de tijdslimiet bijvoorbeeld is ingesteld op 60 minuten maar je om 23:30 uur aan de toets begint, heb je nog maar 29 minuten om de toets te maken. Canvas stuurt je een melding over tijdsrestricties wanneer je aan de toets begint.

Vergrendelde toets bekijken

Vergrendelde toets bekijken

Wanneer een toets is vergrendeld, kun je wel alle details van de toets zien. Je kunt ook zien op welke datum je de toets kunt maken.

Afgesloten toets bekijken

Afgesloten toets bekijken

Wanneer een toets is afgesloten, kun je nog wel alle details van de toets zien. Je kunt ook zien op welke datum de toets werd vergrendeld voor inleveringen.

Niet-beschikbare toets bekijken

Niet-beschikbare toets bekijken

Wanneer in Nieuwe toetsen je inschrijving in een cursus is afgelopen, wordt er een bericht weergegeven dat de toets niet meer beschikbaar is.